13.5 C
De Bilt

Aanpak verbetering knelpunt spoorwegovergang Guisweg stap dichterbij

Zaanstad – Door een intensieve samenwerking tussen Rijk en regio is een oplossing voor het verkeersknelpunt bij de spoorwegovergang met de Guisweg een stap dichterbij. Begin maart 2019 hebben de bestuurders van gemeente Zaanstad, Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om het gebied veiliger en beter bereikbaar te maken. De aanpak van de kruising is onderdeel van het multimodale mobiliteitspakket van Corridorstudie Amsterdam-Hoorn (CAH). Hiermee is het besluit genomen te starten met de regionale planstudie. In de planstudie wordt bepaald hoe de infrastructuur in het gebied rondom het kruispunt beter ingericht kan worden. De planstudie duurt naar verwachting tot de zomer van 2021.

Knelpunt

De kruising van de Guisweg in Zaandijk met het spoor en de Provincialeweg is al jaren een knelpunt voor zowel fietsers als autoverkeer. De directe omgeving van de spoorwegovergang is onoverzichtelijk en vormt een barrière voor auto’s, fietsers en voetgangers. Het grote aantal treinen op het traject Amsterdam – Alkmaar zorgt voor lange wachttijden voor fietsers en automobilisten. Omdat het aantal reizigers toeneemt, ook door toeristen van en naar de Zaanse Schans en het groeiende aantal inwoners van de regio Zaanstad, zal de hoeveelheid treinen op het traject in de toekomst toenemen.

Gerard Slegers, wethouder gemeente Zaanstad en portefeuillehouder Vervoerregio Amsterdam: “We willen een stad zijn en blijven waar mensen met plezier wonen en werken, ook als het aantal inwoners groeit. Dit betekent dat er extra woningen, nieuwe verbindingen en voorzieningen nodig zijn. Cruciaal daarbij is het verbeteren van de lokale maar ook regionale bereikbaarheid. De verbetering van het verkeersknelpunt bij de Guisweg is hier een prachtig voorbeeld van.”

Joke Geldhof, gedeputeerde provincie Noord-Holland: ”De omgeving van het station Zaandijk Zaanse Schans heeft de potentie uit te groeien tot een aantrekkelijk gebied om te wonen en recreëren. Dat vraagt om goede bereikbaarheid. En om woningen en voorzieningen om de groei op te vangen – in het bijzonder in gebieden rondom stations.”

Herinrichting

In 2018 is verkend wat de mogelijkheden zijn voor de herinrichting van het gebied rondom station Zaandijk Zaanse Schans, inclusief oplossingsrichtingen voor het knelpunt bij de spoorwegovergang. De mogelijkheden die verkend zijn, geven een idee van de haalbaarheid en de bandbreedte van de investeringskosten. Uit de verkenning blijkt een ongelijkvloerse kruising zowel qua effect als investering het best én het meest haalbaar. Daarbij blijft het spoor liggen en loopt er een weg onderdoor – eventueel op een andere plek dan de huidige Guisweg.

Vanaf medio 2019 wordt nauwkeuriger en gedetailleerder onderzocht wat de kansrijke mogelijkheden zijn. De verwachting is dat dit in de zomer van 2021 wordt afgerond. De omgeving, waaronder omwonenden, sportclubs en bedrijven, wordt hier nauw betrokken. Meer informatie daarover volgt rond de zomer van 2019. Rond de zomer van 2019 vindt ook een informatiebijeenkomst plaats. Meer informatie over het project is te vinden op www.guisweg.zaanstad.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio