Bespreekversie Transitievisie Warmte ter inzage

Zaltbommel Het college van de gemeente Zaltbommel stelde de bespreekversie van de Transitievisie warmte vast. In de Transitievisie Warmte staat omschreven hoe de gemeente denkt dat wijken uiteindelijk van het aardgas af gaan voor 2050. Van 5 augustus tot en met 24 september kunnen inwoners de bespreekvisie van de Transitievisie Warmte lezen en hierop reageren. Dit kan op www.zaltbommel.nl en op het gemeentekantoor aan de Hogeweg in Zaltbommel. Daarnaast legt de gemeente de visie voor aan een aantal partijen, zoals netbeheerder Liander en woningcorporaties.

Bespreekversie transitievisie

In de bespreekversie van de Transitievisie Warmte kijkt de gemeente wat de mogelijke alternatieven voor aardgas in de wijken en kernen van de gemeente zijn. De gemeente kijkt hierbij naar de technische oplossingen en naar het draagvlak. Ook staat beschreven hoe deze opgave in de komende jaren verder wordt uitgewerkt. Met de Transitievisie Warmte wil de gemeente inwoners en andere belanghebbenden, zoals ondernemers en woningcoöperaties op tijd informeren en meenemen in de grote veranderingen die voor ons liggen.

Internationale afspraken

Aardgas is een fossiele brandstof die bij verbranding het broeikasgas CO2 uitstoot. Broeikasgassen veroorzaken opwarming van de aarde. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we dat willen stoppen. De gemeente wil een CO2 reductie van 55% realiseren in 2030 ten opzichte van 1990.

Beperken warmtevraag

In de energietransitie is warmte een belangrijk onderdeel. Warmte vormt ruwweg twee derde van de energievraag van ieder huishouden In de komende jaren wil de gemeente eerst vooral inzetten op het beperken van de warmtevraag door het stimuleren en faciliteren van  isoleren van woningen en besparen. Gelijktijdig voert de gemeente onderzoek uit naar alternatieven van aardgas, bijvoorbeeld met warmte uit water of de aarde.

Bespreekvisie inzien en reageren

Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan vanaf 5 augustus op www.zaltbommel.nl of kom naar het Gemeentekantoor aan de Hogeweg in Zaltbommel om de bespreekversie Transitievisie Warmte in te zien. U kunt uw reactie op de bespreekvisie mailen naar duurzaamheid@zaltbommel.nl of sturen aan ons: t.a.v. Duurzaamheid, Postbus 10.002, 5300 DA Zaltbommel.

Informatiebijeenkomst en inloopspreekuren

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht tijdens een van de spreekuren op het gemeentekantoor op dinsdag 10 augustus of maandag 16 augustus van 10.00 tot 11.30 uur. Ook organiseert de gemeente op 7 en 9 september informatiebijeenkomsten over de Transitievisie warmte. Tenslotte worden er samen met het Energieloket nog spreekuren gehouden. Houdt voor meer informatie hierover de berichtgeving in de gaten. Voor vragen, aanmelden of meer informatie over de informatiebijeenkomst mailt u naar duurzaamheid@zaltbommel.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Wandel over de Stadswallen met Roland Gieles in uw oor

Zaltbommel - Na het succes van de eerste podcast over de Stadswallen in Zaltbommel lanceert de gemeente Zaltbommel een tweede podcast. Deze keer neemt...

Buurtbemiddelingsproject Altena ontvangt wederom Plus-certificaat van het CCV

Altena - Vanaf juli 2021 is aan Buurtbemiddeling Altena wederom het Plus-certificaat toegekend. Dit wil zeggen dat aan alle kwaliteitscriteria wordt voldaan en dat...

Nieuwe route vrachtverkeer Kerkwijk en Bruchem in gebruik

Zaltbommel - Ongewenst vrachtwagenverkeer uit de woonomgeving in Kerkwijk en Bruchem te verminderen: dat is het doel van het ontwerp met verkeersmaatregelen dat samen...

Eerste fase woningbouw De Burcht Werkendam gestart

Werkendam - Wethouder Shah Sheikkariem heeft vandaag de eerste paal geslagen voor woningen op De Burcht in Werkendam. Hiermee is de eerste fase van...

Dutch Food Week ook in Altena!

Altena - Gemeente Altena gaat het partnerschap aan met de landelijke campagne Dutch Food Week (DFW). Van 9 tot en met 16 oktober bruist...

Bastions in De Waluwe ingericht

Zaltbommel - Het werk aan de bastions langs de Hogeweg in De Waluwe is klaar. Wethouder van Leeuwen: “Hiermee is een onderdeel van het...

Een gapend gat, maar uitgekiend plan

Zaltbommel - De binnengracht tussen de Zandstraat en het Zaltbommelse stadpark is op dit moment een groot gapend gat. Maar er zit een uitgekiend...

Inwoners Zaltbommel kiezen kunstwerk

Jouw stem telt voor kunst in Zaltbommel. Afgelopen maanden hebben in totaal zes kunstenaars, zeven ontwerpen en kunstwerken ingediend voor het project Kunst in de...