15 C
De Bilt

Ook industrie aan de bak voor klimaat, volgens weblog van Edward Stigter

Noord-Holland – Het klimaat staat hoog op de agenda. Van de onderhandelaars in Den Haag, Urgenda, de gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en inwoners die samen plaatsen zoeken waar zonne- en windenergie op land kan worden opgewekt, én van de industrie. Ook in Noord-Holland.

RES provincie Noor-Holland

In de Regionale Energiestrategieën die in Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid zijn opgesteld, opperden inwoners ook op zoek te gaan naar alternatieven voor grote velden zonnepanelen of windmolens. Want vrijwel iedereen is een voorstander van meer duurzame energie, maar, werd vaak gezegd, moeten we niet ook op zijn minst kijken hoe we energie kunnen besparen? En dan vooral grootschalig, in de industrie.

Waterstof

Af en toe komt er nieuws naar buiten over bedrijven of hele havens die waterstof willen inzetten als alternatief voor ‘oude’ energiebronnen. In onze eigen provincie wil onder meer staalproducent Tata Steel dat gaan doen, net als de haven in Den Helder. Daarbuiten hebben de haven van Rotterdam en Groningen grootse plannen. Om de uitstoot van CO2 in de lucht op korte termijn terug te brengen, wordt daarnaast, als tussenoplossing, gedacht aan het opslaan van afgevangen CO2 in lege aardgasvelden onder de zeebodem. Ook daarvoor bestaan plannen in Noord-Holland.

In het Noordzeekanaalgebied, oftewel het hele gebied langs het water vanaf IJmuiden en Zaanstad tot aan Amsterdam, zoeken bedrijven en overheden ook voor het klimaat samen naar de beste oplossingen om te verduurzamen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Want het is niet mákkelijk om grootschalige industrie te verduurzamen, en ook het belang van energiebesparing bij kleinere bedrijven en kantoren is lang geen prioriteit geweest. Bedrijven en overheden moeten dit bij uitstek samen doen. Niet alleen met elkaar, maar uiteraard óók met de omgeving waar die bedrijven gevestigd zijn. 

Meer voor klimaat doen

Als gedeputeerde Klimaat & Energie wil ik niet alleen de CO2-uitstoot verminderen, we zorgen er tegelijkertijd voor dat de keuzes die we maken bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Sterker nog, in het Noordzeekanaalgebied is dat een van onze prioriteiten. Met duurzame energie in het gebied vangen we dus twee vliegen in één klap: duurzame energie draagt immers niet alleen bij aan het halen van de klimaatdoelen, maar zorgt in vergelijking met fossiele brandstoffen ook voor een schonere lucht. Daar is iedereen bij gebaat. 

Waar gemeenten, provincies en waterschappen als uitvloeisel van het Klimaatakkoord de opdracht kregen om ruimte voor windmolens en zonnepanelen te zoeken om in heel Nederland 35 Twh aan energie op te wekken, moeten de 6 grootste industriegebieden van Nederland als bijdrage aan het akkoord in kaart brengen hoe zij in 2030 hun CO2-uitstoot met de helft denken terug te brengen. In september moeten zij hun plannen op hoofdlijnen klaar hebben. 

Dat de bedrijven en gemeenten in het Noordzeekanaalgebied veel meer gebruik gaan maken van de energie van windmolens op zee en dat daarvoor infrastructuur nodig is, is al wel duidelijk. Dat verschillende fabrieken overstappen op waterstof ook. Maar hoe ze dit precies gaan doen is nog niet duidelijk. Daarover gaan zij, en ik, als voorzitter van het overleg tussen al deze betrokken bedrijven, gemeenten en provincie, in september graag met u in gesprek. Samen zorgen we ervoor dat het Noordzeekanaalgebied de stap maakt naar duurzame, schone energie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio