27.9 C
De Bilt

Handhavingsactie De Liede brengt risico’s aan het licht

Haarlemmermeer – Een handhavingsactie vandaag op bedrijventerrein De Liede in Haarlemmermeer bracht meerdere verontreinigings- en veiligheidsrisico’s aan het licht. Ook is een illegaal in Nederland verblijvende man overgebracht naar Ter Apel.

Controle en handhaving brengt risico’s aan het licht

Op woensdag 14 juli werd een handhavingsactie gehouden bij vier bedrijven op bedrijventerrein De Liede. Tijdens deze controle bleek bij twee van de bedrijven de veiligheid van de medewerkers niet helemaal in orde te zijn. Bij twee van de vier bedrijven bleek de opslag van gevaarlijke en verontreinigende vloeistoffen en gassen niet aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen en niet alle vergunningen aanwezig te zijn. Een bedrijf bleek energiefraude te plegen.

Uiteraard is op al deze situaties via handhaving passende actie genomen. Ook werd bij een van deze bedrijven een man aangetroffen die werk verrichte, terwijl hij illegaal in Nederland verblijft. De vreemdelingenpolitie heeft deze man overgebracht naar het asielzoekserscentrum in Ter Apel voor een asielaanvraag. Het laatst bezocht bedrijf bleek volledig op orde te zijn.

Succesvolle controleacties

Afgelopen anderhalf jaar zijn er tien acties uitgevoerd op het bedrijventerrein. Hiermee zijn 44 van de 71 bedrijven minstens eenmaal bezocht. Met deze acties zorgen de deelnemende partijen ervoor dat De Liede steeds meer een bedrijventerrein wordt waar je veilig kan werken. Er wordt gekeken naar verdachte, criminele activiteiten en er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd op het naleven van milieuregels. Ondernemers krijgen tijdens een controle ook tips, bijvoorbeeld om de medewerkers juist te verzekeren.

Partners streven naar een bloeiend bedrijventerrein

De handhavingsacties zijn gericht op het laten bloeien van bedrijventerrein De Liede. Zoals overal in Nederland is er ook hier veel aandacht voor het tegengaan van ondermijning. Dit betekent dat criminelen minder kans krijgen zich schuil te houden, geld wit te wassen of een bedreiging te vormen voor gezonde en eerlijke handel. De controles en handhaving daarop, worden uitgevoerd onder regie van de gemeente Haarlemmermeer, samen met de Politie, de Vreemdelingenpolitie, Milieupolitie, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Brandweer, Liander, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit en de bouwinspecteur en sociaal rechercheurs van de gemeente Haarlemmermeer.

Integrale controles Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer is in 2020 gestart met integrale controles van alle bedrijven op bedrijventerrein De Liede. Dit doen zij onder de vlag van het RIEC: het Regionale Informatie- en Expertise Centrum dat zich bezig houdt met de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Kwaliteit en veiligheid

Doordat deze partners slim samenwerken en kennis en krachten bundelen worden verdachte zaken sneller opgespoord en aangepakt. Wanneer bij een controle dingen aan het licht komen die niet deugen wordt er direct op gehandhaafd. Ook horen aanvullende maatregelen of vervolgcontroles tot de mogelijkheid. Zo wordt met elk bezoek van het projectteam op het bedrijventerrein de omgeving meer en meer betrouwbaar. Een plezierige plek om te werken en te handelen voor iedereen!

Bedrijventerrein De Liede

De Liede is een van de bedrijventerreinen van Haarlemmermeer. Op het in 1975 aangelegde terrein zijn vooral autohandel en auto-demontagebedrijven te vinden.De Liede ligt in het noordwesten van de gemeente Haarlemmermeer, tussen de A9, N205 en de Ringvaart en is daarmee uitstekend bereikbaar. De Nieuwe Liede is de uitbreiding van het bedrijventerrein.

Vragen of melden verdachte zaken

Heeft u vragen over dit project of over veilig ondernemen op De Liede? Wilt u verdachte zaken melden? Neem dan contact op met de wijkagent via www.politie.nl of 0900-8844 of meld misdaad anoniem via 0800-7000. Vragen en meldingen worden integraal opgepakt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio