Wordt de Plas van Poot in Zoetermeer de waterparel van de regio?

De Plas van Poot in Zoetermeer is geselecteerd als één van de tien waterparels in Nederland. Dit komt naar voren uit ‘Vang de Watermonsters’, een landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit. In en om de Plas van Poot leven veel verschillende planten en dieren. De waterkwaliteit kan misschien beter. Daarom is deze plas aangedragen als waterparel in wording.

Burgeronderzoek waterkwaliteit in Schieland en Krimpenerwaard

Op veel plaatsen in Nederland is de kwaliteit van kleine wateren niet goed, laat ook dit jaar het landelijk burgeronderzoek zien. In 2021 deden in Schieland en de Krimpenerwaard weer veel mensen mee aan ‘Vang de Watermonsters’. Zij onderzochten het water van een sloot, singel, vaart of kleine plas in hun buurt. In onze regio scoorde 16% van de onderzochte watertjes goed, de rest matig tot slecht.

Plas van Poot

De Plas van Poot ligt in het Van Tuyllpark in Zoetermeer. De plas is een verborgen waterparel met een rijke biodiversiteit middenin de randstad. Ooit werd hier zand weggegraven voor de aanleg van de A12. Het hoogheemraadschap en de gemeente gaan samen onderzoeken hoe de waterkwaliteit in deze natuurkern kan worden verbeterd. De betrokkenheid van onder andere bewoners, bedrijven in de omgeving en (natuur)organisaties speelt daarbij een belangrijke rol.

Samen zorgen voor schoon water

Iedereen kan helpen de waterkwaliteit te verbeteren en goed te houden. Bijvoorbeeld door zwerfvuil op te ruimen en door geen bestrijdingsmiddelen in de tuin te gebruiken. En door frituurvet, verf en chemische stoffen naar een afvalstation te brengen (en niet door het riool te spoelen). Ook helpt het om regenwater op te vangen in een ton en tuintegels te vervangen door planten of gras. Zo stromen riolen minder snel over bij hoosbuien. Gezond water is van levensbelang voor mens en dier.

In Nederland is de kwaliteit van oppervlaktewater nog lang niet overal goed. Bronnen van vervuiling zijn onder meer mest en bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw, straatvuil, hondenpoep, rioolwater en stoffen zoals PFAS, plastics en medicijnresten. Waterpartners staan voor de opgave, om samen te werken aan verbetering van de waterkwaliteit. Regie, bronaanpak en een goede samenwerking van onder meer waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies en de landelijke overheid zijn daarbij noodzakelijk.

Citizen science

Vang de Watermonsters’ is een landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit. Dit jaar brachten deelnemers met hun amateuronderzoek de kwaliteit in kaart van bijna 1100 kleine wateren in Nederland. Voor het eerst deden ook meer dan 700 kinderen van basisscholen mee. Naast een beeld van de waterkwaliteit draagt het burgeronderzoek bij aan meer waterbewustzijn en waterbetrokkenheid. De meetresultaten in Schieland en de Krimpenerwaard -een intensief gebruikt gebied- zijn vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Deelnemers onderzoek

Deelnemers aan het onderzoek bekeken onder andere het doorzicht van het water, de oeverstructuur en de aanwezigheid van waterplanten en -dieren in en om het water. Bij het online doorgeven van hun meetgegevens ontvangen zij een terugkoppeling, plus informatie en tips over hoe te zorgen voor goede waterkwaliteit.

‘Vang de Watermonsters’ is een initiatief van Natuur & Milieu. In 2021 is het als gezamenlijk project uitgevoerd door tien waterschappen, Unie van Waterschappen, Nederlandse Waterschapsbank, ASN Bank, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Stichting Vivace, FLORON / RAVON, IVN Natuureduatie, Vlinderstichting en Waterdiertjes.nl.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img