Vervanging beuken Torenlaan in Wandelbos Groenendaal

Heemstede – In oktober 2018 worden de beuken aan de Torenlaan in het Groenendaalse bos gekapt. De bomen verkeren in slechte staat en worden daarom vervangen door nieuwe beuken, conform het Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032. Na de kap vervangt Waternet in deze laan een oude waterleiding. De werkzaamheden van Waternet en gemeente zijn zo op elkaar afgestemd dat de ondergrond in de laan maar één keer open hoeft en de overlast voor bezoekers beperkt blijft. In het plantseizoen 2018-2019 (in de winter) plaatst de gemeente nieuwe beuken.

In de Torenlaan is momenteel geen sprake meer van een volledige laanstructuur. Een aantal bomen is omgevallen of uit voorzorg (deels) verwijderd. Uit een recente inspectie van de bomen bleek dat een deel van de resterende beuken er slecht aan toe is. Maatregelen zijn nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen. Om ervoor te zorgen dat bezoekers de Torenlaan ook in de toekomst kunnen ervaren als een monumentale laan is ervoor gekozen alle beuken tegelijk te vervangen door nieuwe beuken.

Vleermuizen

In het bos zijn veel vleermuizen aanwezig. Om deze dieren zo min mogelijk te verstoren vindt de kap plaats in oktober. Dit is conform het vleermuisprotocol. Het najaar is daarnaast een goede periode omdat er dan geen nesten van vogels verloren gaan.

Uitleg over de kap

Inwoners die een toelichting willen op de voorgenomen kap kunnen ter plekke uitleg krijgen. Hiertoe wordt in juni of juli een bijeenkomst in de Torenlaan georganiseerd. De exacte datum hiervoor wordt nog bekend gemaakt.

Torenlaan

De Torenlaan is de meest noordelijke laan van Wandelbos Groenendaal. Deze laan
bestaat uit monumentale beuken en linden van rond 1820. Er zullen 58 beuken gekapt
worden en er worden ongeveer 88 nieuwe beuken terug geplant. Daarmee wordt het
weer een volledige laan, die vrijwel gelijk is aan de situatie rond 1820.De linden aan de
westkant van de laan (bij de Herenweg) zijn nog in goede staat en blijven dan ook
staan.

Nieuws uit deze regio

Schoolkinderen in Wormerland ontwerpen ‘Opruimheld’ tegen zwerfafval

Wormerland - Bijna duizend schoolkinderen van basisscholen in Wormerland worden uitgedaagd een ‘Opruimheld’ tegen zwerfafval te bedenken en te ontwerpen. De tekenwedstrijd is georganiseerd...

Wet voorkeursrecht Gemeenten op Schanskerk gevestigd door Gemeente

Uithoorn - De kerktorens van de Schanskerk, de karakteristieke delen van de kerk en de bijbehorende pastorie moeten behouden blijven. Dat besloot de gemeenteraad...

Zaanstad kiest deel Overtuinen B als locatie voor een Europese School

Zaanstad - De gemeenteraad heeft ingestemd met een deel van de locatie Overtuinen B als  plek voor een Europese School in Zaandam. Het gaat...

In 2020 meer vrijwilligers met inzet voor een schoner Zaanstad

Zaandam - In 2020 heeft de gemeente zich met een grote groep vrijwilligers ingezet om Zaanstad schoon te houden en zwerfafval tegen te gaan....

Sluiting woning aan de Schoorsteen vanwege hennepteelt

Aalsmeer - Op 18 februari heeft de burgemeester van Aalsmeer een woning tijdelijk laten sluiten aan de Schoorsteen. In het pand is een inrichting...

Burgemeester Sicko Heldoorn begonnen aan ‘afscheidstournee’

Waterland Donderdagavond 18 februari was de laatste raadsvergadering voor (waarnemend) burgemeester Sicko Heldoorn, als voorzitter van de gemeenteraad van Waterland.  Donderdag 11 maart wordt...

Zaanstad vernieuwt aanpak jongerenwerk en werken met jongeren

Zaanstad - De gemeenteraad stelt unaniem de nieuwe visie op jongerenwerk in Zaanstad voor 2021-2026 vast. Het jongerenwerk is er voor alle jongeren om...

Colleges van Beemster en Purmerend stellen economische visie 2040 vast

Purmerend - De gemeente Beemster en de gemeente Purmerend hebben de afgelopen tijd samen met (agrarische) ondernemers, onderwijs, zorg en iedereen die mee wilde...