5 C
De Bilt

Integrale aanpak vluchtelingenopvang in regio

Uithoorn – In Nederland staan we voor de gezamenlijke uitdaging vluchtelingen goed op te vangen en te huisvesten. De oorlog in Oekraïne sleept zich nog altijd voort en de beelden uit Ter Apel maken voor iedereen duidelijk dat gezocht moet worden naar oplossingen. Het kabinet heeft alle gemeenten gevraagd om te kijken naar mogelijkheden voor extra opvang. Passend bij wat de gemeente en haar inwoners aankunnen, werkt de gemeente Uithoorn aan een integrale aanpak voor opvang. Dit gebeurt in goed overleg met de andere gemeenten in de regio.

Opvang vluchtelingen

Binnen de gemeente Uithoorn worden op diverse locaties Oekraïense vluchtelingen opgevangen. De gemeente biedt hun, met de hulp van maatschappelijke partners en inwoners, toegang tot zorg en onderwijs. In de samenwerking met woningbouwvereniging Eigen Haard wordt gezorgd voor woonruimte voor asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders). Deze statushouders krijgen huisvesting binnen de taakstelling zoals deze landelijk per gemeente is vastgesteld.

Migratieketen

De druk op de migratieketen van eerste opvang tot huisvesting van vluchtelingen is momenteel in Nederland zó hoog dat de vraag door het kabinet is gesteld wat, naast de wettelijke taken van de gemeente, aanvullend aan opvang en crisis noodopvang mogelijk is binnen de regio. Deze vraag ziet het college graag beantwoord worden met een regionale locatie in plaats van kleinere locaties verspreid over de diverse gemeenten in de regio. Tegelijkertijd erkent het college dat een extra inspanning van de gemeente Uithoorn gevraagd wordt; zij voelt zich daar verantwoordelijk voor.

Eén aanpak

Het college heeft besloten om vanuit één aanpak te werken aan de opvang en huisvesting, voor korte en langere duur. Dit betekent dat de gemeente momenteel hard werkt aan de gemeentelijke taak voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de huisvesting van statushouders. Daarnaast wordt onderzocht wat mogelijk is aan extra opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne en aan tijdelijke huisvesting van statushouders. Dit als tussenvoorziening naar definitieve huisvesting bij een andere gemeente en naar kleinschalige, tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers. De gemeente doet dit in nauw overleg met de andere gemeenten, zodat een op elkaar afgestemd aanbod van opvang in de regio mogelijk wordt.

Passende en goede opvang

Bij het zoeken en beoordelen van mogelijk geschikte locaties voor tijdelijke opvang van asielzoekers wordt de gemeente ondersteund door het Rode Kruis en de Veiligheidsregio. Samen bepalen zij of een locatie voldoet of kan gaan voldoen als passende opvang. De gemeente kijkt daarbij ook naar de betekenis voor omwonenden en de maatschappelijke impact. De maatschappelijke impact moet passen bij wat gezamenlijk realiseerbaar is. Goede opvang binnen de gemeente staat voorop. Wanneer een geschikte locatie is gevonden, zal het college daarover een besluit nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio