14.7 C
De Bilt
zaterdag, 25 mei 2024

Friese melkveehouder Nanne gebruikt slechte grond voor weidevogels

Uit een perceel met verminderde bodemkwaliteit tóch zoveel mogelijk halen; dat is de reden waarom melkveehouder Nanne Koopman uit Oudega zijn perceel optimaal heeft ingericht voor weidevogels. ‘Dit gedeelte van ons bedrijf wordt minder intensief beheerd. Dat geeft ons ruimte om wat dichter bij onze boerderij intensiever met de grond om te gaan.’ Hoe deze filosofie past binnen zijn bedrijf, vertelt Nanne in de nieuwe video van de video- en podcastreeks ‘Bodem in Beeld’.

‘In vergelijking met vroeger merk je dat er op onze percelen meer weidevogels zijn’, zegt Nanne. Samen met zijn broer heeft hij een melkveehouderij met 150 hectare zand- en kleigrond, waaronder een plasdras voor weidevogelbeheer. ‘De sloot is breder en de talud hebben we schuingemaakt, zodat we in het voorjaar het waterpeil kunnen laten stijgen.’ Dat biedt de melkveehouder meer ruimte voor waterbeheer.

Waterschap nodig bij agrarisch waterbeheer volgens Nanne

Een andere manier waarop Nanne de bodem en het water beheert, is door aanleg van peilgestuurde drainage, één op klei en één op zand. Op zandgrond gaat de afloop en inlaat natuurlijk. ‘Dat geeft minder uitspoeling, meer beregening als het moet en het kost minder energie om het land nat te houden’, vertelt Nanne. Het aanleggen van het systeem was een lang proces met veel overleggen met het waterschap. ‘Ik hoop dat onze situatie ervoor zorgt dat het voor andere boeren makkelijker gaat’, zegt hij.

Klavers in grasland een uitdaging op klei

Permanent grasland mag niet gescheurd worden, omdat het onder andere belangrijk is voor de koolstofopslag in de bodem. Dat is een uitdaging voor de broers Koopman: ‘We willen graag kruiden en klavers in ons land hebben, maar omdat we het land niet mogen scheuren is het moeilijk om de klavers erin te houden.’ Vooral op kleigrond, met een hoog stikstofleverend vermogen, is het volgens Nanne lastig om het aandeel klavers te behouden.

Korte video’s, verdiepende podcasts

‘Bodem in Beeld’ is een reeks video’s en podcasts ontwikkeld door agrarische samenwerkingspartners, waarin ervaringsverhalen van boeren en telers over bodembeheer worden gedeeld. De video’s gaan in op verschillende thema’s rondom bodembeheer, zoals bodemstructuur, bodembiodiversiteit en waterhuishouding.

Over de makers

Met deze video’s en podcasts hopen de makers andere boeren, telers en tuinders aan te moedigen om ook aan de slag te gaan met duurzaam bodembeheer. De reeks is ontwikkeld in samenwerking met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, BoerenNatuur, Boerenverstand en Van Tafel naar Kavel.

Hedwig Boerrigter, Programmaleider van het Kennisprogramma Optimale Nutriëntenbenutting van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, vindt het belangrijk om bodembeheer te laten zien door de ogen van boeren en tuinders. ‘Boeren doen ongelooflijk veel op het gebied van duurzaam bodembeheer. De bodem is hun kapitaal.

Elke boer heeft daarbij een unieke benadering; wat voor de één werkt, is geen garantie op succes voor de ander. Met de podcast- en videoreeks Bodem in Beeld willen we boeren en tuinders motiveren om te onderzoeken welke aanpak voor hen werkt’, aldus Hedwig. Bekijk de video van Nanne op het YouTube-kanaal van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

DAW Kennisprogramma over bodem- en waterbeheer

Dit aanbod komt vanuit het DAW Kennisprogramma. Het Kennisprogramma van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de beschikbare kennis over water- en bodembeheer beter vindbaar en toepasbaar maken voor boeren en tuinders. Heb je nog vragen of wil je meer weten over het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer voor jou doet op het gebied van bodem- en waterbeheer? Kijk op www.agrarischwaterbeheer.nl. Het DAW Kennisprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio