Stichting Het Zuid-Hollands Landschap luidt noodklok

Noord- en Zuid-Holland – Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft een zienswijze ingediend bij de provincies Zuid- en Noord-Holland tegen de voorgenomen aanleg van de Duinpolderweg tussen de N206 en de N205 (Zilk – Hoofddorp). Het voorkeurstracé loopt dwars door de beschermde Vosse- en Weerlanerpolder bij Hillegom. Kwetsbare natuur en historisch waardevol landschap dreigen onherstelbare schade op te lopen.
De Vosse- en Weerlanerpolder is van groot maatschappelijk belang op het gebied van natuur- en landschappelijke waarden. Daarom zijn er door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voorwaarden verbonden aan de inrichting, het beheer en het gebruik van de polder. De plannen met de Duinpolderweg staan hiermee op gespannen voet. De aanleg van deze weg heeft onomkeerbare gevolgen voor de natuur- en landschappelijke waarden van de Vosse- en Weerlanerpolder als geheel.

Het Zuid-Hollands Landschap vraagt zich af of het tracébesluit zorgvuldig tot stand is gekomen en of de maatschappelijke belangen daarin voldoende zijn meegenomen. Met haar op 16 februari 2018 ingediende zienswijze dringt de stichting aan op een nieuwe afweging.

Over het gebied


Stichting Het Zuid-Hollands Landschap beheert het 17 hectare grootte gebied Vosse- en Weerlanerpolder, één van de laatste bolwerken van weidevogels in deze drukke regio. Zo broedt hier de ernstig bedreigde grutto, maar ook scholekster, tureluur, kievit en kleine plevier brengen hier hun jongen groot. Daarnaast overwinteren in deze polder wintergasten als smient, kievit en watersnip. Het is zeer aannemelijk dat de aanleg van de Duinpolderweg leidt tot achteruitgang van de vogelpopulaties. Immers, in de directe omgeving zijn geen mogelijkheden om het verlies van broed-, foerageer- en schuilruimte te compenseren. Ook is de polder één van de laatst overgebleven stukken oer-oud slagenlandschap in deze streek. Doorkruising van dit gebied zal leiden tot verlies van een cultuurhistorisch bijzonder waardevol landschap.

bron: Het Zuid-Hollands Landschap

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Veilig werkklimaat centraal in uitzending ‘Ondernemend Dichtbij’

Leiden - Donderdag 20 mei om 16.00 uur is er weer een uitzending van Ondernemend Dichtbij, de digitale editie van Ondernemersdag071. Ondernemers worden dan bijgepraat...

Inspraak ontwerpbestemmingsplan project Aanpak verkeersdrukte Thorbeckeweg

Oostzaan/Zaanstad - Van 27 mei tot en met 7 juli kunnen inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Oostzaan en Zaanstad inspraak hebben op het...

Zwembad De Slag stap dichterbij realisatie

Zaandam - Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp van zwembad De Slag en hebben het krediet beschikbaar gesteld voor de bouw. Het...

Huurkorting voor Zaanse horeca en detailhandel in crisis

Zaanstad - Huurkorting is één van de middelen die de gemeente Zaanstad aan ondernemers in de horeca en (een deel van) de detailhandel aanbiedt....

Burgemeester Wormerland stuurt jongeren brief over vaaroverlast

Wormerland - Burgemeester Judith Michel van de gemeente Wormerland vraagt in een brief aan alle jongeren mee te helpen en elkaar aan te spreken...

Gratis training GOED omgaan met dementie

Teylingen - Inwoners van Teylingen kunnen gratis een online training volgen in het omgaan met mensen met dementie. Er worden twee trainingen gegeven: op...

Koning opent tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum voor scholieren

Amsterdam - Koning Willem-Alexander opent dinsdagmiddag 18 mei de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam. Wegens de geldende maatregelen ter bestrijding van COVID-19...

Start tijdperk waarin glasvezel de standaard is voor supersnel internet

Amsterdam - IJburg in Amsterdam heeft samen met vijf andere gebieden in Nederland met glasvezel de primeur. KPN heeft daar het kopernetwerk uitgezet, waardoor...