5 C
De Bilt

Inspraak gebieden duurzame energie opwekking in De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen werkt hard aan de opwek van duurzame energie. Naast zonnepanelen op daken zoekt de gemeente ook naar gebieden voor de plaatsing van zonnevelden en windmolens. Dit zijn ‘zoekgebieden’. Over deze gebieden is nog geen besluit genomen. In mei en juni behandelt de gemeenteraad de zoekgebieden.

Gemeenteraad De Ronde Venen

Tijdens deze vergaderingen krijgt de gemeenteraad uitgebreid de kans om vragen te stellen en mee te praten over de zoekgebieden. Voordat de gemeenteraad een besluit kan nemen organiseert zij ook een inspreekavond. Inwoners vertellen dan hoe zij denken over de zoekgebieden. De inspreekavond is op 26 mei. Meer informatie staat op www.derondevenen.nl/inspreken.

Alle informatie nodig voor besluit

Wethouder Cees van Uden (Duurzaamheid) geeft aan dat het belangrijk is dat de gemeenteraad alle informatie heeft voordat zij een besluit neemt over de zoekgebieden. ”Het is goed om te weten wat inwoners van de zoekgebieden vinden. Het inspreken is dus van enorm belang. Bij het zoeken naar geschikte plekken in de gemeente houden we zoveel mogelijk rekening met de zorgen van inwoners, de natuurwaarden, ons mooie landschap en de belangen van boeren. Maar uiteindelijk is het aan de raad om hier een besluit over te nemen.”

Na bepaling zoekgebieden in gesprek met inwoners

Dat gebeurt tijdens het gebiedsproces. Het gebiedsproces start in het eerste zoekgebied. De gemeente stelt de zoekgebieden 1 voor 1 open onder leiding van een gebiedscoördinator. Die kijkt met inwoners, grondeigenaren en -gebruikers en andere belanghebbenden hoe zonnevelden en windmolens het beste in het landschap passen. De invloed van inwoners op dit proces is dus nog niet voorbij.  Dit alles legt de gemeente vast in de (ruimtelijke) voorwaarden voor dat gebied. Daarna kiest de gemeente via een aanbesteding ontwikkelaars. Die moeten zich houden aan de opgestelde voorwaarden.

Technische vragen op 17 mei om 19.30 uur

Technische vragen zijn vragen van raadsleden over feiten of om verduidelijking. Zodat zij het voorstel van de zoekgebieden goed begrijpt en hun mening kunnen vormen. Deze vragen hebben geen politieke lading.  

Inspreekavond op 26 mei om 19.30 uur

Inwoners vertellen tijdens deze avond de gemeenteraad hoe zij denken over de zoekgebieden. De gemeenteraad luistert hiernaar. Soms stelt de raad ook vragen aan de insprekers. Door in te spreken kan de raad de verschillende belangen goed afwegen als zij hierover besluit. Meer informatie staat op www.derondevenen.nl/inspreken. Als er veel insprekers zijn kan de raad besluiten een extra inspreekavond te organiseren. Deze extra inspreekavond staat gereserveerd op 25 mei.

Aanmelden om in te spreken

De gemeente vraagt inwoners die tijdens de raadsvergadering in willen spreken zich vóór 21 mei aan te melden. Zodat de griffie een goed beeld heeft van het aantal insprekers. Dit kan telefonisch via
0297 29 17 85 of 0297 29 18 89. Een e-mail sturen kan ook: m.degraaf@derondevenen.nl of j.jonker@derondevenen.nl. Vergeet niet het onderwerp waarover ingesproken wordt in de e-mail te benoemen. De definitieve deadline om aan te melden is 12.00 uur op 26 mei.

Politieke commissie op 9 juni om 19.30 uur

Tijdens deze vergadering stellen raadsleden politieke vragen over het voorstel aan de wethouder. De raad besluit dan ook of het voorstel klaar is voor besluitvorming.

Raadsvergadering op 30 juni om 19.30 uur

Tijdens deze vergadering praat de gemeenteraad met elkaar en de wethouder over het voorstel. Het is mogelijk om ook moties (opdrachten aan het college) en amendementen (wijzigingen in het voorstel) in te dienen en bespreken.

Meer weten over duurzaamheid?

Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio