13.3 C
De Bilt

Nieuwe brug naar Kloosterveen binnen bereik

Met een toegezegde Rijksbijdrage van € 4,8 miljoen  is de derde ontsluiting van de wijk Kloosterveen in Assen een flinke stap dichterbij gekomen. Dat constateert het college van B&W van Assen. De bijdrage komt uit de € 7,5 miljard die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor het realiseren van infrastructurele maatregelen die nodig zijn voor grote woningbouwprojecten.

Kloosterakker

Het kabinet wil met deze middelen een versnelling in de woningbouw realiseren. De bijdrage voor Kloosterveen past goed bij de ambitie in het Asser bestuursakkoord om in het nieuwe deel dat Kloosterakker gaat heten, binnen vier jaar minimaal de eerste 500 woningen opgeleverd te hebben en gestart te zijn met het tweede deel.

Plannen Kloosterveen

In de plannen voor Kloosterveen is een derde ontsluiting van de wijk altijd in beeld geweest. Met een nieuwe brug over de Drentse Hoofdvaart kan een snelle aansluiting gerealiseerd worden naar  de Balkenweg en vandaar naar alle andere richtingen. Ook de verbetering van de aansluiting op de Norgerbrug en maatregelen in de wijk zelf zijn onderdeel van de derde ontsluiting. Uit de grondexploitatie en eigen middelen kan de  gemeente  de totale kosten, die geraamd zijn op € 16,4 miljoen, niet dekken. Met de bijdrage van het Rijk (30% van het totaal) ligt realisatie, financieel gezien, binnen handbereik. Het college wil daarover zo snel mogelijk in overleg met de provincie Drenthe.    

Versnellen woningbouw

In het bestuursakkoord ‘Dichtbij en daadkrachtig’ is nadrukkelijk aandacht voor het versnellen van de woningbouw in Assen. Het uitgangspunt van de eerder vastgestelde Woonvisie voor 3000 nieuwe woningen in 2030 ziet het college als een minimum. Leefbaarheid en woonkwaliteit staan voorop, met aandacht voor klimaatadaptatie en een goede balans tussen woningbouw en de openbare ruimte.

Een belangrijk criterium voor de toekenning van de rijksbijdrage  voor infrastructurele maatregelen was dat binnen 3 tot 5 jaar daadwerkelijk gebouwd gaat worden. Dat is bij Kloosterveen zeker het geval.

Voor infrastructurele maatregelen bij het Stadskwartier heeft Assen een aanvraag ingediend van

€ 9,8 miljoen. De verwachting is dat dit in een volgende tranche door het Rijk zal worden toegekend.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio