Aanpak eenzaamheid van start in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân en Stichting Sociaal Collectief gaan samenwerken in de aanpak tegen eenzaamheid. Maandag 10 mei ondertekenden zij met verschillende lokale partijen, die zich hard maken tegen eenzaamheid, het manifest ‘Sosjaal en Sûn’. De aanpak tegen eenzaamheid begint in de regio Bolsward, Makkum, Witmarsum en Wommels en richt zich op ouderen.

Brede samenwerking

De partijen met wie wordt samengewerkt zijn Sport Fryslân, Cultuur Kwartier, Bibliotheek Mar en Fean, Patyna thuiszorg, Thuiszorg Zuidwest Friesland en het seniorenplatform. Binnenkort sluiten ook de huisartsenpraktijken aan bij het netwerk. GGD Fryslân is kernpartner en ROS Friesland sluit ook aan.

Eenzaamheid bij ouderen

Eenzaamheid wordt een steeds groter probleem. Zeker nu in deze coronatijd. Mensen kunnen elkaar niet ontmoeten en hebben minder contacten. Veel ouderen voelen zich hierdoor eenzaam. Daarom gaan de samenwerkende partijen zich eerst richten op het doorbreken hiervan bij ouderen.

Groep ouderen groeit snel

De groep ouderen stijgt snel in Súdwest-Fryslân. In verhouding met andere gemeenten wonen hier veel ouderen. Wethouder Gea Wielinga: “We wonen steeds langer thuis en dan is het fijn dat je contact hebt met de mensen in je buurt en dat je kunt meedoen aan activiteiten. Als je mensen om je heen hebt die je steunen en stimuleren ben je gelukkiger en gezonder. Daarom is het zo mooi dat we onze krachten bundelen in de strijd tegen eenzaam zijn.”

Start in Bolsward en omstreken

De aanpak begint in de regio Bolsward, Makkum, Witmarsum en Wommels en richt zich op 75+-‘ers. In deze regio is het percentage eenzame mensen hoger dan gemiddeld. Vrijwilligers gaan bij de mensen op bezoek. Ook gaan de samenwerkende partijen aan de slag met een duurzame aanpak tegen eenzaamheid en het opzetten van een lokaal netwerk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

It Jongereinkomplimint: nomineer een jongere uit Achtkarspelen

Achtkarspelen - Na de succesvolle introductie van het ‘Jongereinkomplimint’ in 2019, geeft gemeente Achtkarspelen dit jaar een vervolg aan de bijzondere jongerenonderscheiding. Jongeren tot...

Kadernota Tytsjerksteradiel: noch net alle lekken binne ticht

‘De boat fart wer, mar de lekken dêr’t wy net by kinne, binne noch net allegearre ticht’, zegt wethouder Tytsy Willemsma over de Kadernota...

WTC Cambuur vindt in Van Wijnen nieuwe gebiedsontwikkelaar

Van Wijnen gaat de ontwikkeling van het nieuwe Cambuurstadion, van de commerciële gebouwen langs de Harlingertrekweg en van de McDonald’s vestiging in Leeuwarden overnemen....

Summer Games in Surhuisterveen

Achtkarspelen - Vrijdag 2 juli organiseren High Five Sportstimulering en ’t Stationnetje in samenwerking met JOGG de Summer Games. Jongeren vanaf 13 jaar kunnen meedoen...

Gearkomsten riedseal Dantumadiel no oan fideoregistraasjesysteem

Dantumadiel - De riedseal fan de gemeente Dantumadiel beskikt fan no ôf oan oer in kamerasysteem. Hjirmei wurde de riedsgearkomsten útstjoerd en fêstlein yn...

Van Starkenborghkanaal in beeld voor lozen gezuiverd water

Waterschap Noorderzijlvest en FrieslandCampina onderzoeken voor het Van Starkenborghkanaal de haalbaarheid van de gelijktijdige aanleg van twee transportleidingen op het traject Marum-Gaarkeuken. Hiervoor hebben...

Tijdelijke uitbreiding woonwagenpark Sneek onderzocht door Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân wil onderzoeken of het aantal standplaatsen voor woonwagens in Sneek tijdelijk kan worden uitgebreid. De beoogde locatie is het parkeerterrein aan de...

Langweer biedt unieke kans voor een natuurlijke energiepolder

De Fryske Marren - Ten noorden van Langweer ligt een polder van ongeveer 70 hectare op een eiland. Vanuit het dorp is een initiatief...