27.9 C
De Bilt

Testvlucht defensie boven Helmond; college roept inwoners op om klachten te melden

Op 17 oktober 2022 voert een F35 van de Koninklijke Luchtmacht testvluchten uit boven Helmond. Het Ministerie van Defensie heeft een voorgenomen besluit genomen om vliegbasis De Peel te heropenen. De routes die worden gevlogen, zouden eventuele toekomstige routes boven Helmond moeten simuleren. Het college is, samen met 12 omliggende Peelgemeenten, geen voorstander van reactivering van de vliegbasis. Heropening leidt tot ongewenste geluid- en milieuschade in de stad en past niet bij de ambities om de leefkwaliteit en gezondheid van Helmonders in de stad te verbeteren.

Opzet en routes van de vluchten op 17 oktober 2022

Uit de informatie die door Defensie is verstrekt blijkt dat er over meerdere gebieden in Helmond wordt gevlogen: Brouwhuis, centrum, Helmond/Noord, Rijpelberg, Helmond-West, Stiphout en Dierdonk. De vlieghoogtes kunnen verschillen per aanvliegroute en per wijk. In het uiteindelijk te nemen luchtvaartbesluit wordt op dit moment verwacht dat deze vluchtroutes minimaal afwijken.

Metingen in de wijken Brouwhuis en Dierdonk

Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) voert tijdens de testvlucht geluidsmetingen uit op een aantal locaties in de omgeving. De twee Helmondse locaties die zijn gekozen worden bekostigd vanuit Defensie. De twee locaties waar gemeten zal worden zijn:

  • Het wijkpark in Brouwhuis
  • De parkeerplaats bij de Albert Heijn in Dierdonk

De resultaten van de metingen zijn openbaar. Het college volgt de uitkomsten en de gemeten impact van de vluchten op de omgeving nauwlettend. Wij roepen bewoners en ondernemers in de stad op meldingen door te geven aan de milieudienst Zuidoost Brabant. Dit kan via onze website op https://helmond.nl/vliegbasis-de-peel. Daarnaast kunnen bewoners van Helmond deelnemen aan een regionaal belevingsonderzoek: https://enquete.toponderzoek.com/depeel.

Impact van heropening vliegbasis De Peel op Helmond

Uit de bovenstaande routes is duidelijk dat de overlast van de vliegtuigen in heel Helmond kan worden ervaren. Na de heropening mogen elk jaar, twaalf jachtvliegtuigen maximaal 1.800 keer opstijgen en 1.800 keer landen op De Peel. Dat zijn 3.600 vliegbewegingen per jaar. Defensie heeft aangegeven jaarlijks 3 periodes van 6 weken of een periode van 24 weken te willen vliegen. De vliegbasis is dan geopend van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 23.00 uur. Ook in de avonden is overlast mogelijk te merken.

De vliegbewegingen van uit vliegbasis De Peel komen bovenop het vliegverkeer vanuit Eindhoven Airport. De laatste maanden hebben Helmonders gemerkt dat, indien de windrichting ongunstig staat, ook deze vluchten meer over Helmond hebben gevlogen. De overlast neemt dus steeds meer toe.

Informatie vluchten defensie en melden geluidsoverlast

Op https://helmond.nl/vliegbasis-de-peel is verdere informatie te vinden over de vluchten en mogelijkheden om geluidsoverlast te melden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio