Gezamenlijke onderwijsvisie Gemeente Weststellingwerf en schoolbesturen

De gemeente Weststellingwerf heeft samen met de schoolbesturen van alle scholen in de gemeente een onderwijsvisie opgesteld. De gemeente en de schoolbesturen will en zoveel mogelijk kinderen en jongeren in Weststellingwerf een passende en doorlopende schoolloopbaan bieden. Goed onderwijs is nodig om als kind goed te kunnen ontwikkelen en ontplooien.

Veranderingen in onderwijstaken

Binnen het sociaal domein van de gemeente hebben de afgelopen jaren verschillende veranderingen plaatsgevonden. Ook voor een aantal onderwijstaken. Om goed zicht te krijgen en houden op de uitvoering van deze taken heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de schoolbesturen. Uit de gesprekken met de schoolbesturen is naar voren gekomen dat we gezamenlijk willen zorgen dat kinderen in Weststellingwerf opgroeien in een veilige, gezonde en stimulerende omgeving. Zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de t oekomst, zich breed ontwikkelen en actieve deelnemers aan de samenleving worden.

Uitwerken en uitvoeren van de onderwijsvisie

Deze onderwijsvisie is uitgewerkt in een vijftal kernwaarden. De kernwaarden gaan bijvoorbeeld over kinderopvang en peuteropvang, over leerplicht en passend onderwijs. Maar ook over de gebouwen waarin de scholen zijn gehuisvest. De komende jaren gaan de gemeente en schoolbesturen verder met elkaar in gesprek om de verschillende kernwaarden uit te werken in werkafspraken en activitei ten. Wethouder Roelof Theun Hoen: “ Ik ben erg blij met deze onderwijsvisie . Ik kijk er naar uit om samen met de scholen en andere partners verder te bouwen aan goed onderwijs voor onze kinderen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Oude Bogerman college in Wommels verkocht door gemeente Súdwest-Fryslân

Wommels - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de verkoop en herbestemming van het voormalige schoolgebouw aan de Walperterwei in Wommels...

Aanpak eenzaamheid van start in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân en Stichting Sociaal Collectief gaan samenwerken in de aanpak tegen eenzaamheid. Maandag 10 mei ondertekenden zij met verschillende lokale partijen, die zich hard...

Achtkarspelen officieel Fairtrade gemeente

Achtkarspelen - Het is de werkgroep Fairtrade Achtkarspelen gelukt de titel ‘Fairtrade Gemeente’ te halen. Op 7 mei ontving wethouder Margreet Jonker officieel de...

Stationsgebouw Feanwâlden geïsoleerd met ‘Sigarenplant’ uit het Bûtefjild

Feanwâlden - In het voorjaar van 2021 is Bouwgroep Dijkstra Draisma begonnen aan de renovatie van het stationsgebouw Feanwâlden, in opdracht van gemeente Dantumadiel...

Heerenveen opnieuw koploper in Friesland in afval scheiden

Heerenveen - In 2020 is per inwoner van de gemeente Heerenveen gemiddeld 109 kg afval naar de afvalverbrander gebracht en is daarmee opnieuw koploper...

Gemeenteraad Heerenveen betrekt inwoners bij moeilijke keuzes over geld

Heerenveen - Volgend jaar kan de gemeente door hogere kosten en lagere inkomsten minder geld uitgeven dan dit jaar. Dat betekent dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten...

Afval scheiden voor minder restafval in de grijze container

Weststellingwerf - Gemeente Weststellingwerf wil de hoeveelheid restafval per inwoner flink verminderen. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor...

Geveltuintjes kleuren de binnenstad van Dokkum

Dokkum - De binnenstad van Dokkum is 16 geveltuintjes rijker. Vrijdagmiddag legde wethouder Esther Hanemaaijer samen met bewoners en de gemeentelijke buitendienst het laatste...