8.3 C
De Bilt

Veiligheidsregio Hollands Midden beleeft een drukke jaarwisseling zonder grote incidenten

De jaarwisseling heeft in Veiligheidsregio Hollands Midden veel inzet van de hulpdiensten gevraagd. Het was voor de samenwerkende hulpdiensten een drukke nacht die beheersbaar en zonder grote of bijzondere incidenten is verlopen. Er is door de hulpdiensten intensief met elkaar samengewerkt om een veilige jaarwisseling mogelijk te maken. In de aanloop naar de jaarwisseling hebben gemeenten, politie, brandweer, ambulancedienst en omgevingsdiensten zich op verschillende scenario’s voorbereid, waardoor zij de drukte goed aan konden. Op de meldkamer is extra personeel ingezet om het grote aantal meldingen dat altijd tijdens de jaarwisseling binnenkomt, te kunnen verwerken.

Inzet op veilige jaarwisseling voor hulpverleners

De Taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’ heeft zich de afgelopen periode ingezet om aandacht te vragen voor een veilige jaarwisseling voor onze hulpverleners. Agressie en geweld tegen hulpverleners is ontoelaatbaar. Veiligheidsregio Hollands Midden werkt samen met politie en OM aan een zerotolerancebeleid op agressie en geweld tegen hulpverleners. Tegen verdachten wordt direct aangifte gedaan en hen via het snelrecht verzocht zich op zeer korte termijn te verantwoorden in de rechtbank.

Er is voor zover bekend door hulpverleners in Veiligheidsregio Hollands Midden geen aangifte gedaan. Over het algemeen hebben zij hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. In een enkel geval was sprake van een grimmige sfeer bij het optreden van de hulpdiensten. Zo was er een incident in Leiden en een incident in Alphen aan den Rijn waarbij er met zwaar vuurwerk naar hulpverleners is gegooid bij het uitoefenen van hun taken.

Brandweer

Brandweer Hollands Midden heeft deze jaarwisseling wederom een groot aantal meldingen afgehandeld. Er zijn tussen 22:00 en 05:00 in totaal 111 meldingen afgehandeld ten opzichte van 148 meldingen vorig jaar en 121 meldingen het jaar ervoor. Dit is een daling van het aantal incidenten ten opzichte van voorgaande jaren.

In de meeste gevallen is de brandweer uitgerukt voor kleinere buitenbranden en containerbranden. Een aantal keren is de brandweer gealarmeerd voor gebouw- en voertuigbranden. In Alphen aan den Rijn is brand ontstaan in een gymzaal aan de Vlietstroom nadat er vuurwerk door het raam naar binnen is gegooid. De brandweer was snel ter plaatse om de brand te blussen waardoor erger is voorkomen.

De brandweer van Gouderak heeft een brand aan een aanlegsteiger geblust nadat er een vuurwerkbom tot ontploffing is gebracht.

In Alphen aan den Rijn heeft de brandweer rond 03:00 onder begeleiding van de ME een flinke buitenbrand geblust. Omstanders hebben een grote stapel pallets en afval in brand gestoken. De gemeente heeft geassisteerd om het verbrande materiaal te verwijderen.

In Gouda is de brandweer uitgerukt voor een woningbrand. Bij het ter plaatse komen van de brandweer bleek de woning beschadigd te zijn geraakt nadat er vuurwerk door de brievenbus naar binnen is gegooid. De brandweer heeft de bewoners ondersteund om de situatie veilig te stellen.

In Leiden zijn tot 02:30 uur extra brandweervoertuigen samen met politie en gemeente actief geweest om zo snel kleine buitenbranden veilig te blussen en op te ruimen. Deze zogenaamde ‘treintjes´ hebben zo’n 23 meldingen afgehandeld (onderdeel van de in totaal 34 meldingen in Leiden).

Politie

De politie in Hollands Midden heeft haar bijdrage geleverd aan een veilig verloop van de jaarwisseling. Er was nauwe samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten. De politie-inzet kende geen grote incidenten. In Leiden heeft de politie de brandweer en gemeente ondersteund bij het afblussen en opruimen van enkele vreugdevuren en opgetreden bij enkele kleinere incidenten. In Alphen aan den Rijn heeft de Mobiele Eenheid opgetreden vanwege een verstoring van de openbare orde, hier is het enige tijd onrustig geweest nadat omstanders een vreugdevuur hadden gesticht.

Geneeskundige hulpverlening

Tussen 22.00 en 05.00 uur was er een duidelijk verschil in drukte bij de drie ziekenhuizen en huisartsenposten in de regio. In het westelijk gedeelte van de regio, waaronder het LUMC en de huisartsenpost De Limes vallen, was het rustiger dan vorig jaar. In het oostelijke gedeelte van de regio, waaronder Huisartsenpost Midden Holland, het Groene Hart Ziekenhuis en het Alrijne Ziekenhuis vallen, was het aanzienlijk drukker dan vorig jaar. Zo druk zelfs, dat, in overleg met het LUMC en het Groene Hart Ziekenhuis, de SEH van het Alrijne Ziekenhuis twee uur gesloten is geweest. Die sluiting is niet alleen aan de jaarwisseling toe te wijzen, er was een behoorlijke overloop vanuit de avonddienst die zorgde voor een verhoogde druk tijdens de nacht.

In totaal zijn er 41 personen in behandeling genomen die in verband kunnen worden gebracht met de jaarwisseling. Hieronder bevonden zich 19 slachtoffers die zijn behandeld met vuurwerkletsel. Er zijn zes personen in behandeling genomen na letsel door vechtpartijen en is er één persoon behandeld na een ongeval in het verkeer. Tenslotte zijn er 12 slachtoffers van dronkenschap behandeld en zijn er vier personen met drugs gerelateerde klachten in behandeling genomen.

Er zijn geen meldingen binnengekomen van aangifte van fysiek geweld of agressie tegen zorgverleners. Er was wel sprake van verbale agressie en geagiteerde patiënten vanwege lange wachttijden, maar aangifte werd niet noodzakelijk gevonden.

Controles vuurwerkverkooppunten door omgevingsdiensten

De twee omgevingsdiensten in de Veiligheidsregio Hollands Midden (Omgevingsdienst West-Holland en Midden-Holland) controleren jaarlijks de opslag en verkoop van vuurwerk door bedrijven. De toezichthouders controleren in de maand vóór de verkoop of de sprinklers, brandmeldinstallaties en bewaarplaatsen voldoen aan de wettelijke eisen. Tijdens deze voorcontroles en de controles op de verkoopdagen hebben toezichthouders intensief contact met de betrokken ondernemers. In totaal gaat het dit jaar om 57 vuurwerkverkooppunten en een opslaglocatie in de regio. Omgevingsdienst West-Holland controleert in Holland Rijnland 29 vuurwerkverkooppunten en een opslaglocatie. Midden-Holland controleert 28 ondernemers in de regio Midden-Holland.

In Hollands Midden werden zes overtredingen geconstateerd tijdens de voorcontroles. Bij beide omgevingsdiensten drie. Deze overtredingen zijn voor de vuurwerkverkoopdagen nog allemaal verholpen.

Tijdens de vuurwerkverkoopdagen (29, 30 en 31 december 2022) bezochten de toezichthouders de vuurwerkverkooppunten meerdere keren. Ze controleerden voornamelijk op gedragsvoorschriften; of ondernemers het vuurwerk op de juiste manier opslaan en of er geen gevaarlijke situaties konden ontstaan. In West-Holland vonden 11 overtredingen plaats, waarvan er voor een dwangsom wordt opgesteld. In Midden-Holland hielden de ondernemers zich goed aan de voorschriften, er waren geen overtredingen.

Voorlopig overzicht aantal incidenten tijdens de jaarwisseling 2022-2023 (gemeten* van 31-12-2022 22.00 uur tot 01-01-2023 05.00 uur)

*Onderstaand overzicht met voorlopige incidentcijfers van Brandweer Hollands Midden en Politie Eenheid Den Haag zijn van toepassing op Veiligheidsregio Hollands Midden in genoemd tijdvak. De Landelijke Eenheid van de politie en Brandweer Nederland publiceren later op de dag het totaal landelijk beeld binnen een breder tijdvak  (31-12-2022 00:00 tot 01-01-2023 08:00).

Alphen aan den Rijn

 • Brandweer: 8 meldingen van vooral container- en kleine afvalbranden. Er is 1 melding van een gebouwbrand gedaan. Laat in de nacht heeft de brandweer met ondersteuning van de ME een grote buitenbrand geblust. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 16 meldingen)
 • Politie: 20 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 43 jaarwisseling gerelateerde incidenten)

Bodegraven-Reeuwijk

 • Brandweer: 3 meldingen voor container- en kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 13 meldingen).
 • Politie: 4 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 6 jaarwisseling gerelateerde incidenten).

Gouda

 • Brandweer: 17 meldingen van vooral container- en kleine afvalbranden. In totaal zijn er 2 meldingen van woningenbranden en 2 meldingen van voertuigbranden gedaan. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 4 meldingen).
 • Politie: 13 jaarwisseling gerelateerde incidenten (jaarwisseling 2021-2022 totaal 16 jaarwisseling gerelateerde incidenten).

Hillegom

 • Brandweer: 2 meldingen voor kleine buitenbranden. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 2 meldingen).
 • Politie: 3 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 2 jaarwisseling gerelateerde incidenten).

Kaag en Braassem

 • Brandweer: geen meldingen (jaarwisseling 2021-2022 totaal 1 melding).
 • Politie: 1 aan de jaarwisseling gerelateerd incident. (jaarwisseling 2021-2022 geen incidenten).

Katwijk

 • Brandweer: 6 meldingen voor meestal kleine afval- en buitenbranden. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 10 meldingen).
 • Politie: 9 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 9 jaarwisseling gerelateerde incidenten).

Krimpenerwaard

 • Brandweer: 6 meldingen voor vooral kleine (afval)branden. 1 melding betrof een woningbrand. Een andere melding betrof een vuurwerkexplosie op een aanlegsteiger met brand tot gevolg (jaarwisseling 2021-2022 totaal 2 meldingen).
 • Politie: 1 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 8 jaarwisseling gerelateerde incidenten).

Leiden

 • Brandweer: In totaal 34 meldingen waarvan 2 meldingen van een woningbrand, 5 meldingen van een voertuigbrand en ruim 23 meldingen voor container- en kleine (afval)branden. De meeste buitenbranden zijn door de systematiek van ‘treintjes’ is samenwerking met politie, brandweer en gemeente geblust en opgeruimd. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 67 meldingen)
 • Politie: 24 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 38 jaarwisseling gerelateerde incidenten)

Leiderdorp

 • Brandweer: 9 meldingen voor kleine (afval) en buitenbranden en een melding van een voertuigbrand. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 4 meldingen)
 • Politie: 1 aan de jaarwisseling gerelateerd incident. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 2 jaarwisseling gerelateerde incidenten)

Lisse

 • Brandweer: 2 melding voor een kleine buitenbranden. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 1 melding)
 • Politie: 4 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 8 jaarwisseling gerelateerde incidenten)

Nieuwkoop

 • Brandweer: 2 meldingen waarvan 1 melding voor een woningbrand en een melding voor een kleine afvalbrand. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 3 meldingen)
 • Politie: geen aan de jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 4 jaarwisseling gerelateerde incidenten)

Noordwijk

 • Brandweer: 5 meldingen voor met name kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 7 meldingen)
 • Politie: 5 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 8 jaarwisseling gerelateerde incidenten)

Oegstgeest

 • Brandweer: 2 meldingen voor kleine afvalbranden. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 7 meldingen)
 • Politie: 3 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 8 jaarwisseling gerelateerde incidenten)

Teylingen

 • Brandweer: 3 meldingen waarvan 2 voor kleine afvalbranden en een melding van een woningbrand. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 2 meldingen)
 • Politie: 3 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 3 jaarwisseling gerelateerde incidenten)

Voorschoten

 • Brandweer: 2 meldingen van kleine afvalbranden. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 1 meldingen)
 • Politie: 3 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 10 jaarwisseling gerelateerde incidenten)

Waddinxveen

 • Brandweer: 3 kleine (afval)branden. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 2 meldingen)
 • Politie: 4 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 6 jaarwisseling gerelateerde incidenten)

Zoeterwoude

 • Brandweer: geen meldingen. (jaarwisseling 2021-2022 geen meldingen)
 • Politie: 1 aan de jaarwisseling gerelateerd incident. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 1 incident)

Zuidplas

Brandweer: 5 meldingen voor en kleine (afval) en buitenbranden en een melding van een voertuigbrand. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 6 jaarwisseling gerelateerde meldingen)

Politie: 7 jaarwisseling gerelateerde incidenten. (jaarwisseling 2021-2022 totaal 6 jaarwisseling gerelateerde incidenten)

Bron: Veiligheidsregio Hollands Midden

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio