Minecraft als middel voor kind-inclusie en participatie

Wassenaar De Herenwegschool in Wassenaar, Microsoft en gemeente Wassenaar zijn een unieke samenwerking aangegaan om kinderparticipatie en kind-inclusie te bevorderen. De kinderen van groep 7 helpen met behulp van Minecraft de gemeente met hun besluitvorming rondom de revitalisering en herinrichting van het strand aan de Wassenaarse Slag. Het doel is niet alleen de Wassenaarse Slag te verbeteren, maar vooral het kindburgerschap centraal te stellen en duurzaam te verankeren in de lokale democratie. Hiermee kan het project als inspiratiebron dienen voor andere scholen, gemeenten en (maatschappelijke) organisaties in Nederland.

Van digitale schets tot concreet raadsvoorstel

Na de eerste orienterende gesprekken met ondernemers op het strand, hebben de kinderen, onder leiding van docenten en ‘Minecraft masters’ van Microsoft de ideeën uitgewerkt. De kinderen hebben geëxperimenteerd en hun gezamenlijke ideeën uitgewerkt en gebouwd in Minecraft.  Het uiteindelijke resultaat bevat duurzame oplossingen voor vervoer en verkeer, oplossingen voor minder validen, een openluchttheater, nieuwe speelgelegenheden en voorzieningen. Daarbij hebben ze rekening gehouden met de kostbare flora en fauna die Wassenaar haar bezoekers biedt.

Presentatie gemeenteraad

Het participatieproces en de besluitvorming vinden volgens de formele en politieke weg plaats. Na een eerste presentatie aan het college van burgemeester  en wethouders, hebben de kinderen hun voorstel gepresenteerd aan de gemeenteraad van Wassenaar. Raadsleden Bellekom en Heijl waren onder de indruk van de gepresenteerde plannen. “Het is prachtig om te zien hoe de kinderen zich betrokken voelen bij de  besluitvorming van de gemeente en hoe zij nog buiten vaste kaders denken en ook zelf verantwoordelijkheid nemen.’’ Raadslid van Deursen voegt hieraan toe dat ze “het jammer vond dat de presentatie was afgelopen.’’
De raad heeft het college gevraagd te kijken welke quick wins uit het plan van de kinderen nog dit jaar uitgevoerd kunnen worden en de ideeën van de kinderen te betrekken bij de ontwikkeling van een visie voor het strand. 

Bevorderen dialoog kind en bestuur

De Herenwegschool en de gemeente willen met het initiatief het kindburgerschap bevorderen door de meningen en ideeën van kinderen mee te nemen in de lokale besluitvorming. Daarnaast is het doel om technologie te democratiseren ten behoeve van burgerschap, kansgelijkheid en inclusiever onderwijs. Gekozen is voor Minecraft als tool omdat het fun is en voor iedereen toegankelijk.
Bob van den Steenhoven, directeur Herenwegschool: “met als uiteindelijk universeel einddoel kinderen bewust te maken van hun toekomstige rol in de samenleving. Hen te leren hoe je op democratische wijze invloed kunt uitoefenen op beleids- en besluitprocessen.”

Missing Chapter, Universiteit van Leiden, Vereniging Nederlandse Gemeenten, het lectoraat Burgerschapsonderwijs van de Hogeschool van Amsterdam, Veilig Verkeer Nederland, Burgerschap op de basisschool (PO-Raad) en ProDemos zijn al betrokken of hebben hun interesse getoond om het project uit te werken op landelijk niveau of mee te nemen in lesprogramma’s.

Gratis Minecraft

Scholen kunnen eenvoudig en gratis de Minecraft Educatie versie aanschaffen binnen hun Office 365 pakket. Heeft men nog geen Office pakket, dan kan je je gratis inschrijven voor Office 365 Education wanneer je de Minecraft Educatie editie aanschaft.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio