6.9 C
De Bilt

Leende zoekt veelzijdige natuurmaker

De gemeente Heeze-Leende speelt in op klimaatveranderingen door een zgn. blauwe ader aan te leggen. Dat is een apart infiltratieriool voor regenwater. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat in Leende het hemelwater rechtstreeks in het riool  verdwijnt. Als regenwater de kans krijgt om de bodem in te trekken, zorgt dat voor aanvulling van het grondwater. Schoon water hoeft niet gezuiverd te worden, dus is het niet nodig dit via het riool af te voeren naar de rioolwaterzuivering.  Het regenwaterriool helpt ook om bij hoosbuien de wateroverlast op straat te beperken en het voorkomt dat water in grote hoeveelheden in de Groote Aa terecht komt en afgevoerd wordt.

Om hiervoor een oplossing te kunnen bieden, hebben de gemeente Heeze-Leende en Waterschap De Dommel samen contact gezocht met Groen Ontwikkelfonds Brabant om op een perceel in Leende een klimaatbuffer van 3000m3 te realiseren. Het perceel ligt bij de Oostrikkerdijk en is ruim 5 hectare groot. De functie verandert naar beek begeleidende natuur en ondernemende natuur. Het gebied is nu nog van Groen Ontwikkelfonds Brabant. Groen Ontwikkelfonds richt zelf geen natuurpercelen in en beheert deze ook niet. Het perceel wordt daarom openbaar verkocht om geïnteresseerden de kans te geven op deze plek ondernemende natuur te ontwikkelen.

Dit perceel is bijzonder omdat de nieuwe eigenaar in samenwerking met de gemeente en Waterschap De Dommel een klimaatbuffer gaat realiseren en zelf de natuur vorm mag geven. In de toekomst zal Waterschap De Dommel het gebied naast de beek de Groote Aa herinrichten. Zo ontstaat er een mooi natuurlijk geheel langs de Groote Aa bij Leende.

Waarom klimaatbuffers nodig zijn

Het klimaat verandert en het weer wordt extremer. Grote periodes van droogte worden afgewisseld door hoosbuien. Maar ondanks deze hoosbuien wordt de grond steeds droger. Klimaatbuffers geven het regenwater de kans om in de grond te zakken en zo het grondwater aan te vullen. Bij hevige regen helpt een klimaatbuffer ook bij het beperken van wateroverlast in de bebouwde kom van Leende. De klimaatbuffer op dit perceel wordt extra groot en zal 3.000m3 water kunnen bergen. Dit water komt uit de dorpskern van Leende via een zgn. blauwe ader (een apart riool voor regenwater). Hierdoor zal de bebouwde kom van Leende minder last hebben van piekbuien. De klimaatbuffer staat alleen bij hevige neerslag vol, waarna het regenwater op deze plek zo veel mogelijk in de bodem zakt. Zo voorkomen we dat het regenwater meteen in de Groote Aa stroomt en afgevoerd wordt.

Het gebied langs de Groote Aa wordt opnieuw ingericht

Waterschap De Dommel zal in de toekomst het gebied langs de Groote Aa opnieuw inrichten. Er wordt een plan gemaakt voor een strook van 25 meter langs de beek, waarbij de beek ook weer gaat meanderen, ofwel kronkelen. Hierdoor stroomt het water minder snel en heeft het meer kans om in de bodem te zakken. Ook dat helpt om het grondwater aan te vullen. Het is nog niet bekend wanneer de herinrichting en het beekherstel gaan plaatsvinden.

Koper met een groen hart gezocht

Voor het perceel aan de Oostrikkerdijk in Leende zoeken we een koper die natuurontwikkeling en ondernemerschap hand in hand kan laten gaan in dit gebied dat grenst aan de Groote Aa. In het deel van het perceel dat bestemd wordt als ONNB (Ondernemend Natuurnetwerk Brabant) is iets meer toegestaan dan in het deel dat een functie krijgt als beek begeleidende natuur (NNB). Het verschil is dat in het ONNB deel ruimte is voor bijvoorbeeld extensieve beweiding en beperkte bemesting. Beheerconcepten als agroforestry, een voedselbos of een kruidenakker zijn hier mogelijk. Eigen ideeën van de koper zijn natuurlijk welkom en worden getoetst aan de doelstellingen.

We zoeken een koper met een goed plan voor de ontwikkeling van natuur én een klimaatbuffer.   Om in aanmerking te komen voor het perceel is al aangegeven welk bedrag betaald moet worden. De potentiële toekomstige eigenaren worden uitgenodigd om een overtuigend plan te maken voor de toekomstige natuur op het perceel aan de Groote Aa in Leende.

De inschrijfprocedure is een samenwerking tussen Gemeente Heeze-Leende, Waterschap de Dommel en Groen Ontwikkelfonds Brabant. De gemeente heeft belang bij een goed functionerende klimaatbuffer om het regenwater uit Leende in te laten stromen. Het Waterschap staat aan de lat voor schoon water, droge voeten en voldoende water met maatregelen om het grondwater aan te vullen en droogte te bestrijden. Groen Ontwikkelfonds Brabant wil het Natuur Netwerk Brabant realiseren en biedt daarvoor het betreffende perceel te koop aan. Samen bundelen zij de krachten om op dit perceel de verschillende doelen samen te laten komen.

Nieuwsgierig? Kijk voor de informatie over het perceel op https://www.groenontwikkelfondsbrabant.nl/verkoop-5-hectare-in-leende.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio