8 C
De Bilt

Gemeente Barendrecht ziet niets in uitbreiding aardolie winningsgebied

Barendrecht – De gemeente Barendrecht doet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het dringende verzoek niet akkoord te gaan met de voorgenomen vergunning voor oliewinning door de NAM uit het Rotterdam olieveld tot het jaar 2050. Een klein gedeelte van dit olieveld ligt op Barendrechts grondgebied. Het plan van de NAM zorgt bij bewoners voor angst voor Groningse toestanden en bevingsrisico’s. Daarnaast vraagt Barendrecht zich af hoe een verlenging van de oliewinning bijdraagt aan het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord.

Ondanks gering belang toch verzoek aan EZK

Deze argumenten staan in de zienswijze die de gemeente Barendrecht op 18 januari naar EZK heeft verzonden. Wethouder Tanja de Jonge stelt daarin: “We realiseren ons dat het Barendrechts belang gering is, gezien de locatie van de winning en de beperkte mogelijkheden om olie onder Barendrecht te winnen. Echter met deze zienswijze willen we de Minister nogmaals verzoeken geen toestemming te verlenen.”

Productievolume

Het ministerie van EZK publiceerde op 8 december 2021 het ontwerpbesluit inzake wijziging winningsplan Rotterdam olieveld. Met dit voorgenomen besluit wordt de periode van mogelijke oliewinning uit het veld verlengd tot 2050 waarmee het productievolume fors wordt verhoogd. Evenals de gemeente Rotterdam is ook Barendrecht fel gekant tegen de plannen van de NAM.

Geothermie

Een van de argumenten van de gemeente Barendrecht is dat de oliewinning de kwaliteit van de ondergrond verslechtert. Dit kan invloed hebben op de kwaliteit van de zoetwatervoorraad en op de winning van zogenaamde geothermie. Geothermie is aardwarmte, lokale duurzame warmte uit de ondergrond voor de verwarming van huizen, kantoren, kassen en industrie. De gemeente Barendrecht heeft, vanwege het belang van een duurzame toekomst, een duidelijke voorkeur voor winning van geothermie en vindt oliewinning ook in dat kader onwenselijk.

Klimaatakkoord

Bovendien, zo stelt de gemeente Barendrecht, heeft de minister onvoldoende aangegeven hoe een verlenging van de oliewinning tot 2050 bijdraagt aan het realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord. Willen we de landelijke klimaatdoelen halen dan is het noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken in plaats van meer, zo luidt het pleidooi van de gemeente.

Participatieplan

In de zienswijze kijkt de gemeente Barendrecht ook alvast vooruit voor het geval EZK de vergunning alsnog verleent. Dan vindt de gemeente Barendrecht het niet meer dan redelijk dat de betrokken gemeenten en hun inwoners er ook financieel beter van worden. “Wij verzoeken de Minister om NAM te vragen alsnog een participatieplan op te stellen, waarbij ingegaan wordt op de communicatie met belanghebbenden én de mogelijkheid tot participatie door belanghebbenden.”

Een bijeenkomst die de NAM eerder organiseerde om de inwoners bij het plan te betrekken noemt de gemeente een positief initiatief met een helaas te technische invulling. “De bijeenkomst was daardoor niet publieksvriendelijk, getuige ook de bijna 40 pagina’s aan gestelde vragen.”

Zienswijze gemeente Barendrecht

Naast de gemeente Barendrecht heeft ook de gemeente Rotterdam in een zienswijze negatief geadviseerd op het voorgenomen winningsplan. Beide gemeenten steunen elkaars zienswijze. De komende periode worden alle ingediende zienswijzen door de minister behandeld. Zodra de beoordeling is afgerond en het definitieve besluit is opgesteld, zal deze worden gepubliceerd. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, krijgen daaropvolgend nog zes weken de mogelijkheid om een beroep in te dienen bij de Raad van State.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio