Feestelijke start van taalklas voor kinderen van statushouders in Joure

Joure – Basisscholen in Joure werken samen om de schoolgaande kinderen van statushouders een goede start te geven. De kinderen gaan daarom vanaf begin juni twee ochtenden in de week naar de taalklas, een gezamenlijke basisschoolgroep waar taalonderwijs voorop staat. Beheersing van de Nederlandse taal is een belangrijke voorwaarde voor het goed kunnen volgen van onderwijs. Doordat de kinderen daarnaast ook naar de eigen basisschool gaan, kunnen zij daar hun sociale netwerk opbouwen.

Ieder kind verdient goed onderwijs

Begin juni starten er twee groepen op OBS Twa Fjilden in Joure. Wethouder Janny Schouwerwou (participatie): “Het is belangrijk voor de kinderen van statushouders dat zij zo snel mogelijk de Nederlandse taal gaan beheersen om zo goed onderwijs te kunnen volgen. Maar ook om te integreren in onze maatschappij. Het kunnen communiceren is van wezenlijk belang voor het contact leggen en onderhouden met anderen. Door deze taalklas krijgen de kinderen intensief begeleiding en de aandacht die ze verdienen. Wij hopen dat niet alleen de kinderen, maar ook het gezin waarin zij opgroeien, hier de vruchten van plukken.”

Leerlingen krijgen een goede basis mee

Wim-Jan Renkema, bestuurder van scholenkoepel Ambion, waar OBS Twa Fjilden onderdeel van is en initiatiefnemer van de taalklas: “We zijn blij dat we binnen OBS Twa Fjilden de ruimte hebben om deze vorm van onderwijs mogelijk te maken. We zijn er van overtuigd dat dit een goede stap is om de leerlingen een stevige basis mee te geven voor hun verdere schoolloopbaan. We starten nu met twee groepen van 15 leerlingen, een onderbouw groep en een bovenbouw groep.”

Samenwerking

Ambion, CBO Meilân en de gemeente De Fryske Marren hebben de handen ineengeslagen om te komen tot deze onderwijsaanpak voor schoolgaande kinderen van statushouders. Wethouder Frans Veltman (onderwijs): “Het is mooi dat de scholen in Joure hierin gezamenlijk optrekken. We hopen dat deze aanpak er toe leidt dat kinderen van statushouders in relatief korte tijd volledig terug kunnen stromen in het gewone basisonderwijs en mee kunnen met hun leeftijdsgenootjes.”

Nieuws uit deze regio

Súdwest-Fryslân vult coronafonds met nog eens 1,8 miljoen euro

Súdwest-fryslân - Súdwest-Fryslân heeft ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit ‘coronafonds’...

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...

Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden - ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de...

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum...

Dantumadiel krijgt veel reacties op concept Woonvisie

Dantumadiel - Dinsdagavond 26 januari staat ‘De woonvisie 2020-2025’ op de agenda van de raad van Dantumadiel. De woonvisie vormt het fundement voor het woonbeleid...