Rekenkamercommissie: onvoldoende zicht op doeltreffendheid inhuur personeel

Dordrecht – De gemeente Dordrecht heeft nog onvoldoende zicht en greep op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de externe inhuur van personeel. In de afgelopen tien jaar is er op dat vlak weinig verbeterd. Aan de vooravond van een reorganisatie van het ambtelijk apparaat is dat een zorgelijke constatering. Dat concludeert de rekenkamercommissie in haar rapport ‘Opgavengestuurd ingehuurd’. Het onderzoek is aangeboden aan de gemeenteraad.

Rekenkamercommissie

De commissie heeft de inhuurpraktijk van de gemeente Dordrecht in de periode 2013-2016 onderzocht. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Dordrecht steeds meer extern ingehuurd (van 7,6 miljoen euro in 2013 naar 12,3 miljoen in 2016). Als percentage op de totale personeelskosten is dat een stijging van 17% naar 20%. Het verschil tussen gebudgetteerde inhuur en gerealiseerde inhuur is de afgelopen jaren ook steeds groter geworden (tot 7,2 miljoen in 2016).

Keuze bij afdelingsmanagers

De praktijk leert dat afdelingsmanagers in grote mate van vrijheid kunnen beslissen over de omvang en aard van de externe inhuur. Vanuit integraal management mogen zij zelf bepalen hoe het afdelingsbudget wordt ingezet. Dat kan door het werven van vast personeel, maar ook door het inhuren van externe krachten. Degenen die beslissingsbevoegd zijn om externen in te huren, besluiten daartoe binnen de logica van hun eigen afdeling. Dat blijkt ertoe te leiden dat er organisatiebreed een andere omvang en een andere verdeling van soorten inhuur is dan de individuele ‘inhuurders’ zeggen te verwachten. Leidinggevenden kunnen hun eigen inhuurproces transparant vinden, maar op organisatieniveau is het dat niet.

Intern voor extern

Voor het werven van nieuw personeel geldt dat eerst binnen de eigen afdeling wordt gezocht. Daarna in de rest van de gemeentelijke organisatie. Levert dat geen geschikte kandidaat, gaat de vacature naar de regio en pas daarna extern. Het budgettaire kader van externe inhuur wordt daarmee in eerste instantie bepaald door het beschikbaar gestelde afdelingsbudget. Er wordt op organisatieniveau geen systematische kosten-baten afweging gemaakt.

Nieuwe manier van werken

Het college van Dordrecht wil met de ambtelijke organisatie een beweging maken naar opgavengestuurd werken. De realisatie van maatschappelijke opgaven staat hierbij centraal. De gemeente heeft echter geen beeld van wat de gevolgen van deze manier van werken zouden kunnen of moeten zijn voor het zittend personeel en voor de inhuur van externen. Het college wijst in zijn reactie op het rapport erop dat flexibiliteit en wendbaarheid van groot belang zijn voor de lerende organisatie waarop het college inzet.

Aanbevelingen

De rekeningkamercommissie beveelt het college van burgemeester en wethouders aan om te zorgen voor een actueel, betrouwbaar en volledig totaaloverzicht van de inhuur van externen. Daarnaast beveelt de commissie aan om een beleidskader te ontwikkelen waarin staat beschreven in welke situaties wel en in welke situaties niet extern kan worden ingehuurd.

Bewonerspanel

In 2016 heeft de rekenkamercommissie het bewonerspanel Dordrecht gevraagd welke onderwerpen in haar werkprogramma moest worden opgenomen. ‘Externe inhuur’ kwam als het meest gewenste onderzoeksonderwerp naar voren.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

JOP in Barendrecht: gemeente en inwoners kiezen locatie jongerenontmoetingsplek

Barendrecht – Gemeente Barendrecht en inwoners hebben samen gekozen voor het Breslaupad als locatie voor een nieuwe jongerenontmoetingsplek (JOP). De locatie heeft unaniem de...

Anoniem zonder strafvervolging wapens inleveren in Dordrecht

Dordrecht - Steeds vaker horen politie en jongerenwerk dat onder jongeren een angstcultuur heerst en dat zij wapens dragen uit zelfbescherming. Ouders geven hier...

Kadernota gemeente Altena toont richting 2022 de financiën op orde

Altena - De Kadernota 2022 van de gemeente Altena, die richting gaat geven aan de begroting, ziet er gezond uit. De verwachting is dat...

Pontje Steur: Start 20e vaarseizoen 1 juli

Altena - Donderdag 1 juli 2021 start het vaarseizoen van Pontje Steur. Wandelaars en fietsers kunnen vanaf 10.00 uur die dag weer gebruikmaken van...

Innovatie- en Afstudeercentrum kan van start

Gorinchem - De plannen en projecten voor het Innovatie- en Afstudeercentrum (IAC) kunnen worden gestart. Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad van Gorinchem in met...

Eerste ontvanger starterslening krijgt bloemetje

De lening is al zes keer verstrekt. Starters op de woningmarkt kunnen de lening al vanaf 1 januari 2021 aanvragen. Op vrijdag 11 juni...

KunZt gestart met nieuwe online expositie ‘Verhalen van hun Harten’

Zwijndrecht - Expositieruimte KunZt is op dinsdag 1 juni gestart met de online tentoonstelling 'Verhalen van hun Harten', dat bestaat uit kunstwerken van leerlingen...

Eerste jongeren ronden maatschappelijke diensttijd af

Dertig jongeren in de Drechtsteden hebben met succes hun maatschappelijke diensttijd (MDT) afgerond. Door mee te doen met MDT ontdekten de jonge mensen hun...