Brainport Eindhoven biedt kabinet investeringsplannen aan voor aantrekken talent

Eindhoven – Brainport Eindhoven heeft vandaag een voorstel aangeboden aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over een eenmalige investering om op korte termijn het vestigingsklimaat te verbeteren, de sterk oplopende arbeidsmarktkrapte te verlichten én een impuls te geven aan kennisinvesteringen, met impact op de hele regio.

Urgentie voor plannen

Het kabinet heeft in het regeerakkoord 950 miljoen gereserveerd voor het aanpakken van urgente opgaven en de regio gevraagd met plannen te komen. Brainport Eindhoven vraagt van het rijk een investering van 170 miljoen, bovenop de ruim 200 miljoen van de regio zelf. Deze investeringen moeten er voor zorgen dat de uitwerking van de Mainport-status in de Brainport Nationale Actieagenda, zoals dat is opgenomen in het regeerakkoord, een vliegende start krijgt.

Inhaalslag met Brainport

Het voorstel, de Propositie Brainport Eindhoven voor Regio-enveloppe gaat om een inhaalslag: na vier jaar zou er een ander arrangement uitgedacht moeten zijn, dat uitgaat van een hogere structurele bijdrage van het Rijk. De propositie is geheel gericht op het aantrekken, behouden en opleiden van nationale en internationale kenniswerkers. Brainport Eindhoven levert met bedrijven als ASML, Philips, DAF, VDL en NXP, met honderden hoogwaardig technologische toeleveranciers, al meer dan tien jaar een bovengemiddelde bijdrage aan de Nederlandse economie. Deze economische prestatie is alleen mogelijk met de aanwezigheid van tienduizenden kenniswerkers; dit jaar alleen al kunnen er naar schatting zeven- tot tienduizend aan de slag in de regio. In de concurrentie om kenniswerkers met regio’s als München, Cambridge, Helsinki, Emilia Romagna, Singapore, Taiwan, Vietnam en verschillende Chinese regio’s, blijft bijvoorbeeld het voorzieningenniveau en de stedelijke uitstraling achter. De bedrijven in de regio merken dat het aantrekken en behouden van goede mensen –‘van knappe koppen tot gouden handjes’ daardoor steeds moeilijker wordt.

Onderscheidend voorzieningenniveau

Het ontbreekt de regio nu al aan financiële middelen om een aantal vitale voorzieningen in stand te houden, zoals het muziekgebouw, het nationaal zwemcentrum, de ijsbaan en sportaccommodaties. Voor een topvoorzieningenniveau is het nodig om aanbod en bereik voor sport, kunst en cultuur te verbreden. Infrastructuur en programma’s op sleutelplekken in stad en regio moeten worden aangepakt. Te denken valt aan het realiseren van een conferencecenter voor de hightechmaakindustrie, het vestigen van een internationaal toonlaboratorium voor Dutch Design ‘Evoluon 2.0’, en het vormgeven van een design-district met 25 iconische internationaal toonaangevende objecten of ervaringen. Daarnaast gaat het om Engelstalige theatervoorstellingen en het behoud van het Muziekgebouw.

Talent

Voor het aantrekken, behouden en opleiden van talent dient Nederland zich in het buitenland veel meer en beter te profileren als technologieland. Met intensieve campagnes op toonaangevende technische universiteiten in de wereld haalt een vroegtijdige keuze voor Nederland als vestigingsland   dichterbij. Daarnaast is het van belang om onderwijs op HBO en MBO veel meer te verstrengelen met het MKB: zo investeren nu al MBO en HBO instellingen op gecombineerde leer- en werkplekken op het Brainport Industries Campus, en zijn er gecombineerde leer- en werkplekken op de Automotivecampus in Helmond.  Ook een versterking van het internationaal onderwijs in de regio is noodzakelijk om zowel internationals naar Brainport Eindhoven te halen en te houden, maar ook  Nederlandse kinderen voor te bereiden op een steeds internationaal wordende wereld.

Innovaties

Ook het investeren in innovaties met maatschappelijke impact, zoals de fotonica-technologie, maakt de regio aantrekkelijk voor talent. Brainport Eindhoven pleit voor het opzetten van een fotonica-instituut (PITC), waar bedrijfsleven en kennisinstellingen productie en kennis op fotonicagebied kunnen opwerken. Ook is ondersteuning nodig voor de zogeheten Eindhoven Engine, waar medewerkers van bedrijfsleven samen met wetenschappers onderzoek doen naar specifieke uitdagingen op het gebied van maatschappelijke vraagstukken zoals automotive, energy en health.

Proces

De propositie die vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Keijzer van EZK, zal ergens komende weken worden besproken in het kabinet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img