Geen nieuwbouw meer op aardgas

Delft – Delft ondertekende op 13 maart het Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw. Recent schrapte de Tweede Kamer de aansluitplicht op het aardgasnet voor nieuwbouwwoningen. Het duurt nog enige tijd voordat deze wetswijziging in werking treedt.

Delft

Hier wil Delft samen met andere gemeenten binnen Zuid-Holland niet op wachten. Netwerkbeheerder Stedin nam het initiatief en stelde een convenant op om nieuwbouwprojecten nu al aardgasvrij op te leveren.

Duurzaam alternatief

Met de ondertekening van dit convenant bundelen provincie, gemeenten en de netbeheerder de krachten om projectontwikkelaars en hun opdrachtgevers ervan te overtuigen om bij reeds lopende projecten met aardgas, waar mogelijk alsnog te kiezen voor een duurzaam alternatief.

Aardgasvrij maken


Ook wethouder Stephan Brandligt van gemeente Delft ondertekende het convenant. “Dit convenant versterkt ons Uitvoeringsprogramma Delft Energieneutraal 2050: 2017-2020. Hierin staat dat de gemeente Delft een grote rol heeft om de energietransitie lokaal vorm te geven en dat in Delft de focus gelegd wordt op het aardgasvrij bouwen en het aardgasvrij maken van bestaande bouw.”

Aardgasaansluiting uit de tijd


Met de ondertekening van het convenant geeft de gemeente een duidelijk signaal af, dat binnen de gemeentegrenzen geen nieuwbouwwoningen meer worden aangesloten op het aardgas. Waarbij wel sprake is van een overgangsperiode van een aantal maanden. De filosofie is dat er niet meer wordt aangesloten op het aardgas tenzij er goede redenen zijn om dat wel te doen.

Fossiel

Aardgas is een fossiele brandstof en bij de verbranding ervan komt veel CO2 vrij. De gebouwde omgeving is voor 40% verantwoordelijk voor de totale CO2 uitstoot van Nederland. En daar willen we in Nederland in 2050 vanaf zijn. Wilt u meedenken over een aardgasvrij Delft? Dakan door u aan te melden via www.delft.nl/aardgasvrij.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio