14.9 C
De Bilt
donderdag, 21 september 2023

Hoge energiekosten vragen om pakket aan maatregelen in Assen

Om ingrijpende gevolgen van de stijgende energieprijzen te dempen, biedt de gemeente Assen aanvullende ondersteuning op het maatregelenpakket van het Rijk. De hoofdpunten daarvan zijn een beperkte huurverhoging voor maatschappelijke partijen en sportverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke accommodaties en een tegemoetkoming in de energiekosten van sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast komt er een lokale energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum en een noodfonds om maatwerk te kunnen bieden aan inwoners voor wie bestaande regelingen tekortschieten.

Voor het college van B&W staat voorop dat iedereen kan blijven meedoen en dat verenigingen en maatschappelijke organisaties hun aanbod in de volle breedte kunnen handhaven. Misschien wel met de thermostaat een graadje lager, maar zonder al te veel financiële zorgen en in de wetenschap dat de gemeente helpt met het vinden van oplossingen.

Vastgoed

Elk jaar stelt het college aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI) de verhoging van huren voor gemeentelijke accommodaties vast. Deze indexering komt nu uit op 14,5%. Voor sportverenigingen, wijkverenigingen en maatschappelijke partijen wil het college van B&W nu de zogeheten kerninflatie index toepassen. In deze index zijn producten met extreme prijsschommelingen, zoals de energieprijzen, niet meegenomen.

Dit leidt tot een huurverhoging van 5% voor sportverenigingen, wijkverenigingen en maatschappelijke partijen. Voor wijkverenigingen en maatschappelijke partijen geldt dit voor heel 2023. Voor sportverenigingen de eerste helft van het jaar, vanwege het indexatiemoment in de zomer.  Afgelopen zomer heeft het college voor deze categorie voor de resterende maanden van 2022 geen huurverhoging doorberekend.

Huurstijging

Bedrijven, onderwijsinstellingen en culturele organisaties die huren van de gemeente, krijgen in eerste instantie wel een huurverhoging van 14,5% conform de CPI. Voor culturele organisaties komt er een mogelijkheid om hun extra kosten achteraf via subsidie te compenseren. Hierover gaat de gemeente in gesprek met de culturele organisaties. Voor onderwijsinstellingen worden extra kosten, dus ook van hogere huren, in de basis vergoed door de regeling materiële instandhouding van het Rijk.

Kleinere ondernemers en ZZP’ers kunnen gebruikmaken van tijdelijke prijsplafonds en voor deze doelgroep werkt het Rijk aan een meer gerichte Tegemoetkoming EnergieKosten regeling (TEK), die gebaseerd zal zijn op het energieverbruik en de omzet. Het college houdt daarbij wel stevig de vinger aan de pols en zal ook voor deze groep bij knelpunten zoeken naar passende oplossingen.

Vergoeding energielasten

Voor binnensportverenigingen die gebruikmaken van een accommodatie van de gemeente zal de beperking van de huurverhoging naar verwachting voldoende financieel comfort en rust geven. Zij hebben immers geen eigen energiecontract. Voor maatschappelijke organisaties of buitensporten, zoals voetbalverenigingen met een eigen contract, ligt dat anders. Voor hen geldt weliswaar ook het prijsplafond voor energielasten, maar bij de meeste verenigingen is het verbruik veel hoger dan dit plafond.

Maatschappelijke organisaties en sportverenigingen met eigen energiecontracten of die meeliften op een contract van de gemeente kunnen een vergoeding krijgen voor de extra energielasten, als andere regelingen niet toereikend blijken. Dit geldt ook voor sportverenigingen en maatschappelijke organisaties die niet bij de gemeente huren en geconfronteerd worden met extreme huurverhogingen vanwege gestegen energielasten.

Armoedeval

Het landelijke prijsplafond per 1 januari 2023 zal naar verwachting voor veel huishoudens de gevolgen van de gestegen energieprijzen voldoende compenseren. De extra energietoeslagen van het rijk voor de inkomens tot 120% van het sociaal minimum hebben ook nodige verlichting gebracht. Tegelijkertijd constateert het college dat erop dit moment problemen ontstaan en er sprake is van een armoedeval voor huishoudens met een inkomen dat net boven die grens ligt. Daarom komt er een gemeentelijke energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum.

Noodfonds voor maatwerk

Generieke maatregelen nemen niet alle individuele knelpunten weg. Daarom werkt het college ook aan een voorstel voor een noodfonds energielasten. Met dit noodfonds kan maatwerk geleverd worden aan inwoners die alsnog in de knel komen. Bijvoorbeeld mensen die vanwege het gebruik van medische apparatuur extra energie verbruiken en daarvoor onvoldoende compensatie krijgen.

Het college van B&W realiseert zich dat de komende winter voor veel Assenaren spannend kan worden. Mogelijk dienen zich nog nieuwe knelpunten aan die nu nog niet zichtbaar zijn. Daar wil het college snel en flexibel op inspelen.

De dekkingsvoorstellen voor de maatregelen zal het college uiterlijk 1 november naar de raad sturen, zodat deze bij de behandeling van de Begroting 2023 op 7 en 10 november kunnen worden vastgesteld. De gemeenteraad heeft al aangegeven dat het college met uitvoering van de maatregelen niet hoeft te wachten op formele raadsbesluiten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio