Stichting Het Zuid-Hollands Landschap luidt noodklok

Noord- en Zuid-Holland – Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft een zienswijze ingediend bij de provincies Zuid- en Noord-Holland tegen de voorgenomen aanleg van de Duinpolderweg tussen de N206 en de N205 (Zilk – Hoofddorp). Het voorkeurstracé loopt dwars door de beschermde Vosse- en Weerlanerpolder bij Hillegom. Kwetsbare natuur en historisch waardevol landschap dreigen onherstelbare schade op te lopen.
De Vosse- en Weerlanerpolder is van groot maatschappelijk belang op het gebied van natuur- en landschappelijke waarden. Daarom zijn er door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voorwaarden verbonden aan de inrichting, het beheer en het gebruik van de polder. De plannen met de Duinpolderweg staan hiermee op gespannen voet. De aanleg van deze weg heeft onomkeerbare gevolgen voor de natuur- en landschappelijke waarden van de Vosse- en Weerlanerpolder als geheel.

Het Zuid-Hollands Landschap vraagt zich af of het tracébesluit zorgvuldig tot stand is gekomen en of de maatschappelijke belangen daarin voldoende zijn meegenomen. Met haar op 16 februari 2018 ingediende zienswijze dringt de stichting aan op een nieuwe afweging.

Over het gebied


Stichting Het Zuid-Hollands Landschap beheert het 17 hectare grootte gebied Vosse- en Weerlanerpolder, één van de laatste bolwerken van weidevogels in deze drukke regio. Zo broedt hier de ernstig bedreigde grutto, maar ook scholekster, tureluur, kievit en kleine plevier brengen hier hun jongen groot. Daarnaast overwinteren in deze polder wintergasten als smient, kievit en watersnip. Het is zeer aannemelijk dat de aanleg van de Duinpolderweg leidt tot achteruitgang van de vogelpopulaties. Immers, in de directe omgeving zijn geen mogelijkheden om het verlies van broed-, foerageer- en schuilruimte te compenseren. Ook is de polder één van de laatst overgebleven stukken oer-oud slagenlandschap in deze streek. Doorkruising van dit gebied zal leiden tot verlies van een cultuurhistorisch bijzonder waardevol landschap.

bron: Het Zuid-Hollands Landschap

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Strand Heemskerk voor de vierde keer schoonste strand van Noord-Holland

Heemskerk – Het strand van Heemskerk is dit jaar voor de vierde keer verkozen tot het schoonste strand van Noord-Holland. Op het strand van...

Hof van Rijnsburg: begin met de inschrijving voor een woning

Katwijk - Voor de wijziging van het woonprogramma van het Hof van Rijnsburg, ondertekenden wethouder Gerard Mostert en Peter Ouwehand van Ouwehand Bouwen en...

Bewaakte fietsenstalling op Van Stamplein, Hoofddorp, in afwachting van cameratoezicht

Hoofddorp - Op vrijdag 30 juli opent een tijdelijke bewaakte fietsenstalling op het Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp. Deze wordt bewaakt door toezichthouders van...

Enquête over verhuur van woonruimte

Katwijk - De gemeente Katwijk is benieuwd naar de mening van haar inwoners over de verhuur van woonruimte. Via een enquête wil zij...

Kinderboerderij De Klaprooshof wordt duurzaam vernieuwd

Voorhout - Kinderboerderij De Klaprooshof in Voorhout krijgt nieuwe, duurzame gebouwen. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft de gemeenteraad voorgesteld om daarvoor...

Restauratie monumentale schoorsteen aan de Oosteinderweg

Aalsmeer - De afgelopen drie weken is door restaurateur Harm Meijer gewerkt aan de restauratie van de schoorsteen aan de Oosteinderweg 53a in Aalsmeer....

Eerste deel nieuwe Middenweg geopend door wethouders Van Rijn en Hazen

Aalsmeer - Maandag 26 juli opende wethouder verkeer Robert van Rijn officieel het eerste deel van de nieuwe Middenweg in Aalsmeer. Samen met wethouder...

Eén UNESCO Werelderfgoed voor de Hollandse Waterlinies

Amsterdam - Op 25 juli heeft het Werelderfgoedcomité besloten om de Hollandse Waterlinies de werelderfgoedstatus te verlenen. Dit is de uitbreiding van het werelderfgoed...