Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er melding van maken via het nieuwe meldingssysteem Fixi. Via Fixi.nl of de Fixi app kunnen inwoners overal en altijd meldingen doorgeven aan de gemeente.

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen

De gebruiker in Tytsjerksteradiel of Achtkarspelen geeft de locatie aan, neemt eventueel een foto, vult zijn of haar gegevens in en verstuurt de melding. Inwoners worden vervolgens op de hoogte gehouden van de voortgang van hun melding.

Efficiënter en sneller

Wethouder Max de Haan: ‘Ik ben erg blij met de keuze voor Fixi. Met dit systeem kunnen we meldingen van inwoners nog efficiënter en sneller oppakken’. Wethouder Tytsy Willemsma van Tytsjerksteradiel sluit zich aan bij haar collega: ‘Immen dy’t earne melding fan makket kin bygelyks yn Fixi daliks oanjaan om watfoar melding oft it giet, sadat dy daliks by de goede persoan telâne komt. Dêrneist is op de kaart te sjen oft in melding al earder dien is. Sa besykje wy foar te kommen dat deselde melding twa kear dien wurdt.’

App of website

Inwoners kunnen de Fixi app gratis downloaden. De app is beschikbaar in de Appstore en Google Playstore. Daarnaast kan de melding ook gedaan worden via Fixi.nl.

Kleurwedstrijd

Vanwege de lancering van het nieuwe systeem roepen de wethouders gezamenlijk een kleurwedstrijd in het leven. Max de Haan: ‘Volgende week staat er een grote kleurplaat in De Actief en De Feanster. Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in en wie weet win jij één van de leuke prijzen!’. De kleurplaat is ook te downloaden via www.t-diel.nl/fixi en www.achtkarspelen.nl/fixi. Op deze websites staan ook de spelregels beschreven.

Nieuws uit deze regio

Súdwest-Fryslân vult coronafonds met nog eens 1,8 miljoen euro

Súdwest-fryslân - Súdwest-Fryslân heeft ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit ‘coronafonds’...

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...

Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden - ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de...

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum...

Dantumadiel krijgt veel reacties op concept Woonvisie

Dantumadiel - Dinsdagavond 26 januari staat ‘De woonvisie 2020-2025’ op de agenda van de raad van Dantumadiel. De woonvisie vormt het fundement voor het woonbeleid...

Meer helderheid over giften tijdens bijstandsuitkering

Heerenveen - Het voorstel van de gemeente Heerenveen om een vrijstelling in te voeren voor giften tot € 1.200 per jaar voor bijstandsgerechtigden is...