Gezamenlijke onderwijsvisie Gemeente Weststellingwerf en schoolbesturen

De gemeente Weststellingwerf heeft samen met de schoolbesturen van alle scholen in de gemeente een onderwijsvisie opgesteld. De gemeente en de schoolbesturen will en zoveel mogelijk kinderen en jongeren in Weststellingwerf een passende en doorlopende schoolloopbaan bieden. Goed onderwijs is nodig om als kind goed te kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Veranderingen in onderwijstaken

Binnen het sociaal domein van de gemeente hebben de afgelopen jaren verschillende veranderingen plaatsgevonden. Ook voor een aantal onderwijstaken. Om goed zicht te krijgen en houden op de uitvoering van deze taken heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de schoolbesturen. Uit de gesprekken met de schoolbesturen is naar voren gekomen dat we gezamenlijk willen zorgen dat kinderen in Weststellingwerf opgroeien in een veilige, gezonde en stimulerende omgeving. Zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de t oekomst, zich breed ontwikkelen en actieve deelnemers aan de samenleving worden.

Uitwerken en uitvoeren van de onderwijsvisie

Deze onderwijsvisie is uitgewerkt in een vijftal kernwaarden. De kernwaarden gaan bijvoorbeeld over kinderopvang en peuteropvang, over leerplicht en passend onderwijs. Maar ook over de gebouwen waarin de scholen zijn gehuisvest. De komende jaren gaan de gemeente en schoolbesturen verder met elkaar in gesprek om de verschillende kernwaarden uit te werken in werkafspraken en activitei ten. Wethouder Roelof Theun Hoen: “ Ik ben erg blij met deze onderwijsvisie . Ik kijk er naar uit om samen met de scholen en andere partners verder te bouwen aan goed onderwijs voor onze kinderen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Wetterskip legt 26,5 hectare extra waterberging aan in de Roordapolder bij De Hoeve

De Hoeve - Wetterskip Fryslân is eind oktober 2021 klaar met het inrichten van de Roordapolder bij De Hoeve als waterbergingsgebied. Bij extreem hoge...

Dammeloane Damwâld wordt straks heel fietsvriendelijk

Damwâld - De Dammeloane in Damwâld krijgt een metamorfose. De straat tussen de Doniawei en Dwarsloane wordt veiliger en aantrekkelijker voor fietsers. De gemeente...

Ooststellingwerf wordt JOGG-gemeente

Ooststellingwerf - Gemeente Ooststellingwerf sluit zich aan bij JOGG. JOGG richt zich op deleefomgeving waar kinderen en jongeren veel zijn: thuis, buurt, school,...

Nieuw gemaal Ryptsjerk zorgt voor droge voeten in omliggende polders

Met het nieuwe gemaal Ryptsjerk houden de inwoners van Ryptsjerk, Mûnein, Tytsjerk en Hurdegaryp ook in de toekomst droge voeten. Tijdens de beleefmiddag ‘Beleef...

Beleefmiddag Bûtefjild kan rekenen op veel belangstelling

Dantumadiel - In een elektrische sloep, een kano of op een SUP verkenden inwoners van Fryslân vrijdag 15 oktober het Bûtefjild, een prachtig...

Finalisten Ondernemersprijs 2021 in Súdwest-Fryslân bekend

Súdwest-Fryslân - De drie finalisten voor de ondernemersprijs ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân zijn bekend. Brandsma Digitaal Meten, Tegelgroothandel Julius van der Werf en The...

49 partners gaan samen aan de slag voor Leeuwarden Oost

Leeuwarden - Gisterenmiddag, op donderdag 14 oktober 2021, hebben 49 partners, waaronder de gemeente Leeuwarden, aangegeven langdurig te gaan samenwerken binnen het programma Leeuwarden...

Start Groene Tour in Bakkeveen

Bakkeveen - Gisteren werd op de Dag van de Duurzaamheid de Groene Tour geopend; een interactieve route langs interessante hotspots op het gebied van...