Volledige reactie politie op cao-onderhandelingen

Den Haag – Vandaag schrijft het AD over de onderhandelingen voor een nieuwe politie cao die binnenkort van start gaan. Het AD kwam gisteren met een laat verzoek om te reageren op een aantal vragen en heeft die reactie maar ten dele overgenomen. De politie vindt het belangrijk om de volledige reactie beschikbaar te maken.

Reactie

Waarom is gekozen voor deze constructie? Waarom is afgeweken van de constructie onder korpschef Bouman, die neutraal tussen werkgever (Justitie) en bonden ging zitten? Maw, waarom presenteert de heer Akerboom zich als formeel werkgever in plaats van materieel werkgever?

– De politie heeft zich samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid voorbereid op de cao-onderhandelingen voor de nieuwe cao. De minister van Justitie en Veiligheid is formeel gezien werkgever, maar er werd nadrukkelijk gestreefd naar een grotere rol voor de politie in de voorbereiding en tijdens de onderhandelingen met de vakorganisaties. Dit verzekert specifieke politiedeskundigheid aan de overlegtafel en het helpt bovendien om de straks gemaakte afspraken zo efficiënt en effectief mogelijk in werking te laten treden. Hiermee geeft de korpschef bovendien invulling aan een eerder verschenen advies hierover – van de Commissie Borstlap – die een grotere betrokkenheid van de korpschef adviseerde.

Bonden merken op dat de brief vraagt om meer flexibiliteit van agenten, van wie tijdens de reorganisatie al veel gevraagd is. En dat er vooralsnog weinig tegenover staat. Bent u het daarmee eens? Is het een bewuste keuze om nog weinig aan te bieden op papier?

– De inzetbrief is onlangs verzonden aan de politievakorganisaties. De gesprekken daarover moeten nog plaatsvinden. Flexibiliteit is, net als bijvoorbeeld verantwoorde loonontwikkeling, kwaliteit en duurzame inzetbaarheid, een van de onderwerpen tijdens die gesprekken. De bonden en werkgever hebben met elkaar afgesproken niet op de gesprekken vooruit te lopen.

Mochten de CAO-onderhandelingen uitdraaien op demonstraties, dan zullen agenten ook tegen de heer Akerboom demonstreren. Is de heer Akerboom niet bang dat dit zijn draagvlak onder agenten ondermijnt?

– Zoals in de inzetbrief ook al staat, streven het ministerie en de politie ernaar om in het komende onderhandelingsproces zoveel mogelijk samen met de bonden op te trekken. Wij hebben namelijk hetzelfde gemeenschappelijke doel: het bereiken van een arbeidsvoorwaardenakkoord dat de politieorganisatie en haar mensen ten goede komt. Wij zien dan ook uit naar constructieve gesprekken.

Nieuws uit deze regio

Code Oranje verwijt kabinet machtsmisbruik en vrijheidsberoving

Den Haag - Code Oranje verwijt het kabinet machtsmisbruik en vrijheidsberoving inzake de lockdown en de daarmee gepaard gaande avondklok. De vernieuwingsbeweging van Richard...

Achterblijven economische groei in Zuid-Holland zorg voor CU/SGP en CDA

Den Haag - De economische groei van Zuid-Holland blijft achter in vergelijking met Noord-Holland en Utrecht. Dat blijkt uit een artikel van Elsevier Weekblad...

Meer geld voor vaste lasten ondernemers

Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Ook verhoogt het kabinet in...

Sluiting overweg ’t Haantje in Rijswijk definitief

Rijswijk - ProRail sluit op woensdag 14 april de overweg ’t Haantje in Rijswijk definitief. Hiermee sluiten we de een-na-laatste overweg tussen Leiden en...

Peter Plasman: “Clubhouse geweldig online alternatief voor de zaaltjes”

Den Haag - De app Clubhouse is dé nieuwste sociale mediahit. Het exclusieve platform dat draait om live audio, groeide in relatief korte tijd uit...

Nieuwe vaccinatielocatie GGD Haaglanden opent in Delft

Delft - GGD Haaglanden bereidt de opening voor van een nieuwe vaccinatielocatie. Naar verwachting opent de nieuwe locatie op maandag 8 maart. Dit keer...

Hans Schikan start als Special Envoy Vaccins

Den Haag - Hans Schikan is vandaag gestart als special envoy vaccins, zo meldt minister Hugo de Jonge (VWS) in een brief aan de...

Aanhoudingen na steekincident Den Haag

Den Haag - Naar aanleiding van een steekincident in Den Haag werden woensdag 17 februari twee verdachten aangehouden. Ook werd een familielid van een...