16.6 C
De Bilt

Raadpleging windverkenning Alblasserwaard van start

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kwamen windverkenning deze week voor de eerste keer samen om te praten over windenergie voor RES-regio Alblasserwaard. Deelnemers maakten kennis met elkaar, met de uitdagingen in de energietransitie en gingen in gesprek over de plannen voor windenergie in hun omgeving.

De werkgroepen en klankbordgroep voor de windverkenning komen in maart, april en mei drie keer bij elkaar. Vanaf april kan een online enquête worden ingevuld waaraan iedereen in de regio kan deelnemen. De resultaten van de windverkenning worden voor de zomer voorgelegd aan de gemeenteraden.

Waardevol

Wethouder Jan Lock van gemeente Molenlanden: “Ontzettend belangrijk en waardevol dat we samen met onze inwoners, ondernemers en belangenorganisaties in de omgeving van de zes mogelijke zoeklocaties voor windenergie in gesprek zijn. We horen graag wat voor mensen belangrijk is, welke vragen zij hebben en wat zij ons als aandachtspunten willen meegeven. Die feedback hebben we nodig en daar gaan we mee aan de slag.”

Wethouder de Boer van gemeente Gorinchem vult aan: “De windverkenning is een uitdagend traject. Ik vind het dan ook enorm belangrijk dat inwoners, ondernemers en andere betrokkenen zich kunnen uitspreken, kritische vragen kunnen stellen en zich gehoord voelen. En via de online raadpleging kan straks iedereen in de Alblasserwaard en omgeving zijn of haar mening geven over de windverkenning.”

Werkgroepen en klankbordgroep

De gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem hebben zes voorlopige zoeklocaties voor windmolens vastgesteld. Per mogelijke zoeklocatie is een werkgroep met 20 deelnemers samengesteld. Hierin zitten inwoners en ondernemers uit de omgeving van de zoeklocatie. Zij praten mee en stellen een advies op over hun locatie. Naast de werkgroepen is er een klankbordgroep voor de windverkenning. De klankbordgroep kijkt naar het bredere regionale belang, komt ook drie keer bij elkaar en volgt hetzelfde programma als de werkgroepen.  

Start werkgroepen

Deze week kwamen de zes werkgroepen en de klankbordgroep voor het eerst bij elkaar. Deelnemers kregen te horen waarom windenergie in regio Alblasserwaard nodig is. Uitgelegd werd dat we anders met onze beschikbare energie moeten omgaan om de CO2-uitstoot te beperken. Er moet energie bespaard worden en we moeten overschakelen naar een duurzaam energiesysteem waarin windenergie en zonne-energie elkaar aanvullen. Ook kregen deelnemers te horen dat de totale hoeveelheid duurzame energie die de gemeenten met zon en wind willen opwekken, gelijk staat aan 14% van het totale huidige energiegebruik in de regio.  

Meedenken

Na het informatieve deel gingen deelnemers in kleinere groepen uiteen. Ze maakten kennis met elkaar, wisselden inzichten en standpunten uit en stelden vragen. Ook konden de deelnemers meedenken over enkele vragen in de online raadpleging die in april van start gaat. Deelnemers scherpten de vragen en mogelijke antwoorden aan. In de komende weken testen de leden van de werkgroepen en de klankbordgroep de volledige online raadpleging en geven advies voordat de raadpleging daadwerkelijk start.  

Online raadpleging

Via de online raadpleging kunnen alle inwoners straks aangeven welke keuzes en afwegingen zij zouden maken als het gaat om windenergie in de Alblasserwaard. Inwoners kunnen via de raadpleging als het ware plaats nemen op de stoel van een bestuurder. De uitkomsten van de raadpleging en de adviezen van de werkgroepen en de klankbordgroep helpen de gemeenteraden straks om een afgewogen keuze te maken over definitieve locaties voor windenergie.

Nieuwsbrief

Iedereen die op de hoogte wil blijven, kan zich via de websites van de gemeenten abonneren op een digitale nieuwsbrief. Informatie over de windverkenning staat ook regelmatig op de gemeentepagina’s in de lokale krant en is te lezen via sociale media. Meer informatie over de windverkenning of aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de websites van Molenlanden en Gorinchem. Of mail naar duurzaam@gorinchem.nl.  

Achtergronden windverkenning

Het doel van de windverkenning is om te onderzoeken of er reële en alternatieve locaties zijn voor Avelingen dat eerder als zoeklocatie werd benoemd. Mochten die er niet zijn, dan komt Avelingen als mogelijke locatie voor windenergie weer in beeld. Wel is het zo dat alleen zoeklocatie Avelingen niet genoeg is om het volledige windbod te halen. Er moeten dus in ieder geval één tot twee locaties voor windturbines bijkomen in onze regio. Afhankelijk van het vermogen van de uiteindelijke turbines wordt ruimte gezocht voor 6 tot 10 nieuwe windturbines.

Duurzame toekomst

De zoektocht naar mogelijke zoeklocaties voor windturbines maakt deel uit van een breder plan, de Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard. De RES is een samenwerking tussen gemeente Gorinchem, gemeente Molenlanden, provincie Zuid-Holland en waterschap Rivierenland. In de RES 1.0 van juni 2021 staat beschreven hoe de regio een bijdrage levert aan de nationale klimaatdoelen en energiezekerheid in de Alblasserwaard.

Dit wordt bereikt door een deel van de energie die we in onze gemeenten verbruiken zelf duurzaam op te wekken, namelijk door een combinatie van 51% zonne-energie en 49% windenergie. Naast windenergie, werken de RES-partners ook aan een ambitieus zon-op-dak programma, energiebesparing, verbetering van de netcapaciteit en innovaties op het gebied van duurzaamheid. Deze gecombineerde aanpak is nodig voor een duurzame toekomst van de regio.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio