Meer duidelijkheid over in beslag genomen goederen

Den Haag – Per jaar neemt de politie ongeveer 400.000 goederen in beslag. Sinds vorig jaar kunnen burgers met vragen over in beslag genomen goederen terecht bij het Beslagloket. Tijdens de proefperiode is het loket ruim 3000 keer benaderd. Van deze vragen werd 80% binnen vijf werkdagen afgehandeld. Het Beslagloket is een van de verbeteringen die zijn aangebracht in het proces rondom de inbeslagname van spullen.

Het loket werd op initiatief van de ketenregieraad (Politie, Openbaar Ministerie en Dienst Roerende Zaken) ingesteld. Aanleiding hiervoor is een kritisch rapport dat de Nationale Ombudsman in 2016 schreef over de beslagketen. Het Beslagloket voorziet in een behoefte en blijft voor onbepaalde tijd open.

Zorgvuldigheid
Behalve de komst van het Beslagloket zijn maatregelen genomen om de in beslag genomen goederen zorgvuldiger te registreren. Het ‘bewijs van ontvangst’ dat de burger krijgt, is aangepast en bevat nu een duidelijk overzicht van de in beslag genomen goederen. Daarnaast wordt de burger beter geïnformeerd over het beslagproces. Ronald Zwarter, portefeuillehouder Beslag: ‘Wij hebben de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met goederen die we in beslag nemen. Terecht heeft de ombudsman de keten er op gewezen dat de informatievoorziening naar de burger verbeterd moest worden. Met de genomen maatregelen hebben we goede stappen gezet, dit werd onlangs door de ombudsman erkend.’

Inbeslagname
Elke dag neemt de politie spullen in beslag. Het gaat in veel gevallen om auto’s, telefoons en drugs. De politie kan om drie redenen beslag leggen: om een strafbaar feit mee te bewijzen, om verboden spullen van de straat te halen en om goederen af te pakken die met crimineel geld gekocht zijn. De goederen worden tijdelijk opgeslagen in een bewaarruimte op het politiebureau. Daarna gaan ze naar een beslaghuis. Het Openbaar Ministerie (OM) besluit vervolgens wat er met de in beslag genomen goederen gebeurt.

Een rekensom
Van de 400.000 spullen die de politie jaarlijks in beslag neemt, wordt de helft vroeg in het proces vernietigd of teruggegeven. De andere helft gaat in bewaring bij een beslaghuis van de Domeinen Roerende Zaken, de wettelijke bewaarder van in beslag genomen spullen. In de afgelopen vijf jaar spreken we dus van 1 miljoen goederen. In dit tijdsbestek zijn ruim 400 klachten ingediend over deze inbeslagnemingen, 0,04% van het totaal. Dit is een gering percentage, maar elke klacht is er één teveel.

Nieuws uit deze regio

Code Oranje verwijt kabinet machtsmisbruik en vrijheidsberoving

Den Haag - Code Oranje verwijt het kabinet machtsmisbruik en vrijheidsberoving inzake de lockdown en de daarmee gepaard gaande avondklok. De vernieuwingsbeweging van Richard...

Achterblijven economische groei in Zuid-Holland zorg voor CU/SGP en CDA

Den Haag - De economische groei van Zuid-Holland blijft achter in vergelijking met Noord-Holland en Utrecht. Dat blijkt uit een artikel van Elsevier Weekblad...

Meer geld voor vaste lasten ondernemers

Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Ook verhoogt het kabinet in...

Sluiting overweg ’t Haantje in Rijswijk definitief

Rijswijk - ProRail sluit op woensdag 14 april de overweg ’t Haantje in Rijswijk definitief. Hiermee sluiten we de een-na-laatste overweg tussen Leiden en...

Peter Plasman: “Clubhouse geweldig online alternatief voor de zaaltjes”

Den Haag - De app Clubhouse is dé nieuwste sociale mediahit. Het exclusieve platform dat draait om live audio, groeide in relatief korte tijd uit...

Nieuwe vaccinatielocatie GGD Haaglanden opent in Delft

Delft - GGD Haaglanden bereidt de opening voor van een nieuwe vaccinatielocatie. Naar verwachting opent de nieuwe locatie op maandag 8 maart. Dit keer...

Hans Schikan start als Special Envoy Vaccins

Den Haag - Hans Schikan is vandaag gestart als special envoy vaccins, zo meldt minister Hugo de Jonge (VWS) in een brief aan de...

Aanhoudingen na steekincident Den Haag

Den Haag - Naar aanleiding van een steekincident in Den Haag werden woensdag 17 februari twee verdachten aangehouden. Ook werd een familielid van een...