8.8 C
De Bilt

Circuit Zandvoort bedreigt volgens Duinbehoud de rust in de duinen

Zandvoort – Bezoekers van de Kennemerduinen en de Amsterdamse Waterleidingduinen en bewoners van Zandvoort en omliggende gemeenten ondervinden ernstige overlast van het circuit. Ook broedvogels en andere dieren in de duinen hebben last van het geluid.

Formule 1

Duinbehoud vreest dat dit nog erger wordt met de komst van de Formule 1 naar Zandvoort. Zij heeft in het verleden actie gevoerd om de geluidsoverlast binnen de perken te houden en dat is nu weer hard nodig! Mede daarom zoekt Duinbehoud nieuwe vrijwilligers voor Zandvoort en de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Infrastructuur niet berekend op meer verkeer

De infrastructuur rond Zandvoort is niet berekend op de bezoekersaantallen die naar een Formule 1 race komen. Dat zal tot grote verkeersoverlast leiden. Het toenemende autoverkeer zal bijdragen aan de luchtverontreiniging (met onder andere stikstofoxides), die in de huidige situatie al te hoog is en de duinnatuur beschadigt. Arnoud van der Meulen, manager van Duinbehoud: “Ideaal gezien wordt het circuit verplaatst naar een plek waar het minder overlast veroorzaakt, de bereikbaarheid beter is en de geluidsnormen minder knellend zijn. Zolang dat niet zo is, streven we naar handhaving van de geluidsnormen en beperking van de overlast.“

Beschermen Nederlands kustlandschap

Duinbehoud beschermt al ruim veertig jaar het Nederlandse kustlandschap. Zij doet dit door in gesprek te gaan met (lokale) overheden, terreinbeheerders, projectontwikkelaars en brancheorganisaties, en ze gevraagd en ongevraagd advies te geven. Daarnaast neemt Duinbehoud deel aan campagnes en acties, en zal hierbij gaan samenwerken met andere natuur- en milieuorganisaties. De nieuwe missie en visie is uitgewerkt op lokaal niveau, met plannen en adviezen voor ieder duingebied.

Beperken overlast en voldoende ruimte

Arnoud van der Meulen: “Behalve het binnen de perken houden van de overlast van het circuit streven we voor Zandvoort en omgeving naar een goede zonering van kustbebouwing, waarbij voldoende ruimte is voor rust en natuur. Ook de binnenduinrand zetten we ons in voor het behoud en herstel van landschap en natuur, zoals landgoedbossen, bloemrijke graslanden en herstel van de waterhuishouding en duinbeken. We verzetten ons hier tegen oprukkende bebouwing. We steunen project Noordvoort, waarin de zeereep dynamisch is gemaakt en waarbij strandwandelaars worden verleid om niet over het strand, maar door de duinen te lopen. Zo ontstaat een rustig strand voor vogels en andere dieren.“

Hard op zoek naar vrijwilligers

In Zandvoort en de Amsterdamse Waterleidingduinen is Duinbehoud hard op zoek naar versterking om vorm te geven aan deze ambitieuze agenda.  Wij zijn op zoek naar verschillende vrijwilligers met kennis van de volgende gebieden: ecologie, belangenbehartiging, communicatie, bestuursrecht of milieurecht.

Petitie

Platform Rust Bij De Kust is een petitie gestart om de verkeers- en geluidsoverlast van het Circuit Zandvoort terug te dringen. Teken de petitie via deze link: rustbijdekust.petities.nl/?fbclid=IwAR04zhvxjDNQthTuRyFcbMVbcjXtOPHpQh1tG5Gyqnp7e-ZL3cwDHNCRCF0 Bekijk ook de vrijwilligersvacatures op www.duinbehoud.nl. De nieuwe visie en missie van Duinbehoud voor de duinen van Noord-Holland is hier ook te lezen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio