Giften en schulden politieke partijen

Den Haag – Politieke partijen dienden voor de vorige Tweede Kamer verkiezingen een overzicht van hun giften en schulden aanleveren. Dit moest worden ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken. 
Volgens de destijds nieuwe Wet financiering politieke partijen, moesten zij giften vanaf €4.500 aan de politieke partijen en hun kandidaten, en schulden boven de €25.000 van de partijen opgeven. De Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) oordeelt nu dat de meeste partijen dit transparant gedaan hebben, maar bij sommige partijen de aanlevering van informatie onvolledig en te laat is gebeurd is.
Transparantie van giften en schulden is belangrijk, omdat mensen zo kunnen zien hoe partijen aan hun middelen komen. Dit inzicht helpt (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Volgens het Ctfpp gebeurt dit over het algemeen goed, maar zijn er ook onvolkomenheden geconstateerd.

Onvolkomenheden bij partijen

Het gaat onder andere om vier partijen (Lokaal in de Kamer, StemNL, MenS en Spirit en Vrede en Recht) die helemaal geen informatie hebben aangeleverd. Vijf partijen (NIEUWE WEGEN, De Burger Beweging, GeenPeil, Niet Stemmers en JEZUS LEEFT) hebben wel informatie over de partij aangeleverd, maar niet over hun kandidaten. PVV, GroenLinks, de Piratenpartij en de Vrije Democratische Partij hebben bijdragen aan kandidaten in 2017 niet goed aangeleverd, omdat ze uitgingen van de jaarlijkse drempel van €4.500 en niet terugrekenden naar het bedrag van €653 omdat het slechts een aantal weken in 2017 betrof.

Geen enkele melding giften in natura

Naast eerdergenoemde onvolkomenheden maakten geen van de politieke partijen melding van giften in natura (bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een vergaderruimte) en zijn er verschillen met de jaarstukken die politieke partijen ieder jaar moeten inleveren bij BZK. De commissie denkt dat dit komt door de drukke tijden voorafgaand aan een verkiezing en het gegeven dat dit de eerste keer was dat politieke partijen zo’n overzicht moesten leveren. Partijen hebben meegewerkt de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk recht te zetten. BZK heeft de partijen herhaaldelijk gewezen op deze informatieplicht en zal dit ook bij toekomstige verkiezingen doen.

Jaarstukken

Vandaag zijn ook de jaarstukken van 2016 van politieke partijen openbaar gemaakt.  Partijen moesten deze voor 1 juli 2017 inleveren bij de minister van BZK. Dat gebeurt nu voor de vierde keer sinds de invoering van de Wfpp. Het gaat naast een overzicht van de genoemde giften en schulden dan ook om ontvangen subsidies, overige inkomsten en de vermogenspositie.

Ook verantwoordingsplicht neveninstellingen

De Ctfpp geeft de minister van BZK ook mee dat zij vindt dat dezelfde verantwoordingsplicht moet gelden voor neveninstellingen. Achtergrond is dat er neveninstellingen zijn die specifiek tot doel hebben de politieke partij bij de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen financieel te ondersteunen. De minister deelt dit oordeel en heeft de commissie die momenteel de Wfpp evalueert gevraagd hiernaar te kijken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Ineke Dezentjé Hamming benoemd tot Officier in deOrde van Oranje-Nassau

Hoeksche Waard/Den Haag - Op donderdag 17 juni nam Ineke Dezentjé Hamming – Bluemink (68) uit Numansdorp afscheid als voorzitter van FME, de ondernemersorganisatie...

Koningin Máxima bezoekt Special Olympics Nationale Spelen

Koningin Máxima heeft op vrijdagmiddag 11 juni een werkbezoek gebracht aan de Special Olympics Nationale Spelen op de Sportcampus in Den Haag. De Special...

Wijkcentrum The Culture in de Buitenhof krijgt nieuwe bewoners

Delft - Vier organisaties gaan met elkaar ‘samenwonen’ in The Culture, het wijkcentrum in de Buitenhof aan de Mozartlaan 670! Het gaat om CANIDREAM,...

Samenwerking Gemeente Delft en Bedrijven Kring Schieoevers verlengd!

De gemeente Delft en Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) blijven samen werken aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van bedrijventerrein Schieoevers. Op vrijdag 4 juni ondertekenden wethouder...

Schenking van € 10 miljoen voor verbouwing Museum Prinsenhof Delft

Delft - De gemeente Delft krijgt een zeer grote schenking van € 10 miljoen voor Museum Prinsenhof Delft. De gift komt van de Delftse familie...

Koning bezoekt buurtinitiatieven in eigen stadsdeel Haagse Hout in Den Haag

Den Haag - Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag 1 juni een bezoek gebracht aan twee buurtinitiatieven in het stadsdeel Haagse Hout in Den Haag. De...

Kabinet vervangt BIK-regeling door verlaging werkgeverspremie

De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans...

Zuid-Hollands Landschap roept op voor meer natuur

Slechts 8% van Zuid-Holland bestaat uit beschermde natuur. En de druk op die natuur wordt steeds groter. Groen wordt opgeofferd voor meer infrastructuur, de...