21.9 C
De Bilt

Bestemmingsplan Hooghei voor vaststelling naar gemeenteraad

Aan en rond de Hooghei in Berlicum komt ruimte voor twee ontwikkelingen. Camping ‘De Hooghe Heide’ mag uitbreiden en er komt een natuurbegraafplaats. Ook wordt de bestemming van een deel van Opvanghuis Berlicum aangepast, omdat het bestemmingsplan niet meer klopt met de feitelijke situatie. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in het bestemmingsplan Hooghei, waarover de gemeenteraad van Sint Michielsgestel binnenkort een besluit neemt.

Naar aanleiding van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo investeert de camping in extra natuurcompensatie en is er een beplantingsplan gemaakt voor de groenstrook ten noorden van de camping. Ook deze aanpassingen zijn verwerkt in het bestemmingsplan.

Uitbreiding van camping Hooghe Heide

Camping De Hooghe Heide mag straks uitbreiden met 40 verhuurunits en 42 standplaatsen voor campers. Ook is er ruimte voor 5 bed & breakfast kamers en komt er een extra parkeerterrein. De uitbreidingen worden in fases gerealiseerd. Daarnaast investeert de camping in extra natuur op het eigen terrein, door de aanleg van twee heidegebieden en een ven.

Natuurbegraafplaats

Het gebied waar de natuurbegraafplaats komt, wordt ingericht met nieuwe natuur, wandelpaden en verschillende open en begroeide plakken. De bestaande recreatiewoning wordt gesloopt en er komt op een andere plek een nieuw informatie- en ceremoniegebouw te staan. Daarnaast komt er een bosparkeerplaats voor 60 auto’s. Maximaal 10 procent van het ruim 10 hectare grote terrein wordt gebruikt voor natuurbegraven. Na de laatste natuurbegrafenis verdwijnt de functie natuurbegraven op deze locatie. Het gebied blijft ook daarna openbaar toegankelijk.

Opvanghuis Berlicum

Opvanghuis Berlicum biedt een gestructureerde woon- en leefomgeving aan maximaal 41 mannen en vrouwen vanaf 23 jaar. Op het terrein staat een hoofdgebouw, een bedrijfswoning, bijgebouwen voor opslag en een fietsenstalling. Twee bijgebouwen zijn buiten het bouwvlak gebouwd waardoor het gebruik niet overeenkomt met de bestemming. In het bestemmingsplan Hooghei wordt dit aangepast.

Besluitvorming over Hooghei

Het college van B&W heeft onlangs het bestemmingsplan Hooghei aangeboden aan de gemeenteraad. In januari staat het bestemmingsplan op de agenda van de raad. Tijdens het raadsplein op 12 januari kan er over het onderwerp worden ingesproken. De besluitvorming door de gemeenteraad volgt twee weken later op 26 januari. Na vaststelling ligt het plan zes weken ter inzage voor de beroepstermijn bij de Raad van State. Als er niemand beroep instelt, kunnen de initiatiefnemers aan de slag met hun ontwikkeling.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio