15.1 C
De Bilt

Milieudienst DCMR en waterschap slaan handen ineen om lozingen tegen te gaan

Waterschap Hollandse Delta en DCMR Milieudienst Rijnmond voeren gezamenlijk toezicht uit op lozingen van afvalwater door bedrijven in het Rijnmondgebied. Deze zogeheten indirecte lozingen kunnen tot ernstige vervuiling van het rioolwater leiden. Door kennis te delen en samen inspecties uit te voeren, willen de twee overheden vervuiling bij de bron aanpakken en voorkomen dat die het oppervlaktewater bereikt.

Samenwerking Waterschap en Milieudienst

Sinds 2009 hebben de omgevingsdiensten zoals de DCMR de taak om te controleren of bedrijven zich aan hun Wabo-vergunning houden. Hieronder vallen allerlei verschillende aspecten die variëren van brandveiligheid en luchtkwaliteit tot eisen aan het afvalwater en veiligheid voor het personeel. Omdat elk bedrijfsproces waarbij afvalwater ontstaat weer anders is, vraagt het controleren van afvalwater om hele specifieke kennis.

Welke stoffen zijn schadelijk voor de bacteriën in de rioolwaterzuiveringsinstallaties? Hoe werkt de eigen voorzuivering van een bedrijf? Welke stoffen kunnen niet afgebroken worden en stromen dus door naar de grote rivieren? Welke maatregelen zijn effectief om vervuiling van het afvalwater te voorkomen?

Ketenaanpak

De samenwerking maakt het mogelijk risico’s voor de waterkwaliteit beter in beeld te brengen en vroegtijdig maatregelen te nemen. Afvalwater van een bedrijf stroomt immers via de riolering naar onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daar wordt veel vervuiling uit het water verwijderd, maar niet alles. Juist giftige stoffen glippen er soms doorheen. Uiteindelijk komt die verontreiniging in het oppervlaktewater terecht.

Bij de bedrijven is DCMR het bevoegd gezag en bij het oppervlaktewater het waterschap. Dus: hoe beter de samenwerking, hoe meer watervervuiling we voorkomen. Bijkomend voordeel van de samenwerking is dat vervuiling aanpakken bij de bron (de bedrijven) gemakkelijker en goedkoper is.

Incidenten

Een voorbeeld van hoe vergaand de gevolgen van indirecte lozingen kunnen zijn, is het incident in Hoogvliet uit 2019. Het afvalwater bevatte stoffen waardoor bacteriën in de rioolwaterzuivering dood gingen en het zuiveringsproces werd verstoord.. Als de zuivering niet goed meer functioneert, dan komen er stoffen in oppervlaktewater terecht die niet toegestaan zijn door Rijkswaterstaat.

Precies dit soort incidenten willen het waterschap Hollandse Delta en de milieudienst Rijnmond met de nieuwe samenwerking voorkomen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio