17.2 C
De Bilt

Waterschap zet gezuiverd rioolwater in om droogteschade te beperken

Waterschap Scheldestromen gaat het gezuiverde rioolwater van de rioolwaterzuiveringen Walcheren (Ritthem) en Willem Annapolder (Kapelle) tijdelijk in het achterliggende gebied brengen. Dit wordt als noodmaatregel ingezet om inklinking van veenlagen in de bodem te beperken en blijvende schade door bodemdaling te voorkomen. Door het op peil houden van het watersysteem wordt geprobeerd verdere uitdroging van de ondergrond zoveel mogelijk te voorkomen. Normaal wordt het gezuiverde rioolwater van deze twee zuiveringen afgevoerd naar het buitenwater.

Het gezuiverde water van de zuivering Willem Annapolder wordt per direct in het watersysteem gebracht. Bij het uitblijven van neerslag volgt de zuivering Walcheren op 8 augustus, de waterpeilen in dat gebied staan nog hoger waardoor de maatregel daar iets langer op zich kan laten wachten.

Doseren en controleren

Het gezuiverde rioolwater voldoet aan alle eisen en de invloed op de waterkwaliteit in het watersysteem kan lokaal positief zijn. Toch is er ook altijd een risico dat er stoffen in het watersysteem worden gebracht die minder gewenst zijn. Daarom wordt het gezuiverde rioolwater gedoseerd en gecontroleerd in de sloten gebracht. Om de waterkwaliteit in het slotenstelsel in de gaten te kunnen houden, is er in de genoemde gebieden vooraf een nulmeting gedaan en zijn er monitoringsplannen opgesteld om de invloed van het gezuiverde rioolwater op het watersysteem te kunnen volgen.

uc?id=1ODua5fM1yYQTr4y2ULHN8BBF9ppP2Br8
Beeld: Waterschap Scheldestromen

Tijdelijke noodmaatregel

Het terugbrengen van gezuiverd rioolwater wordt niet langer gedaan dan noodzakelijk. Zodra er neerslag valt, stopt het waterschap met deze maatregel omdat dan de samenstelling van het water (en dus ook het gezuiverde water) kan veranderen. Het inzetten van gezuiverd rioolwater is uitsluitend bedoeld om blijvende schade te voorkomen, het water mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

15 zuiveringen voor rioolwater

In totaal heeft waterschap Scheldestromen vijftien zuiveringen in Zeeland. Van de zuiveringen Walcheren en Willem Annapolder wordt het gezuiverde rioolwater normaal gesproken afgevoerd naar het buitenwater waar het minder impact heeft op de waterkwaliteit. Reden om het gezuiverde rioolwater nu terug te brengen in het watersysteem is het beperken van schade door inklinking. Op twee genoemde locaties is veen in de ondergrond aanwezig. Wanneer veenlagen meer aan de oppervlakte liggen, kunnen ze bij droogte inklinken. Hierdoor kan bodemdaling ontstaan, dit is onomkeerbare schade die het waterschap met deze noodmaatregel wil voorkomen.

Verbod onttrekken van oppervlaktewater

Zeeland is momenteel de droogste provincie van Nederland. Aan de Zeeuwse kust is het zelfs droger dan in 1976 (neerslagtekort 270-300 mm) en in het oosten van Zeeland droger dan 2018 (neerslagtekort 210-240 mm). Vanwege de extreme droogte stelde waterschap Scheldestromen eerder een verbod in voor het onttrekken van oppervlaktewater. Het waterschap verwacht dat het verbod langere tijd van kracht blijft omdat er een flinke hoeveelheid neerslag nodig is om het watertekort op te lossen. Het onttrekken van grondwater is nog wel toegestaan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio