12.7 C
De Bilt

CO2 uitstoot daalt sterker dan verwacht

Eindhoven – Op 20 september presenteerde het college van burgemeester en wethouders de Klimaatbegroting 2019 aan de gemeenteraad. Uit deze Klimaatbegroting blijkt dat de doelstellingen voor CO2 reductie –  zoals vastgelegd in het ‘Klimaatplan 2016 – 2020’ – in 2020 op de meeste punten gehaald kunnen worden.

Daling sterker dan verwacht

De daling van de uitstoot in de sectoren gebouwen, industrie, eigen organisatie en productie van duurzame energie is zelfs sterker dan verwacht. De totale uitstoot is in 2016 met 3,5% gedaald ten opzichte van 2015. Alleen de uitstoot als gevolg van het verkeer stijgt nog. Als de sector verkeer buiten beschouwing wordt gelaten bedraagt de daling van de CO2-uitstoot voor de overige sectoren ongeveer 6,3%.

Eindhoven loopt voorop in Nederland

Eindhoven loopt met deze kwantitatieve methodiek voorop in Nederland. De cijfers worden grotendeels geleverd door de landelijke klimaatmonitor-databank en worden aangevuld met cijfers van de gemeente Eindhoven. Inmiddels zijn alle cijfers over het jaar 2016 bekend en is een deel van de cijfers over 2017 ook al beschikbaar.

Aanscherping langetermijndoelstellingen

Deze goede resultaten op het gebied van afname van CO2 uitstoot betekenen echter niet dat de gemeente al voldoende doet om ook de langetermijndoelstellingen voor 2030 en 2050 te kunnen halen. In het Klimaatplan 2016 – 2020 waren relatief voorzichtige cijfers opgenomen omdat rekening werd gehouden met het langzaam op gang komen van de energietransitie. Daarbij werd aangegeven dat in dit tempo de lange termijn doelstellingen moeilijk haalbaar zouden zijn.

Nog grotere inspanning nodig

Nu de daling van de CO2 uitstoot groter is dan verwacht, kan de gemeente in het volgende klimaatplan (voor de periode 2021 – 2025) de doelstellingen aanscherpen. Zo wordt het behalen van de lange termijn doelstellingen realistischer. Om het gestelde doel van 55% vermindering (t.o.v. 1990) van de CO2 uitstoot in 2030 te bereiken is een nog grotere inspanning noodzakelijk. Ook het percentage duurzame energie moet de komende tijd fors omhoog. Nu is dat nog 2,8%. Dat was dan ook de reden voor wethouder Van der Meer om de eigenaren aan te schrijven van de 250 grootste daken in Eindhoven waar nog geen zonnepanelen op liggen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio