17.5 C
De Bilt

Toegankelijkheidspanel Woudenberg officieel gestart!

Een inclusiever en toegankelijker Woudenberg voor alle inwoners, dat is het streven van het onlangs gestarte toegankelijkheidspanel. De panelleden adviseren de gemeente – gevraagd en ongevraagd –  over het inclusief en toegankelijk maken van Woudenberg. De eerste officiële bijeenkomst in februari jl. leverde al veel concrete verbeterpunten op. Heb jij ideeën of wensen rond toegankelijkheid, inclusie en diversiteit of wil jij je misschien ook inzetten voor dit onderwerp, het panel hoort het graag!

Een inclusief, divers en toegankelijk Woudenberg voor iedereen

Wethouder Moniek van de Graaf: “Mee kunnen én mogen doen gaat over het wegnemen van drempels. Letterlijke drempels zoals stoepen die niet recht zijn, moeilijke woorden in brieven van de gemeente, maar ook het gevoel hebben niet jezelf te mogen zijn, erbij te horen. Ongeacht of je wel of geen beperking hebt, of welke afkomst, geloof of geaardheid je ook hebt:  iedereen moet mee kunnen doen. Ik ben dan ook erg blij dat er sinds dit jaar een toegankelijkheidspanel actief is in ons dorp.  Met hun kennis kunnen we samen ècht werk maken van een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen.”

Gevraagd en ongevraagd advies

Het toegankelijkheidspanel geeft gevraagd en ongevraagd haar mening of advies aan de gemeente Woudenberg over het toegankelijker en inclusiever maken van Woudenberg. Er is inmiddels een actielijst met punten zoals het toegankelijker maken van kinderspeelplaatsen voor mensen in een rolstoel, de wens voor meer geleidelijnen (helpend voor mensen met een blindegeleidestok) in het dorp of het vergemakkelijken van administratieve aanvragen voor mensen met een chronische beperking. Ook is het panel gevraagd actief mee te denken bij het onderhoud aan de Zegheweg, want hoe verhouden toegankelijkheid en duurzaam wegbeheer zich tot elkaar?

Tips of ook meedoen?

Het panel heeft inmiddels vijf leden: Simon Bos, Benny Elferink, Michel de Winter, Linda van der Weijden en Evert Bouman. Evert is het eerste aanspreekpunt voor gemeente en inwoners, hij vertelt enthousiast: “Na de eerste bijeenkomst is er nu al een lijst met verbeterpunten om Woudenberg inclusiever en toegankelijker te maken voor iedereen. De medewerkers van de gemeente gaan daar, waar mogelijk, mee aan de slag. Ik ervaar dat er echt geluisterd wordt en bereidheid is om Woudenberg mooier en toegankelijker te maken voor elke inwoner. Heb jij wensen en ideeën rond toegankelijkheid, inclusie of diversiteit of wil jij ook bijdragen aan een Woudenberg waar iedereen kan meedoen? Neem dan contact met mij op. Samen maken we Woudenberg inclusiever!”

Wil jij ook meedoen of heb je wensen of ideeën voor het toegankelijkheidspanel? Neem dan contact op met Evert Bouman via: toegankelijkheidspanel@woudenberg.nl 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio