13.3 C
De Bilt

Aanpak straatintimidatie: inzetten op bewustwording en preventie

De “Aanpak Straatintimidatie 2023-2026” is door het college van Zaanstad vastgesteld. Een aantal voorbeelden hiervan zijn gesprekken met daders, voorlichtingslessen op scholen en een communicatiecampagne om bewustzijn over straatintimidatie te vergroten. De gemeente Zaanstad gaat zich met deze aanpak, samen met partners uit de gemeenschap, aan de slag om (seksuele) straatintimidatie tegen te gaan.

Eerder werd in de gemeenteraad een motie aangenomen om tot deze aanpak te komen en ook in het coalitieakkoord staat deze ambitie benoemd.

“In Zaanstad moet iedereen zich veilig voelen op straat”, zegt burgemeester Jan Hamming. “Helaas is dat niet zo. Regelmatig voelen mensen zich  in Zaanstad geïntimideerd en onprettig. Daar leggen we ons niet bij neer. We willen dat Zaanstad een thuis is voor iedereen. Daarom moeten we mensen bewust maken dat dit veel doet met slachtoffers en we moeten proberen om intimidatie te voorkomen”.

Drie pijlers

De aanpak rust op drie peilers: preventie, voorlichting en bewustwording (I), veilig op straat (II) en communicatie, onderzoek en meldingen (III).

  • Bij preventie, voorlichting en bewustwording richten we ons op brede bewustwording over de aanpak straatintimidatie in Zaanstad onder jongeren. Ook zetten we in op de dialoog met verdachten gericht op veranderen van sociale norm.
  • Bij de veiligheid op straat kijken we onder andere in op andere inrichting van de openbare ruimte. We willen hotspots die, met name door vrouwen en LHBTIQ+ personen, als onveilig worden ervaren waar mogelijk aanpassen. Ook gaan we borgen dat meldingen van slachtoffers goed opgepakt worden.
  • Inzetten op het stimuleren van melden en onderzoek naar ervaren straatintimidatie maken onderdeel uit van de pijler communicatie, onderzoek en meldingen.

Concrete acties

Aan de pijlers zijn concrete acties gekoppeld, een aantal daarvan zijn:

  • Geven van voorlichtingslessen voor groep 7/8 en middelbare scholen. We gaan met ze in gesprek over gedrag, tolerantie en straatintimidatie;
  • Beelden in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in abri’s) over straatintimidatie;
  • Geven van trainingen aan professionals zoals BOA’s en jongerenwerkers over straatintimidatie en hoe daarmee om te gaan;
  • Het plaatsen van extra verlichting of snoeien van begroeiing op locaties waar inwoners zich onveilig voelen;
  • Uitbreiden van de inzet van buurtouders naar plekken waar straatintimidatie plaatsvindt
  • Inrichten van een meldpunt straatintimidatie en het actief communiceren over de mogelijkheid om straatintimidatie te kunnen melden.

Meer over straatintimidatie is hier te lezen.

Aanpak samen met gemeente en partners

De Aanpak Straatintimidatie 2023-2026 is tot stand gekomen op basis van gesprekken met verschillende gemeentelijke afdelingen, Bureau Discriminatiezaken, De Zaanse Regenboog, ‘de doelgroep’ (vrouwen, meisjes), GGD, Halt, Jongerenwerk, De Paarse Vrijdagkrant, Politie, Sociale Wijkteams (DOCK, SMD), Stichting Jeugdteams, Stichting Raaz (tezamen met een groep van jongens en meisjes) en Straathoekwerk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio