7.7 C
De Bilt

Sluitende begroting Uithoorn met uitdagingen

Uithoorn – De gemeente Uithoorn heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief saldo van 642 duizend euro. Dit bedrag is toegevoegd aan de zogenoemde ‘budgetegalisatiereserve’. De budgetegalisatiereserve is ingesteld om schommelingen in de inkomsten en uitgaven op te vangen. Daarmee creëert de gemeenteraad een extra buffer en is de gemeente beter bestand tegen financiële tegenvallers.

Uithoorn begon het jaar goed

Wethouder financiën Hans Bouma: ,,We startten het jaar 2020 met een goede uitgangspositie. Maar net als veel andere gemeenten hebben wij ook te maken met onverwachte kosten vanwege Corona en dus met onzekerheden. We ontvangen hiervoor een extra vergoeding van het Rijk, maar we weten nog niet of dit voldoende is om onze extra kosten hier van te betalen.”

Begroting 2021

,,De programmabegroting 2021 is opgesteld terwijl we ons in een crisis bevinden die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Door onze goede uitgangspositie kunnen we doorgaan met onze plannen. Er zijn geen bezuinigingen doorgevoerd. Aan de andere kant zijn we vanwege de situatie ook terughoudend geweest met nieuw beleid,” vervolgt de wethouder.

Consequenties corona

De maatschappelijke en financiële consequenties van Corona voor de langere termijn zijn volgens Bouma niet duidelijk. ,,In combinatie met een aantal andere onzekere ontwikkelingen, waaronder de herverdeling van het gemeentefonds, de duurzaamheidsagenda, het woondossier, de omgevingswet en het ambitieniveau, ontstaat een grote druk op onze financiële situatie in de toekomst. We gebruiken de periode tot aan de kadernota 2022 om in gesprek met de gemeenteraad hiernaar te kijken.”

Precariobelasting

In de begroting ziet de gemeente Uithoorn in 2021 een sluitend begrotingssaldo; de lasten en baten zijn in evenwicht. Meerjarig zijn er voor 2022 en 2023 nog tekorten van respectievelijk 0,9 miljoen en 0,25 miljoen euro. Het sluitende begrotingssaldo in 2021 komt mede tot stand door de inzet van de inkomsten uit precariobelasting op kabels en leidingen van 1,5 miljoen euro. Dit geeft gelijk de kwetsbaarheid van deze begroting aan: precariobelasting op kabels en leidingen is na 2021 niet meer toegestaan.

In overleg met toezichthouder

Bij de totstandkoming van de begroting heeft de gemeente overleg gehad met de financieel toezichthouder van de provincie Noord-Holland. Bouma: ,,We hebben de toezichthouder meegenomen bij de dilemma’s waar we ons voor gesteld zien. We zijn blij met het nuttige overleg met de provincie. De toezichthouder toonde zich positief over de manier waarop we de gezamenlijke uitdagingen voor de toekomst willen aanpakken en in gesprek gaan met de raad.” De begroting van de gemeente Uithoorn wordt op 29 oktober besproken in de commissie en 5 november in de gemeenteraad. Deze vergaderingen zijn live te volgen via de website van radio Rick FM of via de site van de gemeenteraad; https://uithoorn.notubiz.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio