Twee tenders per jaar voor kantoorontwikkeling in Amsterdam

Amsterdam – De komende jaren schrijft de gemeente Amsterdam minimaal twee tenders per jaar uit voor de bouw van nieuwe kantoren. Dit is een beleidswijziging voor Amsterdam, waar sinds 2011 voor de kantorenmarkt is ingezet op het verminderen van het aantal kantoren.

Tenders

Een tender is een procedure waarbij men door middel van inschrijving probeert om een bepaalde aanbesteding van werken of diensten te verkrijgen. Gegadigden kunnen zich inschrijven middels een offerte de opdrachtgever weegt op basis van de aangeboden prijs en kwaliteit af welke aanbieder het werk of dienst gegund wordt.  De belangrijke factoren hierbij zijn vaak prijs en/of kwaliteit. Tenderprincipes worden in verschillende economische processen gebruikt.

Groeiende vraag naar kantoren

Eric van der Burg, wethouder Grondzaken: “Nu het Nederland en Amsterdam economisch voor de wind gaat is er sprake van een groeiende vraag naar kantoren, met name op locaties die goed bereikbaar zijn met OV. Aan de ene kant is er schaarste aan goede en bereikbare kantoren op specifieke locaties, aan de andere kant is de leegstand van kantoren in Amsterdam nog niet helemaal verdwenen. Vraag en aanbod op de kantorenmarkt sluiten onvoldoende op elkaar aan.
Daar gaan we met twee tenders per jaar iets aan doen.”

Veranderende behoefte

In de recent vastgestelde Kantorenstrategie van de gemeente Amsterdam is deze veranderende behoefte op de kantorenmarkt geconstateerd.
Er wordt daarom, binnen de afspraken met de andere gemeenten van de metropoolregio Amsterdam, ruimte geboden voor groei op locaties waar vraag naar is. Tegelijkertijd blijft de gemeente zich sterk inzetten op transformatie en leegstandsaanpak van kantoren die niet voldoen aan de huidige standaarden of die niet op de juiste plek staan.

Naast het uitschrijven van de tenders wil het college van Amsterdam een signaal aan
marktpartijen geven dat de komende jaren onder andere door de brexit en de snelle groei van bedrijven in Amsterdam er naast woningbouw ook behoefte is aan het bouwen van nieuwe kantoren op gewilde locaties.

Vestigingsklimaat

Het gebrek aan goede kantoorruimte op de juiste plek is één van de beperkende factoren voor het vestigingsklimaat van Amsterdam. Door de komende jaren op goed bereikbare locaties kantoorontwikkeling in de markt te zetten kan Amsterdam haar rol als werkgebied voor de metropoolregio blijven vervullen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

207 nieuwe woningen op binnenwijkse ontwikkellocaties

Het college van de gemeente Purmerend stelt de raad voor om 207 nieuwe woningen op de 7 binnenwijkse ontwikkellocaties te ontwikkelen. 162 van deze...

Sluiting winkels Nieuwendijk vanwege faciliteren drugshandel

Amsterdam - Vandaag, vrijdag 22 januari 2021, zijn op last van burgemeester Halsema zes winkels op de Nieuwendijk gesloten. De panden zijn per direct...

Er gloort hope bij café Hoppe in Amsterdam

Amsterdam - De gevel van Café Hoppe aan het Spui in Amsterdam is naar één grote post-it installatie getransformeerd die gezamenlijk het woord HOP(p)E...

Wormerland ziet af van winterzwemmen in Het Zwet na onderzoek

De gemeente Wormerland heeft een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden om zwembad Het Zwet in Wormer open te stellen voor winterzwemmen. Aanleiding daarvoor zijn...

Tweede Kamerverkiezingen worden voorbereid in Zaanstad

Zaankanters kunnen op 17 maart stemmen voor de Tweede Kamer. Door corona neemt de gemeente extra maatregelen, zodat dit veilig kan. Een van de...

Sluiting pand Van der Pekstraat

Amsterdam - Vandaag, donderdag 21 januari, is op last van burgemeester Halsema een publiek toegankelijke inrichting aan de Van der Pekstraat gesloten. De sluiting...

Uitreiking Rondeveense Topper dit jaar in unieke vorm

De Ronde Venen - Precies een jaar geleden werden er tijdens de eerste editie van de Rondeveense Topper, meerdere kinderen in het zonnetje gezet....

Stap over op duurzame energie met zonnepanelen in Heemskerk

Heemskerk - Al eerder hebben huiseigenaren in gemeente Heemskerk de stap gezet om zonnepanelen aan te schaffen. Uw woning klaar maken voor de energietransitie,...