13.1 C
De Bilt

Gemeenteraad kiest voor nieuwbouw basisschool Beatrix-Zonnesteen

Met trots kunnen we melden dat de gemeenteraad op 4 juli 2023 heeft besloten tot nieuwbouw voor de basisschool Beatrix-Zonnesteen (een nieuw kindcentrum met ongeveer 270 leerlingen) op de locatie Domineestraat/Kerkstraat in Bergeijk. De raad heeft daarnaast ingestemd met de voorgenomen aankoop van 5.350 vierkante meter grond van de Maatschappij van Welstand. Met de nieuwbouw en de aankoop van de gronden is (in totaal) een bedrag van circa 8 miljoen euro gemoeid.

Fusie Prinses Beatrix en De Zonnesteen

In 2021 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. In het IHP was voorzien in een investering in huisvesting voor de te fuseren basisscholen Prinses Beatrix en De Zonnesteen (kindcentrum Beatrix-Zonnesteen). Er is sindsdien onderzoek gedaan naar de manier waarop dit het beste kan: renoveren en uitbreiden van het bestaande gebouw van basisschool Prinses Beatrix of nieuwbouw plegen. Dit is in een businesscase voorgelegd aan de gemeenteraad.

Planontwikkeling na besluit gemeenteraad

Nu besluitvorming door de gemeenteraad heeft plaatsgevonden zal gestart worden met de concrete planontwikkeling, startend met het opstellen van een stedenbouwkundig plan waarin een nieuw kindcentrum kan worden gerealiseerd. In de uitwerking zullen we nauw samenwerken met onze partners in het Kindcentrum-Oost en SKOzoK Onderwijs en Kinderopvang. Ook zullen omwonenden en andere betrokkenen de gelegenheid krijgen om mee te praten over de planvorming.

Tijdelijke huisvesting tijdens bouw

Ten aanzien van de geraamde kosten voor tijdelijke huisvesting (1 miljoen euro) wordt onderzocht of deze (grotendeels) kan worden voorkomen. SKOzoK ziet mogelijkheden om tijdens de bouw een deel van de leegstand in basisschool De Zonnesteen te gebruiken. Verder wordt onderzocht of het bestaande gebouw van de Beatrix tijdens de realisatie van nieuwbouw in gebruik kan blijven.

Te verwerven gronden

Het te verwerven gebied heeft een omvang van circa 5.350 m2. Het betreft de schoolwoningen met ondergrond aan de zijde van de Kerkstraat, het parkeerterrein aan de Domineestraat en een deel van de Beelden- en Bloemtuin inclusief de locatie van de kinderboerderij. Door de gemeenteraad is bijzondere aandacht gevraagd voor de waarde van deze voorzieningen. De gemeente zal in gesprek blijven met deze partijen.

Wethouder Marko van Dalen is blij met de keuze van de gemeenteraad: “Met de nieuwbouw Beatrix-Zonnesteen krijgt de gemeente Bergeijk er een modern en duurzaam kindcentrum bij met faciliteiten die passen bij deze tijd. Nu we groen licht hebben gekregen van de gemeenteraad pakken we ook door. In de zomer van 2024 willen we de eerste schop in de grond. Na de zomervakantie van 2025 hopen we dat het complex in gebruik kan worden genomen.”

Ook SKOzoK is blij met de nieuwbouwplannen. “Ontzettend fijn dat we een eigentijds kindcentrum kunnen gaan realiseren in Bergeijk, dat eraan bijdraagt zoveel mogelijk kinderen binnen de gemeente kinderopvang en onderwijs te bieden. De ambitie is er een kindontwikkelcentrum van te maken om vanuit één concept een doorlopende ontwikkeling mogelijk te maken van 0 tot 13 jaar, in een omgeving waar alle kinderen optimaal bediend worden. Wij kijken er erg naar uit en zijn blij dat de gemeente zo met ons meedenkt”, aldus Nol van Beurden, voorzitter College van Bestuur SKOzoK.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio