Ontwikkeling Peperstraat belangrijk voor toekomst van Zaanstad

Het college stelt aan de gemeenteraad van Zaanstad voor om door te gaan met de ontwikkeling van 530-550 woningen op de Peperstraat. De 122 huidige woningen worden gesloopt. Het gaat niet alleen om het bouwen van extra woningen, maar ook om het opknappen van dat deel van het centrum. Door de komst van een parkeergarage is de auto straks minder in beeld, komt er meer groen in de wijk en ontstaat er ruimte om van de Burcht een aantrekkelijk stadsplein te maken.

Ingewikkelde afweging

Wethouder MAAK.Zaanstad Hans Krieger: “Het is een ingewikkelde afweging. De nieuwbouw is voor de huidige bewoners buitengewoon ingrijpend. Voor rond de honderd huishoudens betekent dit dat zij tijdelijk of voorgoed naar een andere woning moeten verhuizen. Ook verdwijnt de Beatrixflat, een gebouw met cultuurhistorische waarde. Dat zijn moeilijke keuzes. Maar het toevoegen van kwaliteit aan het oostelijk deel van het centrum én meer woningen bouwen dan er nu zijn, weegt zwaarder voor het college.

Belangrijke ontwikkeling toekomst Zaanstad

Deze ontwikkeling is belangrijk voor de toekomst van dit deel van de stad. De woningnood is hoog. Er komen tussen de 530-550 woningen voor in de plaats die voldoen aan de duurzaamheidseisen van nu. Ook komen er goede voorzieningen waar alle Zaankanters iets aan hebben zoals een parkeergarage, een aantrekkelijke en groene openbare ruimte en ruimte voor winkels en horeca in de plint van de nieuwbouw. Doordat de auto grotendeels uit het straatbeeld verdwijnt, nodigt dit deel van de stad straks veel meer uit om hier te winkelen en gebruik te maken van de (toekomstige) horeca.”

Verschillende onderzoeken naar de Peperstraat

Het college heeft een aantal onderzoeken laten doen naar de Peperstraat. Hierbij is gekeken naar onder andere financiën en de cultuurhistorische waarde van dit deel van de stad. Ook heeft het college de zomer gebruikt om nader te onderzoeken wat er precies leeft onder de inwoners. Via inloopspreekuren heeft de gemeente opgehaald wat er leeft onder de Zaankanters die rondom de Peperstraat wonen. Een onafhankelijk deskundige heeft gesprekken gevoerd met twintig bewoners van de Peperstraat en daarover een rapport uitgebracht.

Behalve dat er nu een goed inzicht is over wat de zorgen van deze huurders zijn, is ook duidelijk geworden dat veel bewoners behoefte hebben aan een grotere en zichtbaardere betrokkenheid van de gemeente bij de herontwikkeling. Zaanstad trekt zich dit aan. Het college gaat de komende weken een aantal acties uitwerken die ervoor zorgen dat er meer contact komt met de bewoners.

College gaat wat meer regie voeren over herhuisvesting

De zorgen van de huurders neemt het college zeer serieus. Het college gaat samen met ontwikkelaar Accres haar best doen om de nadelige gevolgen voor de huurders zoveel mogelijk te minimaliseren. Eerder al besloot de gemeente dat de huurders die qua inkomen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning een urgentieverklaring ontvangen. Daarnaast heeft ontwikkelaar Accres een sociaal plan vastgesteld. Daar bovenop zal het college tweemaandelijks monitoren hoe het gaat met de herhuisvesting door de ontwikkelaar. Eventuele knelpunten die hierbij naar voren komen, krijgen extra aandacht.

Planning besluitvorming

Het college vraagt aan de gemeenteraad om het Ruimtelijk Programma van Eisen voor de herontwikkeling van de Peperstraat vast te stellen. Ook stelt het college voor om een lening ter waarde van € 1,6 miljoen uit het Transformatiefonds beschikbaar te stellen. Met de besluitvorming in de gemeenteraad wordt de peildatum voor de herhuisvesting van fase 1 bepaald. Op 5 oktober staat de inhoudelijke behandeling in het Zaanstad Beraad gepland. Het is dan mogelijk om in te spreken. De besluitvorming door de gemeenteraad staat op de planning voor 14 oktober.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

WormerWonen creëert duurzame, gasloze woningen in hernieuwde Watermuntstraatflat

Wormer - Zaterdag 23 oktober was het zover! De oplevering van het eerste woongebouw met 37 duurzame, gasloze woningen van totaal 74 woningen in...

Een dorpspark voor Uitgeest

Uitgeest - Een bijzonder moment voor het college van Uitgeest: afgelopen dinsdag koos het college voor een voorkeursmodel voor de inrichting van het ijsbaanterrein....

Schiphol wil lokale luchtkwaliteit verbeteren

Schiphol onderzoekt in samenspraak met andere partijen in de Nederlandse luchtvaartsector extra maatregelen om de hoeveelheid ultrafijnstof op en om de luchthaven verder omlaag...

Heemstede voert Ja/ja-sticker in tegen de papierverspilling

Met ingang van 1 januari 2022 voert Heemstede de Ja/ja  sticker in. Dat betekent dat inwoners standaard geen ongeadresseerd drukwerk ontvangen maar nog wel...

Dovenschaakclub TOG ontvangt Jubileumpenning

Vandaag, maandag 18 oktober 2021, heeft dovenschaakclub Tot Ons Genoegen (TOG) de Jubileumpenning ontvangen uit handen van Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter Zuidoost. De vereniging ontvangt...

Partijen en kandidaten gemeenteraadsverkiezingen bekend

De gemeenten Beemster en Purmerend fuseren op 1 januari 2022 tot de nieuwe gemeente Purmerend. Nieuwe partijen en kandidaten maken hun opwachting. Inwoners van...

Maakonderwijs krijgt volop prioriteit in Bergen en Heiloo

Circulaire economie moet ook in het onderwijs een plaats krijgen. Het Circulair Ambachtscentrum krijgt steeds meer vorm als gezamenlijk initiatief van de gemeenten Bergen,...

College van Waterland presenteert sluitende begroting 2022

Waterland - Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Waterland is erin geslaagd om voor 2022 een sluitende meerjarenbegroting aan de gemeenteraad te...