1.4 C
De Bilt

Geestelijke GezondsheidsZorg in het Kapelse basisonderwijs

Kapelle De gemeente Kapelle gaat psychologen en orthopedagogen inzetten op basisscholen. Dit gaan we doen vanaf eind november 2022 tot en met het einde van het schooljaar ‘23/’24. Gemiddeld gaan zij eens in de 2 weken een dagdeel op elke school aan de slag. Het doel hiervan is om een positieve bijdrage te leveren aan de mentale en geestelijke gezondheid van de Kapelse basisschoolleerlingen.

Gemeente en het basisonderwijs slaan de handen ineen

Dit initiatief is een samenwerking tussen gemeente Kapelle en het basisonderwijs. Zij hebben een gezamenlijke wens om de negatieve effecten te verminderen van onder andere corona op de geestelijke gezondheid van de jeugd. In de afgelopen jaren zag gemeente Kapelle de vraag naar geïndiceerde Jeugd Geestelijke GezondsheidsZorg (JGGZ) toenemen. In samenspraak hebben de gemeente en het onderwijs besloten een deel van de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor COVID-19 maatregelen te gebruiken om hun wens kracht bij te zetten. De overige NPO-gelden benutten zij voor de actielijnen ‘wegwerken van de (taal)achterstanden’ en ‘uitbreiden van sport- en beweegaanbod in en rondom school’.

Begeleiding op maat

‘Snel passende én lichte ondersteuning beschikbaar, waardoor problemen niet onnodig groot worden’ was het uitgangspunt voor de ondersteuning die werd gezocht. Inmiddels zijn hiervoor geschikte aanbieders gevonden. Aanbieders Opdidakt en Mentaal Beter hebben hiervoor een vorm van ondersteuning op maat gemaakt.

Individuele begeleiding van basisschoolleerlingen

In de praktijk hebben scholen de mogelijkheid expertise te benutten door bijvoorbeeld consultatie. Maar het merendeel van de uren wordt ingezet voor individuele begeleiding van basisschoolleerlingen. Dit laatste is een belangrijk uitgangspunt, omdat ze zo direct hulp krijgen. Doordat de begeleiding vroegtijdig en zonder beschikking in te zetten is, wordt verwacht dat soms escalatie voorkomen kan worden. In andere situaties kan de begeleiding juist ingezet worden ter overbrugging naar geïndiceerde jeugdhulp.

Oog voor het resultaat

Tijdens de looptijd van dit initiatief gaat de gemeente monitoren hoe de ingezette begeleiding door betrokkenen ervaren wordt. Ook kijkt de gemeente welk effect er zichtbaar is op de geïndiceerde jeugdhulp en in het bijzonder op de Jeugd Geestelijke GezondsheidsZorg.

Wethouder Marco Kleppe: “Corona heeft veel invloed gehad op de mentale gezondheid van de jeugd. Denk hierbij aan negatief welbevinden of gebrek aan motivatie. We zijn blij dat we deze vorm van ondersteuning op de basisscholen kunnen aanbieden. Om zo een positieve bijdrage te leveren aan de mentale gezondheid van basisschoolkinderen in onze gemeente”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio