Delft en Bedrijven Kring samen voor ontwikkeling Schieoevers

Delft – De gemeente Delft en Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk te werken aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van bedrijventerrein Schieoevers. Op maandag 16 april ondertekenden wethouder Ferrie Förster en voorzitter Nils Eekhout van Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) een convenant om de samenwerking te onderstrepen.

Afspraken bedrijven

De gemeente Delft heeft hoge ambities voor bedrijventerrein Schieoevers-Noord. In 2030 is het noordelijke deel van het huidige bedrijventerrein getransformeerd naar een gemengd stedelijk gebied, waar tegelijkertijd gewoond, gewerkt én gerecreëerd wordt. Schieoevers-Zuid moet een toekomstbestendig en duurzaam bedrijventerrein worden: het juiste bedrijf op de juiste plek.
BKS steunt deze doelstellingen zo lang bestaande bedrijven, milieuruimte en omgevingskwaliteiten in het gebied worden gekoesterd en de ontwikkeling van kennis en innovatie, duurzaamheid en werkgelegenheid wordt gestimuleerd.
Zo is onder meer afgesproken dat:
vestiging van bedrijven tot en met milieucategorie 4 op veel locaties mogelijk blijft, dat bedrijven op Schieoevers niet worden beknot in hun bedrijfsvoering en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Delft en dat bedrijven die door de herontwikkeling / transformatie (toch) moeten wijken, zo veel mogelijk worden behouden voor Schieoevers, Delft of de regio.

Schieoevers voorbeeld integratie wonen en werken

Met deze samenwerking is Schieoevers-Noord weer een stap dichterbij om als bedrijventerrein hét voorbeeld te worden van een goede integratie van wonen en werken in een gemengd milieu. De gemeente en BKS hebben bovendien de ambitie uitgesproken dat Schieoevers een showcase wordt voor andere bedrijventerreinen in Nederland op het gebied van technologische vernieuwing en duurzaamheid. In de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het gebied geldt de ‘Economische visie Schieoevers 2030 (2017)’ als kompas.

Balans tussen wonen en werken

De ambitie om woningen te realiseren op bedrijventerrein Schieoevers sluit aan bij de woningbouwopgave waar Delft voor staat. Volgens de Verstedelijkingsagenda van de provincie Zuid-Holland moeten er de komende jaren 170.000 nieuwe woningen worden gebouwd op 13 bestaande binnenstedelijke locaties in de 8 steden die onderdeel zijn van de Verstedelijkingsalliantie (Dordrecht – Rotterdam – Schiedam – Delft – Rijswijk – Den Haag – Zoetermeer – Leiden). Schieoevers is één van die dertien locaties. In de recent vastgestelde ruimtelijk-economische visie van de gemeente Delft is daarnaast een forse werkgelegenheidsambitie voor Schieoevers geformuleerd. Samen zoeken gemeente en BKS naar een goede balans tussen wonen en werken in het gebied. Het convenant tussen beide partijen geeft richting aan de samenwerking.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio