Vervanging beuken Torenlaan in Wandelbos Groenendaal

Heemstede – In oktober 2018 worden de beuken aan de Torenlaan in het Groenendaalse bos gekapt. De bomen verkeren in slechte staat en worden daarom vervangen door nieuwe beuken, conform het Beheerplan Wandelbos Groenendaal 2015-2032. Na de kap vervangt Waternet in deze laan een oude waterleiding. De werkzaamheden van Waternet en gemeente zijn zo op elkaar afgestemd dat de ondergrond in de laan maar één keer open hoeft en de overlast voor bezoekers beperkt blijft. In het plantseizoen 2018-2019 (in de winter) plaatst de gemeente nieuwe beuken.

In de Torenlaan is momenteel geen sprake meer van een volledige laanstructuur. Een aantal bomen is omgevallen of uit voorzorg (deels) verwijderd. Uit een recente inspectie van de bomen bleek dat een deel van de resterende beuken er slecht aan toe is. Maatregelen zijn nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen. Om ervoor te zorgen dat bezoekers de Torenlaan ook in de toekomst kunnen ervaren als een monumentale laan is ervoor gekozen alle beuken tegelijk te vervangen door nieuwe beuken.

Vleermuizen

In het bos zijn veel vleermuizen aanwezig. Om deze dieren zo min mogelijk te verstoren vindt de kap plaats in oktober. Dit is conform het vleermuisprotocol. Het najaar is daarnaast een goede periode omdat er dan geen nesten van vogels verloren gaan.

Uitleg over de kap

Inwoners die een toelichting willen op de voorgenomen kap kunnen ter plekke uitleg krijgen. Hiertoe wordt in juni of juli een bijeenkomst in de Torenlaan georganiseerd. De exacte datum hiervoor wordt nog bekend gemaakt.

Torenlaan

De Torenlaan is de meest noordelijke laan van Wandelbos Groenendaal. Deze laan
bestaat uit monumentale beuken en linden van rond 1820. Er zullen 58 beuken gekapt
worden en er worden ongeveer 88 nieuwe beuken terug geplant. Daarmee wordt het
weer een volledige laan, die vrijwel gelijk is aan de situatie rond 1820.De linden aan de
westkant van de laan (bij de Herenweg) zijn nog in goede staat en blijven dan ook
staan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Zaanse gezinnen in armoede en het effect van ‘gewoon geld geven’

Zaanstad doet mee aan een onderzoek naar de effecten van een onvoorwaardelijke, maandelijkse gift aan gezinnen met een bijstandsuitkering. Het onderzoek is een initiatief...

Leerlingen De Pijlstaart vragen aandacht voor gebrek aan ruimte op hun school

Vinkeveen - Leerlingen van groep 7 van basisschool De Pijlstaart in Vinkeveen hebben donderdag 17 juni op bijzondere wijze bij de gemeente aandacht gevraagd...

Alle appartementen M’DAM aangekomen op bouwlocatie

Monnickendam – De laatste bouwfase van appartementengebouw M’DAM is ingegaan. Op dinsdag 15 juni zijn de laatste appartementen met groot transport vanaf de fabriek...

Studenten van VoorUit in Poelenburg en Peldersveld hebben succesvol jaar

Zaanstad - Studenten van VoorUit in Poelenburg en Peldersveld hebben met succes hun eerste jaar afgerond. Het project is een samenwerking tussen VoorUit, de...

Herinrichting wijk Warande: inwoners uitgenodigd mee te denken en praten

Beverwijk – Het voorlopig Ontwerp voor de herinrichting van de wijk Warande in Beverwijk is opgesteld. En klaar om gepresenteerd te worden. Inwoners kunnen...

15 juni: onderzoek naar geluidsadaptief bouwen van start

Op 15 juni wordt in Haarlemmermeer gestart met het opbouwen van een zogenaamd fieldlab, waar onderzoek wordt gedaan naar geluidsadaptief bouwen. De proef komt...

Gemeente en Parteon eens over vervolg project Dwarsstraten in Rosmolenwijk

Zaanstad - Sinds 2008 werken woningcorporatie Parteon en gemeente Zaanstad samen om de woningen en de openbare ruimte in ‘de Dwarsstraten’ (Rosmolenwijk) te verbeteren....

Signeersessie en wijnproeverij voor ‘de Wijnboer’

Heemstede - Zaterdag 19 juni is er een wijnproeverij en signeersessie met Charlotte Marres en Olle Swets over hun boek 'De Wijnboer', om 14.00...