8.8 C
De Bilt

Gouds onderwijs slaat handen ineen voor jonge nieuwkomers

Kinderen (4-13 jaar) van asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en expats moeten in de buurt van waar zij wonen onderwijs krijgen, bij voorkeur op reguliere scholen met een gemengde populatie. Na een jaar taalklas hebben zij nog 3 jaar recht op extra taalaanbod.

Alle scholen voor primair onderwijs in Gouda nemen nieuwkomers na het eerste jaar op in hun school en binden zich voor minimaal 4 leerlingen. De betrokken scholen bieden daartoe jaarlijks aan de coördinator inzicht in de beschikbare plekken voor nieuwe nieuwkomers. Deze nieuw aan te stellen coördinator regelt de plaatsing en zorgt na het eerste jaar voor spreiding over reguliere klassen in heel Gouda. De coördinator kost 20.000 euro per jaar en wordt gefinancierd uit het vluchtelingenbudget van de gemeente.

Convenant onderwijs aan nieuwkomers 4-13 jaar in Gouda

Al deze afspraken zijn vastgelegd in het ‘Convenant onderwijs aan nieuwkomers 4-13 jaar in Gouda’. Schoolbesturen van De Groeiling, De Vier Windstreken, CNS Gouda, De Casimirschool en Stichting Klasse hebben uitgangspunten en acties geformuleerd voor goed (nieuwkomers)onderwijs in Gouda; zij staan aan de basis van het nieuwe convenant, dat namens de gemeente is ondertekend door wethouder Thierry van Vugt. Inmiddels hebben alle 8 Goudse schoolbesturen in het primair onderwijs de afspraken onderschreven, inclusief de 5 initiatiefnemers.

Helderheid aan ouders en scholen

De Vier Windstreken (samenwerking van 15 vijftien basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in Gouda en regio) is een van de aanjagers van het convenant. “Voor alle kinderen is het belangrijk dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen”, zegt bestuursvoorzitter Diana Lorier-Kooi van De Vier Windstreken. “Kinderen van nieuwkomers komen echter vaak midden in een schooljaar de klas in, soms met achterstanden en trauma’s, en in de regel met taaluitdagingen. Met een centrale en gezamenlijke aanpak, die nu via dit convenant is vastgelegd, bevorderen we goed nieuwkomersonderwijs aan kinderen van 4 tot en met 13 jaar en bieden we helderheid aan ouders en scholen”.

Er zijn verschillende taalklassen voor nieuwkomers in in Gouda. Gezien de landelijke ontwikkelingen is de verwachting dat het aantal nieuwkomersleerlingen de komende jaren verder zal toenemen. wethouder Thierry van Vugt is dan ook verheugd dat de Goudse schoolbesturen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen en hebben afgesproken allemaal hun steentje bij te dragen. “De samenwerking tussen schoolbesturen is in het belang van leerlingen. Alleen samen kunnen we deze belangrijke opgave aan en alle leerlingen onderwijs bieden”, zegt hij.

Stimuleren wederzijds begrip

Van Vugt tot slot: “Gouda streeft ernaar een inclusieve en sociale stad te zijn, waarin iedereen gelijkwaardig is en kan meedoen; en waarin het dus óók niet uitmaakt wat je culturele achtergrond is. Door nu in dit nieuwe convenant vast te leggen dat kinderen van nieuwkomers bij voorkeur op reguliere scholen worden geplaatst, dus op scholen met kinderen van verschillende sociaal-culturele en sociaal-economische achtergronden, dragen we ook bij aan het tegengaan van onderwijssegregatie, een belangrijk thema in onze Goudse Onderwijsagenda. Zo stimuleren we samen wederzijds begrip”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio