Groene Hart pleit voor aanvliegroutes Schiphol over zee

Een groep van gemeenten uit het Groene Hart pleit nadrukkelijk voor prioriteit voor het verminderen van de hinder die Schiphol veroorzaakt bij hun inwoners. De oplossing ligt volgens hen in het verplaatsen van zoveel mogelijk vliegroutes naar over zee. Dat zou de hinder enorm doen afnemen en het biedt veel perspectief voor de woningbouwopgave in de Randstad.

Luchtruimherziening

In de afgelopen periode lagen de ontwerp luchtruimherziening en het ontwerp Luchthaven verkeersbesluit (LVB-1) ter inzage. Tegen deze stukken kunnen zienswijzen worden ingediend. Het Cluster Groene Hart heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt.

Belang bewoners

De bestuurders van de in dit cluster vertegenwoordigde gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen, Gouda, Nieuwkoop, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden vrezen dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het belang van de inwoners van hun gemeenten daarbij over het hoofd ziet. Zij vragen haar om aandacht te hebben voor de hinder die Schiphol veroorzaakt bij bewoners van het Groene Hart.

Groei Schiphol

De landelijke overheid wil Schiphol laten groeien, waarbij de CO2-reductie om aandacht vraagt. Maar de hinder die Schiphol veroorzaakt mag niet nog groter worden. De vliegroutes over het Groene Hart hebben effect op de gezondheid van de inwoners, op de woningbouwopgave en op de natuurgebieden.

Geluidshinder

Geluidhinder en luchtvervuiling kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Een grote groep inwoners is nu al vele jaren langdurig blootgesteld aan vliegtuiglawaai. Geluidhinder moet niet alleen vermeden worden in grote steden, maar ook in de kleinere woonkernen en lintbebouwing in het landelijk gebied.

Randstad

De noodzakelijke nieuwbouw in de Randstad is bijna nergens meer te realiseren door de toenemende geluidhinder en de aantasting van de leefbaarheid door het vliegverkeer. Het Groene Hart vraagt daarom nadrukkelijk om afstemming tussen de verantwoordelijke ministeries op het gebied van ruimtelijke ordening, woningbouw en luchtvaart.

Groene Hart gemeenten

De Groene Hart-gemeenten vinden ook dat er bij de keuze van vliegroutes rekening gehouden moet worden met natuurgebieden en stiltegebieden. Nu alle sectoren in Nederland zich aan de stikstofnormen moeten aanpassen, geldt dit zeker ook voor de luchtvaart. Wethouder Van den Heuvel van gemeente Bodegraven-Reeuwijk, duo-voorzitter van bestuurlijk cluster Groene Hart, vat het pleidooi samen: “Er moet een integrale afweging van de belangen plaatsvinden.

Het gaat niet alleen om groei van Schiphol en CO2-reductie, maar ook om gezondheid, woningbouw en natuurbeleid. Als het luchtverkeer over zee komt aanvliegen en vertrekt, scheelt dat heel veel hinder voor de mensen op het land. Het Groene Hart stelt voor om de energie te steken in het onderzoeken van deze optie!”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Overlast door deelscooters in Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn - Sins vorige week zijn er 75 deelscooters actief in Alphen aan den Rijn maar de deelscooters die 100% elektrisch...

Kies je favoriete sportzomer TV, én win op Knibble!

Ben jij een groot fan van het EK voetbal, de Olympische Spelen of de Formule 1? Helaas stelt de corona-ellende vele sportfans teleur. Het...

Op Stap in de Streek: keuze uit 18 wandelroutes in de Krimpenerwaard

Wat is er leuker dan samen met je gezin, vrienden, kennissen en club- of klasgenoten wandelend de Krimpenerwaard te verkennen?! Met het evenement ‘Op...

WarenhuisAlphen.nl alles wat je zoekt van A tot Z in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Alphen aan den Rijn - Deze week is het online platform WarenhuisAlphen.nl gestart. OpWarenhuisAlphen.nl zijn de belangrijkste gegevens over winkels, horeca en diensten in...

Doe mee met de HHSK-waterquiz!

Test je kennis over water en waterbeheer in de waterquiz. Woensdag 12 mei 2021 van 16.00 uur tot 17.00 uur organiseert het hoogheemraadschap van...

Nieuwe parkeertarieven Woerdense binnenstad vanaf 3 mei

Woerden - Samen met inwoners en ondernemers heeft gemeente Woerden nieuwe parkeertarieven en een nieuw parkeerbeleid voor de stad ontwikkeld. De plannen en maatregelen...

Zuidplas organiseerd Herdenkend op de fiets

Zuidplas - “Het was een hele uitdaging om mooie fietspaden en veilige wegen te kiezen”, vertelt initiatiefnemer Floor de Ruiter van Stichting Oranje Zevenhuizen....

Herdenken en Vieren in Zuidplas

Zuidplas - Op 4 mei is het Dodenherdenking. Het jaarthema is ‘Na 75 jaar Vrijheid’.Door corona vindt ook dit jaar geen herdenkingsceremonie in de...