1.7 C
De Bilt

Het ondertekenen prestatieafspraken 2022-2025 door Gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen

Barendrecht – In december ondertekenden de gemeente Barendrecht, Stichting Havensteder, Woonstichting Patrimonium Barendrecht, Wooncompas en de voorzitters van de huurdersorganisaties Stichting Huurdersalliantie De Brug, Bewonersraad Patrimonium Barendrecht en Bewonersraad Progressie, de prestatieafspraken voor de periode 2022-2025. Dit is de eerste keer dat woningcorporaties Havensteder en Wooncompas aansluiten bij de prestatieafspraken, sinds de overname van het Vestiabezit eind 2020.  

Prestatieafspraken

Wethouder Proos benadrukt het belang van deze prestatieafspraken: ‘Op het gebied van wonen hebben we in Barendrecht een aantal uitdagingen. De druk op de woningmarkt is groot en betaalbaar wonen staat onder druk. Daarnaast neemt het aantal ouderen in Barendrecht toe, waardoor meer behoefte is aan levensloopvriendelijke woningen. En, zowel voor ouderen als voor huurders die behoefte hebben aan extra zorg of begeleiding, is de verbinding tussen wonen en zorg ontzettend belangrijk. Door de afspraken en nauwe samenwerking kunnen we hier goede resultaten mee behalen.’

Patrimonium. Foto: Ingmar Timmer FotografieDe gemeente Barendrecht, Patrimonium Barendrecht, Havensteder en Wooncompas en hun huurdersorganisaties vinden het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn in Barendrecht. Samen met de bewonersraden blijven zij zich de komende jaren inzetten voor betaalbare woningen, nieuwbouw, huisvesting van bijzondere doelgroepen, verduurzaming en een prettige woonomgeving, waar buurtgenoten elkaar herkennen en respecteren.

Alfred van den Bosch, Wooncompas, is enthousiast over de samenwerking: “Goed dat we in Barendrecht nieuwe, en onze eerste, prestatieafspraken hebben gemaakt. Voor ons blijft het bijzonder om dat met de driehoek huurders, gemeente en corporaties te kunnen doen. Zo werken we echt samen aan wat belangrijk is in het wonen.” 

“Een goede samenwerking tussen corporaties, Gemeente Barendrecht en huurdersorganisaties is belangrijk. Met de nieuwe prestatieafspraken trekken we hier samen in op en is er aandacht vanuit wederkerige en meerjarige afspraken” geeft Bart Kesselaar, Havensteder aan. 

prestatieafspraken
Havensteder Foto Ingmar_Timmer_Fotografie

Voorbeelden van afspraken

Zo zorgen de corporaties er bijvoorbeeld voor dat 75 procent van de sociale huurwoningen die verhuurd worden, toegewezen worden aan mensen die gebruik maken van huurtoeslag. Ook werken zij samen aan 1.750 extra sociale huurwoningen in Barendrecht. De gemeente draagt op haar beurt weer bij aan het beperken van bouwkosten voor sociale huurwoningen.  

Daarnaast hebben zowel de gemeente als de corporaties afgesproken om de mogelijkheid om maximaal 25 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan woningzoekenden met lokale binding (Barendrechters) optimaal in te zetten.

“Als bewonersraad maken we ons zorgen over de huidige woningnood en of er de komende jaren wel voldoende woningen bij komen in Barendrecht. Daarnaast zien wij onder verschillende huurders diverse problemen. Op persoonlijk vlak, maar ook op het gebied van wonen. Juist voor hen pleiten wij voor voldoende en goede begeleiding en zorg. We houden op dit punt dan ook stevig de vinger aan de pols”, benadrukt Bewonersraad Patrimonium Barendrecht.

Gemeente en corporaties werken de komende jaren intensief samen aan het verduurzamen van sociale huurwoningen, de gevolgen van de energietransitie en klimaatbestendige maatregelen.

Door de vergrijzing neemt de behoefte aan levensloopvriendelijke woningen toe, evenals het gebruik van scootmobielen en de behoefte aan voldoende stallings- oplaadmogelijkheden in woongebouwenmogelijkheid. De gemeente breidt de mogelijkheden voor woningaanpassingen vanuit de WMO uit, corporaties houden hier rekening mee bij nieuwbouw. “We worden geacht langer thuis te blijven wonen, en eerlijk gezegd is dat in veel gevallen ook de wens van onze huurders zelf. Dan is het belangrijk dat dit ook mogelijk is door bijvoorbeeld woningen geschikt te maken. Maar ook door het bieden van begeleiding en ondersteuning van de gemeente en zorgpartners!”, verduidelijkt Peter Manders, Patrimonium Barendrecht. 

De huurdersorganisaties hebben een signalerende rol over de leefbaarheid in de wijken in Barendrecht en kaarten dit aan bij de corporatie en de gemeente.  

Monitoren van de afspraken 

Minstens één keer per jaar bekijken de partijen de voortgang van de afspraken op bestuurlijk niveau. Daarnaast is er een kerngroep en een projectgroep die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren en het bewaken van de afspraken.  

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio