Wetterskip Fryslân oefent met plaatsen zandzakken op kade Aldeboarn

Wetterskip Fryslân houdt woensdag 8 september een oefening in Aldeboarn. Het waterschap plaatst dan zandzakken op de kade langs de Boarn, ter hoogte van de Weaze 1 tot en met 17. De zandzakken moeten bij hoogwater wateroverlast voorkomen.

Wetterskip

Door klimaatverandering neemt de kans op forse buien toe en daarmee ook de kans op lokaal hoge waterstanden. Regionale waterkeringen langs meren, vaarten en sloten moeten voldoende hoogte hebben om nu en in de toekomst bij hoog water wateroverlast vanuit de Friese wateren te voorkomen. Wetterskip Fryslân verbetert daarom in heel Fryslân regionale waterkeringen om ze aan deze normen te laten voldoen.

Beheersmaatregel

Door het dorp Aldeboarn loopt de vaart de Boarn met aan weerszijden een regionale waterkering. In het landelijk gebied voor en na het dorp is de waterkering op normhoogte gebracht. Bij de waterkering langs de Westein en Weaze, in het centrum van het dorp, bleek  verhogen een te forse ingreep. Het aanbrengen van damwanden kan schade aan huizen met zich meebrengen en de kosten staan niet in verhouding tot het hoogtetekort.  Wetterskip Fryslân heeft daarom in 2019 voor een beheersmaatregel gekozen. Dit houdt in dat er altijd gevulde zandzakken klaarstaan om bij  hoog water deze kade tijdelijk te kunnen verhogen om  wateroverlast  te voorkomen. Het gaat in totaal om ongeveer 200 meter langs  Westein en Weaze.

Oefening

De oefening vindt plaats over een lengte van 50 meter op het deel langs de Weaze. Bewoners zijn vooraf schriftelijk geïnformeerd. Met de oefening wil Wetterskip Fryslan zicht krijgen op de tijd die nodig is voor het plaatsen van de zandzakken en eventuele belemmeringen die zich daarbij voordoen. Door nu te oefenen, is het waterschap goed voorbereid als er echt hoge waterstanden voorkomen. Wetterskip Fryslân houdt regelmatig oefeningen om voorbereid te zijn op verschillende soorten calamiteiten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

De Lauwersmeerdijk is klaar voor de toekomst

Wetterskip Fryslân heeft de Lauwersmeerdijk over een lengte van 4,4 kilometer versterkt om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Innovatie en duurzaamheid...

Vanwege overtredingen Opiumwet sluit Burgemeester woning

Leeuwarden - Op dinsdag 21 september 2021 is een woning aan de Aakstraat te Leeuwarden op last van burgemeester Buma gesloten voor de duur...

Cadeaukaarten voor jongeren gemeente Ooststellingwerf

Er komt een cadeaukaart voor jongeren in de gemeente Ooststellingwerf. De gemeente helpt mee om de samenleving weer op gang te helpen en de...

Renovatie parkeerterrein in Harlingen Spoorstraat afgerond

Harlingen - Het parkeerterrein aan de Spoorstraat in Harlingen is vandaag officieel geopend, wethouder Harry Boon heeft de laatste parkeerplaten op het terrein gelegd....

Fataal schietincident in Boelenslaan

BOELENSLAAN- Donderdagnacht om 01:38 komt bij Veiligheidsregio Friesland de melding binnen dat de politie na een wilde achtervolging door Friesland in de Fjouwer Roeden...

Cliëntsonderzoek Wmo 2020

Wat vinden de inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel van de zorg en ondersteuning die zij als cliënt ontvangen? En past deze bij hun hulpvraag?...

Het ‘nijntje pleintje’ in Hurdegaryp door wethouder Hoekstra geopend

Zaterdag 11 september heeft wethouder Gelbrig Hoekstra de feestelijke aftrap op het Nijntje Pleintje, aan het Nijntje beweegprogramma gegeven. Dit gebeurde in Hurdegaryp. Lekker...

Opening Doortraproute Ameland

Ameland - Wethouder Faber opent woensdagmiddag 22 september de Doortraproute van Ameland. Deze nieuwe route maakt deel uit van een campagne van het ministerie...