12.4 C
De Bilt

RES Holland Rijnland wil energieneutraal zijn in 2050

De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de regio Holland Rijnland is gereed en op 17 juni zal de gemeenteraad van Lisse zich erover buigen. In de RES 1.0 beschrijven 13 regiogemeenten, 2 waterschappen en de provincie Zuid-Holland de ambities en keuzes om stapsgewijs energieneutraal te zijn in 2050. Ook netbeheerder Liander en verschillende lokale en regionale partners leverden bijdragen. In mei en juni zullen alle deelnemers een besluit nemen over de RES 1.0.

RES 1.0 ambities voor vier thema’s

  1. Energiebesparing: Door huizen en gebouwen te isoleren en zuiniger te zijn met energie wil de regio 1.1 TWh energie besparen in 2030 oftewel 11% ten opzichte van 2014
  2. Duurzame mobiliteit: Holland Rijnland wil de CO2-uitstoot door mobiliteit terugbrengen met 22% in 2030 ten opzichte van 1990 en het energieverbruik met 11% ten opzichte van 2014
  3. Warmte: In 2050 verwarmen we alleen nog met warmte uit duurzame bronnen
  4. Elektriciteit: De regio wil 1,05 Terrawattuur (TWh) hernieuwbare elektriciteit opwekken in 2030 door zonnepanelen op daken, zonnevelden en windturbines

Vertaling naar lokaal beleid

Het is de bedoeling dat de ambities uit de RES 1.0 vertaald worden naar lokaal beleid.

Wethouder Kees van der Zwet: ‘Het is een grote uitdaging, maar we moeten ons ook realiseren dat het niet van vandaag op morgen allemaal verandert. We kijken zorgvuldig naar wat er in Lisse mogelijk is en doen dat ook samen met onze inwoners. We zijn nu bezig met uitgangspunten en hoofdlijnen.’ In 2021 wordt in Lisse een Lokale Energiestrategie (LES) en een Transitievisie Warmte (TVW) opgeleverd. Ook zal een deel van de uitgangspunten uit de RES terechtkomen in de Omgevingsvisie. Verder worden de ambities voor mobiliteit uitgewerkt in de (regionale) mobiliteitsvisies.

Samen met inwoners

Iedereen krijgt te maken met de energietransitie en heeft er ook een verantwoordelijkheid in. Het is daarom van groot belang dat inwoners betrokken zijn. Afgelopen najaar en winter gaven inwoners van de 13 gemeenten hun ideeën en inzichten over de energietransitie. In Lisse zijn er enquêtes geweest en gesprekken met zowel inwoners als bedrijven en organisaties. De resultaten hiervan zijn meegenomen in de Regionale Energiestrategie 1.0 en worden ook meegenomen in de lokale plannen. Ook bij de vervolgstappen zullen inwoners worden betrokken. Er loopt nu een serie bijeenkomsten voor inwoners.

Van Klimaatakkoord naar RES

Het kabinet presenteerde in 2019 het Klimaatakkoord. Hierin werden afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990, en in 2050 met 95%. Deze landelijke afspraken worden door dertig regio’s in Nederland vertaald naar passende regionale ambities en maatregelen. Iedere regio stelt hiervoor een Regionale Energiestrategie op, zo ook de regio Holland Rijnland.

Samenwerkende overheden

De samenwerkende overheden binnen de RES-regio Holland Rijnland kijken naar het gehele regionale energiesysteem en kiezen voor maatregelen die het meeste effect hebben. In de regio komt 80% van het energieverbruik voor rekening van de gebouwde omgeving (vooral woningen en kantoorpanden) en mobiliteit. Daar ziet de regio dan ook veel kansen om snel en slim te verduurzamen. Hierbij speelt energiebesparing een belangrijke rol.

Aanvullende informatie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio