Inspraak op ontwerpplannen van Westduinpark

Den Haag – Er zijn grote plannen voor het Westduinpark, Wapendal, Solleveld en Kapittelduinen. Inspraak over de ontwerpbeheerplannen is mogelijk van 1 maart tot en met 11 april 2018.

Duinnatuur
Tussen de Nieuwe Waterweg en Den Haag liggen 2 bijzondere duingebieden, Solleveld en Kapittelduinen en Westduinpark en Wapendal. De aanwezige duinnatuur hier is zo bijzonder, dat de gebieden zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarmee is er ook de plicht om voor deze gebieden een beheerplan op te stellen.
Beheerplan
De provincie Zuid-Holland heeft, met medewerking van diverse overheden en maatschappelijke partijen, voor beide gebieden een beheerplan opgesteld voor de periode 2018-2023. In een beheerplan staat welke maatregelen er worden genomen om de bijzondere natuur te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Voor beide natuurgebieden is dit het tweede beheerplan. Het eerste beheerplan geldt sinds 2012.
Inspraak
Het ontwerpbeheerplan voor Westduinpark en Wapendal ligt van 1 maart tot en met 11 april 2018 ter inzage op het provinciehuis, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het gemeentehuis in Den Haag.

Het ontwerpbeheerplan Solleveld en Kapittelduinen ligt van 1 maart tot en met 11 april 2018 ter inzage op het provinciehuis, op het ministerie van LNV en in de gemeenten Den Haag, Westland en Rotterdam. Ook zijn de ontwerpbeheerplannen te raadplegen via www.zuid-holland.nl/terinzage.

Gedurende de inspraakperiode kan iedereen een inspraakreactie (‘zienswijze’) indienen bij de provincie Zuid-Holland. De zienswijzen zullen worden gebruikt om het definitieve beheerplan op te stellen.

Bron: Provincie Zuid-Holland

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Koningin Máxima bezoekt Special Olympics Nationale Spelen

Koningin Máxima heeft op vrijdagmiddag 11 juni een werkbezoek gebracht aan de Special Olympics Nationale Spelen op de Sportcampus in Den Haag. De Special...

Wijkcentrum The Culture in de Buitenhof krijgt nieuwe bewoners

Delft - Vier organisaties gaan met elkaar ‘samenwonen’ in The Culture, het wijkcentrum in de Buitenhof aan de Mozartlaan 670! Het gaat om CANIDREAM,...

Samenwerking Gemeente Delft en Bedrijven Kring Schieoevers verlengd!

De gemeente Delft en Bedrijven Kring Schieoevers (BKS) blijven samen werken aan de ruimtelijk-economische ontwikkeling van bedrijventerrein Schieoevers. Op vrijdag 4 juni ondertekenden wethouder...

Schenking van € 10 miljoen voor verbouwing Museum Prinsenhof Delft

Delft - De gemeente Delft krijgt een zeer grote schenking van € 10 miljoen voor Museum Prinsenhof Delft. De gift komt van de Delftse familie...

Koning bezoekt buurtinitiatieven in eigen stadsdeel Haagse Hout in Den Haag

Den Haag - Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag 1 juni een bezoek gebracht aan twee buurtinitiatieven in het stadsdeel Haagse Hout in Den Haag. De...

Kabinet vervangt BIK-regeling door verlaging werkgeverspremie

De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans...

Zuid-Hollands Landschap roept op voor meer natuur

Slechts 8% van Zuid-Holland bestaat uit beschermde natuur. En de druk op die natuur wordt steeds groter. Groen wordt opgeofferd voor meer infrastructuur, de...

Your Move naar Nul: beweging voor verkeersveiligheid

Den Haag - Gisteren is het project Your Move naar Nul gestart: een ‘movement” die met dans jongeren in beweging wil brengen op het thema verkeersveiligheid. Your...