Vervanging beuken Torenlaan in Wandelbos Groenendaal

Heemstede – In oktober 2018 worden de beuken aan de Torenlaan in het Groenendaalse bos gekapt. De bomen verkeren in slechte staat en worden daarom vervangen door nieuwe beuken, conform het Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032. Na de kap vervangt Waternet in deze laan een oude waterleiding. De werkzaamheden van Waternet en gemeente zijn zo op elkaar afgestemd dat de ondergrond in de laan maar één keer open hoeft en de overlast voor bezoekers beperkt blijft. In het plantseizoen 2018-2019 (in de winter) plaatst de gemeente nieuwe beuken.

In de Torenlaan is momenteel geen sprake meer van een volledige laanstructuur. Een aantal bomen is omgevallen of uit voorzorg (deels) verwijderd. Uit een recente inspectie van de bomen bleek dat een deel van de resterende beuken er slecht aan toe is. Maatregelen zijn nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen. Om ervoor te zorgen dat bezoekers de Torenlaan ook in de toekomst kunnen ervaren als een monumentale laan is ervoor gekozen alle beuken tegelijk te vervangen door nieuwe beuken.

Vleermuizen

In het bos zijn veel vleermuizen aanwezig. Om deze dieren zo min mogelijk te verstoren vindt de kap plaats in oktober. Dit is conform het vleermuisprotocol. Het najaar is daarnaast een goede periode omdat er dan geen nesten van vogels verloren gaan.

Uitleg over de kap

Inwoners die een toelichting willen op de voorgenomen kap kunnen ter plekke uitleg krijgen. Hiertoe wordt in juni of juli een bijeenkomst in de Torenlaan georganiseerd. De exacte datum hiervoor wordt nog bekend gemaakt.

Torenlaan

De Torenlaan is de meest noordelijke laan van Wandelbos Groenendaal. Deze laan
bestaat uit monumentale beuken en linden van rond 1820. Er zullen 58 beuken gekapt
worden en er worden ongeveer 88 nieuwe beuken terug geplant. Daarmee wordt het
weer een volledige laan, die vrijwel gelijk is aan de situatie rond 1820.De linden aan de
westkant van de laan (bij de Herenweg) zijn nog in goede staat en blijven dan ook
staan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Zaanstad tegen eenzaamheid door samen de strijd aan te gaan

Van 30 september – 7 oktober is het de landelijke week tegen eenzaamheid. Zaanstad besteedt deze week extra aandacht aan de mogelijkheden voor ontmoeting....

Aalsmeerbaan en Kaagbaan aansluitend buiten gebruik voor baanonderhoud

De Aalsmeerbaan is van 27 september tot en met 13 oktober in onderhoud. Aansluitend gaat de Kaagbaan in onderhoud van 13 tot en met...

Invloedrijke Amsterdamse band De Dijk ontvangt Andreaspenning

Amsterdam - De leden van de Amsterdamse band De Dijk ontvingen vandaag, 25 september, de Andreaspenning uit handen van burgemeester Femke Halsema. Zij ontvingen...

Achterstanden bij Burgerzaken Almere ingelopen

Aalsmeer - De afdeling Burgerzaken bij de gemeente Almere ligt weer op koers. De afdeling kende in haar nog jonge bestaan de drukste zomer...

Ontwikkeling Peperstraat belangrijk voor toekomst van Zaanstad

Het college stelt aan de gemeenteraad van Zaanstad voor om door te gaan met de ontwikkeling van 530-550 woningen op de Peperstraat. De 122...

Klimaatvriendelijke tuin is voor iedereen

Zaandam - Hoe kunnen we het regenwater na extreme buien zo opvangen dat het geen overlast geeft? Dat is onder meer te zien in...

Aanpak ondermijning in Zaanstad over 2020 in beeld

Zaanstad sloot 26 drugspanden in 2020. In de panden zijn 21 kilo heroïne, 57 kilo mdma, bijna 600.000 mdma-pillen en ruim 3.200 hennepplanten gevonden....

Eerste Heemsteedse Klimaatburgemeester doet dringende oproep aan ondernemers en vastgoedeigenaren

Heemstede - Woensdag 22 september werd afscheidnemend bestuurslid Dick van Zadelhoff van zonne-coöperatie Zon op Heemstede direct geïnstalleerd als eerste Klimaatburgemeester van Heemstede. De...