Nieuwe Mobiliteitsagenda voor de gemeente Aalsmeer

Aalsmeer – In de afgelopen tijd is er gewerkt aan een Mobiliteitsagenda voor Aalsmeer. Deze agenda bepaalt het beleid voor verkeer en vervoer voor de komende jaren en heeft als doel een toekomstbestendig, bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig Aalsmeer. Vanaf vrijdag 8 oktober 2021 tot en met vrijdag 5 november 2021 ligt de Mobiliteitsagenda ter inzage en kan iedereen hierop reageren.

De agenda laat via de drie uitgangspunten: Aalsmeer via alle modaliteiten bereikbaar, Aalsmeer verkeersveilig en toegankelijk en Aalsmeer innovatief duurzaam bereikbaar zien hoe de verkeerstoekomst van Aalsmeer eruit ziet.

Toekomstbestendig Aalsmeer

Wethouder Robert van Rijn: “Om Aalsmeer bereikbaar en toekomstbestendig te houden werken we aan een goed wegennet en goede (logistieke) verbindingen in de regio. Dit houdt in goed onderhoud, veilige wegen voor auto, fiets en loper en goede openbaar vervoer verbindingen.

Op dit moment lopen er veel infrastructurele projecten in Aalsmeer om zo het achterstallige onderhoud in te lopen en Aalsmeer toekomstbestendig bereikbaar te houden. Om ook op nieuwe ontwikkelingen zoals nieuwe vormen van logistiek, de elektrische fiets en auto en de groei van Aalsmeer in te spelen is nieuw mobiliteitsbeleid voor Aalsmeer belangrijk.”

Mobiliteitsagenda

De agenda noemt aan de ene kant concrete maatregelen en richtingen en aan de andere kant laat de agenda ook ruimte voor invulling. Deze ruimte is nodig om in te kunnen spelen op de exacte gevolgen van grote infrastructuurprojecten als de Burgemeester Kasteleinweg, Middenweg en Burgemeester Hoffscholteweg en de langetermijngevolgen van de Covid-19-pandemie voor verkeer en vervoer die nu nog niet bekend zijn.

Vervolgtraject

Na afloop van de reactietermijn worden de inspraakreacties beantwoord in een ‘Nota van Beantwoording’. Vervolgens legt het college van B en W naar verwachting in december 2021 alle stukken ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Meer informatie

Vanaf 8 oktober 2021 kunt u de Mobiliteitsagenda bekijken op aalsmeer.nl/mobiliteitsagenda.’’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Partijen en kandidaten gemeenteraadsverkiezingen bekend

De gemeenten Beemster en Purmerend fuseren op 1 januari 2022 tot de nieuwe gemeente Purmerend. Nieuwe partijen en kandidaten maken hun opwachting. Inwoners van...

Maakonderwijs krijgt volop prioriteit in Bergen en Heiloo

Circulaire economie moet ook in het onderwijs een plaats krijgen. Het Circulair Ambachtscentrum krijgt steeds meer vorm als gezamenlijk initiatief van de gemeenten Bergen,...

College van Waterland presenteert sluitende begroting 2022

Waterland - Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland is erin geslaagd om voor 2022 een sluitende meerjarenbegroting aan de gemeenteraad te...

Regenboogweek van start

Purmerend - Maandag 11 oktober openden wethouders Harry Rotgans (Purmerend) en Jos Dings (Beemster) de Purmerendse Regenboogweek. Op het bordes van het Purmerends Museum...

Controle van 300 opslagboxen in Wormerveer

Zaanstad - De gemeente Zaanstad op 27 september ongeveer 300 opslagboxen in Wormerveer gecontroleerd, samen met de Omgevingsdienst, de Douane, de Nationale Politie en...

Treintje slimme auto’s remt zélf voor rood verkeerslicht

Amsterdam - Afgelopen zomer heeft op de provinciale wegen rondom Schiphol een unieke proef plaatsgevonden. Voor het eerst gebruikte een treintje auto’s informatie uit...

Nota maaibeleid Zaanstad: naar een biodivers en natuurlijker maaibeheer

Zaanstad komt met een nieuw maaibeleid om de biodiversiteit in de gemeente te vergroten. Er is landelijk een sterke afname van biodiversiteit door bevolkingsgroei,...

Wethouder leest voor aan leerlingen op ‘Dag van de Duurzaamheid’

De Ronde Venen - Wethouder Alberta Schuurs van De Ronde Venen was vrijdagmorgen 8 oktober te gast op de openbare basisschool De Eendracht. Zij...