7.5 C
De Bilt

Draagvlak belangrijk bij uitbreiding sportpark

Amstelveen – Gemeente Amstelveen en Groengebied Amstelland vinden draagvlak van omwonenden een belangrijke voorwaarde voor aanpassingen en mogelijke uitbreiding van sportpark ’t Loopveld. Het plan tot verplaatsen van golfholes en intensivering van gebruik van het huidige sportpark is recent door gemeente Amsterdam aan omwonenden gepresenteerd. Bij de gemeente Amstelveen is nog geen aanvraag voor het plan ingediend.

Amstelveen is geen voorstander van uitbreiding van het sportpark als dit leidt tot meer verkeersbewegingen en vraag naar parkeerplaatsen. Sowieso is bebouwing in de Middelpolder niet aan de orde. Het college wil dat de polder groen blijft voor recreatief gebruik. Amstelveen verhuurt het sportpark aan Amsterdam. Groengebied Amstelland is beheerder van de recreatiegebieden in de Middelpolder. Gemeente Amsterdam peilde de meningen van omwonenden over de verplaatsing van golfactiviteiten naar het Groengebied.

Vragen bij omwonenden

Naar aanleiding van de Amsterdamse informatieavond ontving de gemeente Amstelveen meerdere vragen van omwonenden. Zij vragen zich af wat de rol van de gemeente Amstelveen is, wat de gevolgen zijn van het intensiveren van het gebruik van sportvelden en of het bestemmingsplan verleggen van golfholes mogelijk maakt. Wethouder Ruimtelijke Ordening Peter Bot (bbA): “De vragen van omwonenden zijn logisch. Wij komen op voor de Amstelveense belangen en nemen als eigenaar van de gronden van het sportpark, medebestuurder van het Groengebied en als vergunningverlener onze verantwoordelijkheid.”

Gerben Houtkamp, programmamanager van Groengebied Amstelland: “Het is belangrijk dat er draagvlak is bij omwonenden voor het verplaatsen van golfholes naar het Groengebied. Het bestuur van het Groengebied moet nog een besluit nemen en zal daarbij het draagvlak meewegen.”

Nog geen plan ingediend

De gemeente Amsterdam heeft bij het Amstelveense college geen aanvraag of plan ingediend. Wel is het verleggen van openbaar toegankelijke golfholes aan het huidige bestemmingsplan getoetst. De holes liggen binnen bestemming ‘recreatie’, bedoelt voor dagrecreatie en niet als wedstrijdterrein. De raad besluit over het nieuwe bestemmingsplan, dat om wettelijke redenen nu herzien wordt. De gemeenteraad kan specifieke regels stellen over het gebruik van het gebied.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio