17.5 C
De Bilt

Maatwerk voor Zaanse huurders met een laag inkomen

Zaanstad – In Zaanstad trekken de woningcorporaties en de gemeente samen op met maatwerk, om minima te ontzien als de huur niet in verhouding is met het maandelijks inkomen. Zij schreven 1.000 huurders aan en informeerden hen over de mogelijkheden. Met succes: bijna twee derde van de groep mensen kwam al in actie en een groot deel krijgt hierdoor een lagere huurverhoging, geen huurverhoging of zelfs huurverlaging.

Maatwerk belangrijk

Door de coronacrisis maken woningcorporaties Parteon, ZVH, Rochdale, Eigen Haard en Wormer Wonen bij de jaarlijkse huuraanpassing nog meer gebruik van maatwerk. Dit om te voorkomen dat huurders met een plotseling verlies van inkomen in de problemen komen en hun huur niet langer kunnen betalen. Het gaat om huurders die afhankelijk zijn van bijstand of gebruik maken van een minimaregeling en meer dan 619 euro aan maandelijkse huur betalen. Woningcorporaties hebben geen inkomensgegevens van huurders. Om toch juist deze mensen te benaderen, hebben de Zaanse corporaties de medewerking van gemeente Zaanstad gevraagd. Het initiatief was een uitdaging qua tijdsplanning en privacyregelgeving, maar dankzij de intensieve inzet van alle partijen is de tegemoetkoming mogelijk gemaakt.

Samenwerking voor mensen met laag inkomen

Het ondersteunen van mensen met een minimum inkomen is een speerpunt in de samenwerking tussen corporaties, gemeente en huurdersorganisaties. In december 2019 tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst met afspraken om deze groep via maatwerk nog meer tegemoet te komen. Onno Elema namens het Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ): “Wij hebben als huurdersorganisaties afspraken gemaakt over betaalbare woonlasten, woonlasten die in verhouding zijn met het inkomen van huurders. Ook hebben wij gesproken over preventieve maatregelen en een effectieve aanpak rondom schulden. De corporaties en gemeente Zaanstad hebben de handen ineen geslagen en goed samengewerkt om juist deze groep huurders te ontzien bij de huuraanpassing. Overigens roepen wij huurders, met een laag inkomen en een relatief hoge huur, die geen brief hebben mogen ontvangen op te onderzoeken of maatwerk ook voor hen van toepassing is.”

Maatwerk bij terugdringen achterstanden en uitzettingen

Songül Mutluer, wethouder van o.a. Wonen en Armoede: “Mooi om te zien waar een goede samenwerking en maatwerk toe kan leiden. Eerder zagen we het ook bij het gezamenlijk terugdringen van het aantal huisuitzettingen door betalingsachterstanden. Iedere huisuitzetting is er een teveel en mijn waardering is groot voor de manier waarop de corporaties zich hard maken voor de kwetsbare huurders. En ik ben trots dat we ook nu, in een tijd waarin we afstand moeten houden, elkaar weer zo goed hebben weten te vinden.” Ook in de komende jaren zetten corporaties en gemeente zich gezamenlijk in om mensen met een minimum inkomen te benaderen om maatwerk te kunnen bieden.

Renoveren en verduurzamen

Harry Platte, directeur-bestuurder Parteon: “Dankzij een mooie samenwerking tussen corporaties en gemeente was deze actie mogelijk. De corporaties investeren de komende jaren honderden miljoenen in extra nieuwe woningen en het renoveren en verduurzamen van bestaande woningen. Betaalbare huren blijven hierbij van het grootste belang. Het is goed om de laagste inkomens dan ook speciale aandacht te geven bij de huuraanpassing. De mogelijkheden blijven wij actief communiceren zodat we zoveel mogelijk huurders bereiken die in aanmerking komen voor maatwerk.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio